• XIX Konferencja
  IPMA Polska

  17–18listopada2016, Warszawa

 • Kompetencje Profesjonalistów

  Zarządzanie Projektami

  Rejestracja
 • Competences of Professionals

  in Project Management

  Registration
 • IPMA Polska zaprasza na spotkanie

  z Międzynarodowymi Autorytetami
  z branży Project Management

  Rejestracja
 • IPMA Poland invites you to meet

  Internationally Recognized Authorities

  in Project Management

  Registration

Największe wydarzenie dla branży project management w Polsce!

Konferencja IPMA Polska od lat gromadzi wyjątkowych ludzi, którzy poprzez swoje działania propagują ideę zarządzania projektami w Polsce i na całym świecie. To wyjątkowa okazja do spotkania w jednym miejscu wszystkich pasjonatów zarządzania projektami, reprezentujących różnorodne branże.

Organizatorem konferencji jest International Project Management Association Polska, stowarzyszenie certyfikujące kierowników projektów. IPMA Polska wspiera rozwój zarządzania projektami i zrzesza profesjonalistów z tej dziedziny. Certyfikaty potwierdzające kompetencje kierownika projektu zgodne z wytycznymi IPMA® posiada obecnie łącznie ponad 220 000 osób na świecie.


The biggest event for the project management in Poland!

Conference IPMA Poland has gathered, for years now, exceptional people who through their actions promote the idea of project management in Poland and around the world. This is a unique opportunity to meet those passionate about project management, representing a variety of industries.

The conference is organized by the International Project Management Association Poland, an association certifying project managers. IPMA Poland supports the development of project management and brings together PM professionals. More than 220 000 people in the world have confirmed their competence in project management by gaining IPMA certificates.


Kompetencje profesjonalistów

Tematem przewodnim tegorocznej edycji są kompetencje integrujące wiedzę i doświadczenie profesjonalistów w dziedzinie zarządzania projektami. Liczne grono wybitnych ekspertów zapewni wieloaspektowe ujęcie problematyki konferencji oraz zaprezentuje swoje największe osiągnięcia w tym zakresie. Naszym wspólnym celem jest propagowanie dobrych praktyk i rozwiązań związanych z pozyskiwaniem kluczowych dla projektu kompetencji.

Jaka jest idea tegorocznej konferencji i do kogo przede wszystkim jest skierowane wydarzenie - o tym i nie tylko przeczytasz w wywiadzie z Tomaszem Leśniowskim, Członkiem Zarządu IPMA Polska.


Competences of professionals

The theme of this year's event are the competences which integrate knowledge and experience of project management professionals. Large group of distinguished experts will provide a multi-faceted approach to the conference theme and will present their greatest achievements in this area. Our common goal is to promote good practice and solutions related to the achievement of competences crucial for the project.

What is the idea of this year's conference and to whom it is primarily directed – please take a look at the interview with Tomasz Leśniowski, Board Member of IPMA Poland.


Wywiad / InterviewKorzyści z uczestnictwa w Konferencji:

 • Uczestnicząc, stajesz się partnerem wydarzenia! Każdy uczestnik z Pakietem Premium ma możliwość zaprezentowania swojej firmy pozostałym uczestnikom Konferencji. Wypełniony szablon informacyjny wyświetlany będzie na ekranach w holu w trakcie konferencji. Tym samym potencjalny klient lub partner biznesowy bezpośrednio podczas Konferencji może skontaktować się z reprezentantem firmy i omówić interesujące kwestie.
 • Masz okazję wysłuchać zagranicznych mówców, których niełatwo spotkać na innych konferencjach! Wiedza, doświadczenie, realizacja projektów na skalę światową, a także prelekcje ukierunkowane na rozwój osobisty, dające do myślenia przykłady działań oraz sugestie, jak osiągać zakładane cele oraz odnosić sukcesy.
 • Konferencja stanowi doskonałą okazję do spotkania wyjątkowych ludzi, których łączy potrzeba rozwoju i zdobywania nowych doświadczeń w obszarze zarządzania projektami. To okazja do zbudowania trwałych relacji, ukierunkowanych na realizację wspólnych celów biznesowych.
 • Możesz poznać zespoły projektów ocenianych w tegorocznej edycji konkursu Polish Project Excellence Award oraz międzynarodowej edycji konkursu IPMA Project Excellence Award! W tym roku po raz pierwszy zostanie wyłoniony najlepiej zarządzany projekt w Polsce i na świecie! Twoja obecność na uroczystej Gali może Cię zainspirować do realizacji przyszłych przedsięwzięć oraz zmotywować do udziału w przyszłorocznej edycji konkursu.The benefits of participation in the Conference:

 • By participating, you become a partner of the event! Each participant with the Premium Package has the opportunity to present his/her company to the other participants of the Conference. Information (filled in a template) will be displayed on the screens during the conference. Thus, a potential client or business partner may directly contact the company's representative and discuss interesting issues during the conference.
 • You have the opportunity to listen to foreign speakers, which is not easy to find at other conferences! Knowledge, experience, realization of projects on a global scale, as well as lectures focused on personal development, thought-provoking examples of activities and suggestions on how to achieve its objectives and be successful.
 • The conference provides an excellent opportunity to meet exceptional people who have the need to develop and gain new experiences in the field of project management. It is an opportunity to build lasting relationships, aimed at achieving common business objectives.
 • You can get meet the finalists of the Polish Project Excellence Award and international edition of the IPMA Project Excellence Award! This year, for the first time we will host the winners of the best managed projects in Poland and in the world ! Your presence at the Gala may inspire you to carry out future projects and motivate to participate in the next edition of the competition.


Opinie uczestników poprzednich edycji Konferencji:

„Jestem zachwycona i nie mogę doczekać się kolejnej. Gratuluję profesjonalnej organizacji i bardzo interesujących prelegentów. Tak trzymać!”

„Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony ilością przekazanych informacji oraz «otwartością» prowadzących.”

Oni byli i nie żałują. Bez problemu możesz do nich dołączyć!

Zarejestruj się już teraz!


Zapraszamy do obejrzenia relacji z ubiegłorocznej XVIII Konferencji IPMA Polska / Report from last year's 18th Conference of IPMA Poland:

Prelegenci / Speakers

 • Reinhard
  Wagner


  IPMA
 • Pau Lian
  Staal-Ong


  AT Osborne B.V
 • Wilhelm Mikulaschek


  GPM
 • Ton
  van Oort


  Septiem
 • Tobias
  Andersson


  Optimize Consulting AB
 • Jerzy
  Stawicki


  JS PROJECT
 • Paweł
  Madaj


  ELTEL Networks Energetyka S.A.
 • Grzegorz
  Szałajko


  Making Things Happen
   
 • Grzegorz
  Dzwonnik


  IPMA Polska
 • Michał
  Rączka


  mBank S.A.
 • Maciej
  Braciszewski


  Pfeifer&Langen
 • Izabella
  Laskowska


  -
 • Krzysztof
  Witkowski


  Universe-IBS Sp. z o.o.
 • Adam
  Łazarski


  Progress Project
 • Iwona
  Czajka


  TEB Akademia
 • Dobrochna
  Ciosek


  F5 Konsulting
 • Paweł
  Pietras


  Certes
 • Rafał
  Szymański


  Lufthansa Systems Poland sp. z o.o.
 • Marta
  Górak-Kopeć


  Polskie Zakłady Lotnicze
  Sp. z o.o. w Mielcu
 • Zofia
  Siódmiak


  Polskie Zakłady Lotnicze
  Sp. z o.o. w Mielcu
 • Monika
  Szczerbińska-Inglot


  Grupa ODiTK
 • Michał
  Hałaczkiewicz


  Grupa ODiTK

Program Konferencji / Conference Programme

Seminarium PM Edukacja / PM Education Seminar:

 • PM Office

 • HR

 • PR/event/marketing


Rejestracja uczestników, kawa powitalna / Registration, coffee

Powitanie i rozpoczęcie warsztatów / Workshop opening, welcome speech

TOMASZ LEŚNIOWSKI, GRZEGORZ DZWONNIK - Zarząd IPMA Polska / IPMA Poland Board Members

Dzień pierwszy

Rejestracja uczestników, kawa powitalna / Registration, coffee

STANISŁAW SROKA Prezes Zarządu IPMA Polska / President of IPMA Poland

Oficjalne rozpoczęcie Konferencji / Opening Ceremony, Welcome speech

REINHARD WAGNER
Prezydent IPMA / IPMA International President

“Engaging Top Management in Projects and Programmes”

TOBIAS ANDERSSON Optimize Consulting AB

„Turning project chaos into harmony”

Przerwa kawowa / Coffee break

MARTA GÓRAK-KOPEĆ, ZOFIA SIÓDMIAK
Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu

„PMO - kluczowy element organizacji uczącej się”

GRZEGORZ DZWONNIK IPMA Polska / Systemic Excellence Group

„Wyzwania dla PMO. Dojrzałość organizacji” / "Challenges for Project Management Office. Organization maturity"

RAFAŁ SZYMAŃSKI Lufthansa

Panel dyskusyjny / Discussion Panel „Transformacja organizacji po certyfikacji”

Lunch

Zakończenie pierwszego dnia / Day 1 closure

VIP room / VIP meeting per invitation

Gala Polish Project Excellence Award

Miejsce zostanie podane wkrótce / venue: details will be provided soon

Dzień drugi

Rejestracja uczestników, kawa powitalna / Registration coffee

Szczegóły wkrótce / to be defined soon

PAWEŁ MADAJ Eltel Networks

"Budowa stacji elektroenergetycznej dla ABB na Litwie" / "Building power substation for ABB company in Lithuania"

Szczegóły wkrótce / to be defined soon

Przerwa kawowa / Coffee break

PANEL FINALISTÓW POLISH PROJECT EXCELLENCE AWARD 2016 / PPEA 2016 FINALISTS’ PANEL

Oficjalne zakończenie Konferencji / Official closure

Lunch

Zakończenie warsztatów / Wokrshop closure

Streamy tematyczne / Streams
Czwartek, 17 listopada
15:00 - 16:45
KAŻDY STREAM SKŁADA SIĘ Z 30-MINUTOWYCH SLOTÓW.

PM Office


 • Cel PMO? Samolikwidacja!


  Michał Rączka
  mBank


 • Skuteczne wdrożenie systemu zarządzania projektami i organizacja PMO


  Krzysztof Witkowski
  Universe-IBS


 • Budowanie kultury zarządzania projektami w przedsiębiorstwie z tradycjami


  Maciej Braciszewski
  Pfeifer&Langen

HR


 • Rola działu HR w budowaniu dojrzałości projektowej organizacji


  Iwona Czajka, TEB Akademia
  Grzegorz Dzwonnik, IPMA Polska / Systemic Excellence Group


 • Zarządzanie interesariuszami a marketing projektów na rynkach wschodzących


  Paweł Pietras
  Certes


 • Wyzwania procesowe w zarządzaniu obszarem kadrowym jako element inicjatyw strategicznych u potentata na rynku w Polsce


  Dobrochna Ciosek
  F5 Konsulting

PR/event/marketing


 • Wielka Loteria Paragonowa


  Izabella Laskowska • Magdalena Hajdysz
  Gdański Teatr Szekspirowski

English stream


 • Mindfulness and philosophy – key competences of the project manager: fantasy or necessity?


  Jerzy Stawicki
  JS Project


 • Organizational readiness for strategic programs


  Grzegorz Szałajko
  Making Things Happen


 • Context-driven Project Managament


  Adam Łazarski
  Progress Project

Warsztaty / Workshops
Piątek, 18 listopada
14:00 - 17:30

UWAGA! Zapisy na warsztaty są możliwe po zarejestrowaniu płatności w systemie.


 • Communication styles


  Ton van Oort
  Septiem


 • Managed Change


  Wilhelm Mikulaschek
  GPM


 • Szczegóły wkrótce / to be defined soon


 • Szczegóły wkrótce / to be defined soon


 
Partnerzy


 


 
Patronat Medialny

Cennik

Pakiety Dzień pierwszy – 17 listopada Dzień drugi – 18 listopada Przerwy kawowe Materiały promocyjne
Główni mówcy + Prelegenci Panel   Lunch  Gala PPEA Prelegenci Warsztaty Lunch
Pakiet Premium + + + + + + + + +
Pakiet Gold + + +   + + + + +
Dzień 1 + + +         + +
Dzień 2         + + + + +
Gala       +          PRICE LIST

Packages First Day – 17th November Second Day – 18th November Coffee break Conference Materials
Key note speakers and presenters Panel   Lunch  Gala Dinner Presentations Workshops Lunch
Premium Package + + + + + + + + +
Gold Package + + +   + + + + +
First Day + + +         + +
Second Day         + + + + +
Gala Dinner       +          

 
 Cennik PLN (ceny netto)

Pakiety Członek IPMA Polska Uczestnik Non-Member Student
Pakiet Premium 900 1100 600
Pakiet Gold 800 1000 400
Dzień 1 400 520 200
Dzień 2 400 520 200
Gala 250 250 250

 
 

UWAGA! Powyższy cennik obowiązuje do 31 sierpnia br. Podane ceny są cenami netto – nie uwzględniają podatku VAT 23%.

Regulamin Rejestracja - Członek IPMA Polska Rejestracja - Uczestnik Non-Member Rejestracja - StudentPrice List EUR (net prices)

Packages IPMA Member Non-member participant
Premium Package 210 250
Gold Package 190 230
First Day 90 120
Second Day 90 120
Gala Dinner 60 70

 
 

ATTENTION! The above price list is valid until 31 August. All prices are net prices – do not include VAT 23 %.

Regulations Registration - IPMA Member Registration - Non-member participant

Lokalizacja / Venue

Sound Garden Hotel


Sound Garden HotelSound Garden Hotel znajduje się w Warszawie na ulicy Żwirki i Wigury 18. Lokalizacja zapewnia szybki dojazd do lotniska Chopina (2 km) oraz dogodny dostęp do sieci komunikacji miejskiej.

Sound Garden Hotel is located in Warsaw, Żwirki i Wigury Street No 18. The location provides quick access to the airport Chopin (2 km) and good access to public transport.


Uczestnicy XIX Konferencji IPMA Polska otrzymają zniżkę na nocleg w Hotelu Sound Garden w wysokości 20% pod warunkiem rezerwacji pokoju przez stronę hotelu do dnia 16 września 2016 na hasło IPMA2016.

Participants of 19th Conference of IPMA Poland will receive a discount on accommodation at the Sound Garden Hotel in the amount of 20%, when booking via hotel website before 16th September 2016 using password “IPMA2016”.


Inne hotele w pobliżu miejsca Konferencji / Other hotels near the Conference venue:


Jak trafić / How to get there

Samolotem / By plane

Z Lotniska Chopina - 2 km, najłatwiej dojechać do Sound Garden Hotel taksówką albo autobusem linii 175 lub 188, z przystanku „Lotnisko Chopina”.

From Warsaw Chopin Airport - 2 km, the easiest way to get to Sound Garden Hotel is to get a taxi or bus No 175 or No 188 from the stop "Chopin Airport". After 5 minutes’ ride get off at “Novotel” bus stop.

Samochodem / By car

Sound Garden Hotel dysponuje zamkniętym i monitorowanym parkingiem podziemnym.

Sound Garden Hotel has closed and monitored underground parking.

Koleją / By train

Z dworca kolejowego Warszawa Centralna - 5 km, do Sound Garden Hotel dojedziesz taksówką albo autobusem linii 175 lub 504, z przystanku „Dworzec Centralny”.

From Warsaw Central Railway Station it is 5 km to the Sound Garden Hotel. You will arrive by taxi or take bus 175 or 504 from the stop "Central Station” and after 25 minutes’ ride get off at “Novotel” bus stop.

Skontaktuj się z nami / Contact us

 

International Project Management Association Polska

ul. Starościńska 1B lok. 3, 02-516 Warszawa

NIP: 957-07-90-601, REGON: 192456076

Numer konta bankowego: 38 1060 0076 0000 4022 3000 4506

Telefon: +48 22 622 21 12

International Project Management Association Poland

1B Staroscinska Str, apt.3, 02-516 Warsaw, Poland

ph. +48 22 622 08 78, fax +48 22 622 21 10