• XIX Konferencja
  IPMA Polska

  17–18listopada2016, Warszawa

 • Kompetencje Profesjonalistów

  Zarządzanie Projektami

  Rejestracja
 • Competences of Professionals

  in Project Management

  Registration
 • Polish Project
  Excellence Award

  17 listopada, ATM Studio w Warszawie

  17th November, ATM Studio in Warsaw

 • IPMA Polska zaprasza na spotkanie

  z Międzynarodowymi Autorytetami
  z branży Project Management

  Rejestracja
 • IPMA Poland invites you to meet

  Internationally Recognized Authorities

  in Project Management

  Registration

Największe wydarzenie dla branży project management w Polsce!

Konferencja IPMA Polska od lat gromadzi wyjątkowych ludzi, którzy poprzez swoje działania propagują ideę zarządzania projektami w Polsce i na całym świecie. To wyjątkowa okazja do spotkania w jednym miejscu wszystkich pasjonatów zarządzania projektami, reprezentujących różnorodne branże.

Organizatorem konferencji jest International Project Management Association Polska, stowarzyszenie certyfikujące kierowników projektów. IPMA Polska wspiera rozwój zarządzania projektami i zrzesza profesjonalistów z tej dziedziny. Certyfikaty potwierdzające kompetencje kierownika projektu zgodne z wytycznymi IPMA® posiada obecnie łącznie ponad 220 000 osób na świecie.


The biggest event for the project management in Poland!

Conference IPMA Poland has gathered, for years now, exceptional people who through their actions promote the idea of project management in Poland and around the world. This is a unique opportunity to meet those passionate about project management, representing a variety of industries.

The conference is organized by the International Project Management Association Poland, an association certifying project managers. IPMA Poland supports the development of project management and brings together PM professionals. More than 220 000 people in the world have confirmed their competence in project management by gaining IPMA certificates.


Kompetencje profesjonalistów

Tematem przewodnim tegorocznej edycji są kompetencje integrujące wiedzę i doświadczenie profesjonalistów w dziedzinie zarządzania projektami. Liczne grono wybitnych ekspertów zapewni wieloaspektowe ujęcie problematyki konferencji oraz zaprezentuje swoje największe osiągnięcia w tym zakresie. Naszym wspólnym celem jest propagowanie dobrych praktyk i rozwiązań związanych z pozyskiwaniem kluczowych dla projektu kompetencji.

Jaka jest idea tegorocznej konferencji i do kogo przede wszystkim jest skierowane wydarzenie - o tym i nie tylko przeczytasz w wywiadzie z Tomaszem Leśniowskim, Członkiem Zarządu IPMA Polska.


Competences of professionals

The theme of this year's event are the competences which integrate knowledge and experience of project management professionals. Large group of distinguished experts will provide a multi-faceted approach to the conference theme and will present their greatest achievements in this area. Our common goal is to promote good practice and solutions related to the achievement of competences crucial for the project.

What is the idea of this year's conference and to whom it is primarily directed – please take a look at the interview with Tomasz Leśniowski, Board Member of IPMA Poland.


Wywiad / InterviewKorzyści z uczestnictwa w Konferencji:

 • Uczestnicząc, stajesz się partnerem wydarzenia! Każdy uczestnik z Pakietem Premium ma możliwość zaprezentowania swojej firmy pozostałym uczestnikom Konferencji. Wypełniony szablon informacyjny wyświetlany będzie na ekranach w holu w trakcie konferencji. Tym samym potencjalny klient lub partner biznesowy bezpośrednio podczas Konferencji może skontaktować się z reprezentantem firmy i omówić interesujące kwestie.
 • Masz okazję wysłuchać zagranicznych mówców, których niełatwo spotkać na innych konferencjach! Wiedza, doświadczenie, realizacja projektów na skalę światową, a także prelekcje ukierunkowane na rozwój osobisty, dające do myślenia przykłady działań oraz sugestie, jak osiągać zakładane cele oraz odnosić sukcesy.
 • Konferencja stanowi doskonałą okazję do spotkania wyjątkowych ludzi, których łączy potrzeba rozwoju i zdobywania nowych doświadczeń w obszarze zarządzania projektami. To okazja do zbudowania trwałych relacji, ukierunkowanych na realizację wspólnych celów biznesowych.
 • Możesz poznać zespoły projektów ocenianych w tegorocznej edycji konkursu Polish Project Excellence Award oraz międzynarodowej edycji konkursu IPMA Project Excellence Award! W tym roku po raz pierwszy zostanie wyłoniony najlepiej zarządzany projekt w Polsce i na świecie! Twoja obecność na uroczystej Gali może Cię zainspirować do realizacji przyszłych przedsięwzięć oraz zmotywować do udziału w przyszłorocznej edycji konkursu.The benefits of participation in the Conference:

 • By participating, you become a partner of the event! Each participant with the Premium Package has the opportunity to present his/her company to the other participants of the Conference. Information (filled in a template) will be displayed on the screens during the conference. Thus, a potential client or business partner may directly contact the company's representative and discuss interesting issues during the conference.
 • You have the opportunity to listen to foreign speakers, which is not easy to find at other conferences! Knowledge, experience, realization of projects on a global scale, as well as lectures focused on personal development, thought-provoking examples of activities and suggestions on how to achieve its objectives and be successful.
 • The conference provides an excellent opportunity to meet exceptional people who have the need to develop and gain new experiences in the field of project management. It is an opportunity to build lasting relationships, aimed at achieving common business objectives.
 • You can get meet the finalists of the Polish Project Excellence Award and international edition of the IPMA Project Excellence Award! This year, for the first time we will host the winners of the best managed projects in Poland and in the world ! Your presence at the Gala may inspire you to carry out future projects and motivate to participate in the next edition of the competition.


Opinie uczestników poprzednich edycji Konferencji:

„Jestem zachwycona i nie mogę doczekać się kolejnej. Gratuluję profesjonalnej organizacji i bardzo interesujących prelegentów. Tak trzymać!”

„Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony ilością przekazanych informacji oraz «otwartością» prowadzących.”

Oni byli i nie żałują. Bez problemu możesz do nich dołączyć!

Zarejestruj się już teraz!


Zapraszamy do obejrzenia relacji z ubiegłorocznej XVIII Konferencji IPMA Polska / Report from last year's 18th Conference of IPMA Poland:

Prelegenci / Speakers

 • Reinhard
  Wagner


  IPMA
 • Stanisław
  Sroka


  IPMA Polska
 • Pau Lian
  Staal-Ong


  AT Osborne B.V
 • Wilhelm Mikulaschek


  GPM
 • Ton
  van Oort


  Septiem
 • Tobias
  Andersson


  Optimize Consulting AB
 • Grzegorz
  Dzwonnik


  IPMA Polska
 • Wojciech, Eliza, Wojtek, Łucja
  Łopacińscy


  Fundacja Łopacińskich Świat
 • Maciej
  Braciszewski


  Pfeifer&Langen
 • Izabella
  Laskowska


  Agencja PR38
 • Michał
  Rączka


  mBank S.A.
 • Rafał
  Szymański


  Lufthansa Systems Poland sp. z o.o.
 • Krzysztof
  Witkowski


  Universe-IBS Sp. z o.o.
 • Iwona
  Czajka


  TEB Akademia
 • Jerzy
  Stawicki


  JS PROJECT
 • Dobrochna
  Ciosek


  F5 Konsulting
 • Grzegorz
  Szałajko


  Making Things Happen
   
 • Paweł
  Pietras


  Certes
 • Marta
  Górak-Kopeć


  Polskie Zakłady Lotnicze
  Sp. z o.o. w Mielcu
 • Zofia
  Siódmiak


  Polskie Zakłady Lotnicze
  Sp. z o.o. w Mielcu
 • Dorota
  Budzińska-Wiska


  pm2pm sp. z o.o.
 • Joanna
  Rzempała


  Uniwersytet Szczeciński, IPMA Polska
 • Rafał
  Wyka


  PKP Energetyka
 • Paweł
  Madaj


  ELTEL Networks Energetyka S.A.
 • Barbara
  Świderska


  Dream Events
 • Peter
  Coesmans


  -
 • Agnieszka
  Czarnecka


  Yellow Group
 • Artur
  Marsy


  INNECT
 • Jolanta
  Jackowiak


  F5 Konsulting
 • Jolanta
  Łabędzka-Benisz


  OMEC
 • Michał
  Hałaczkiewicz


  Grupa ODiTK
 • Monika
  Szczerbińska-Inglot


  Grupa ODiTK
 • Mirosław
  Miśkiewicz


  Chemorozruch
 • Piotr
  Filipiuk


  TenStep Western Poland,
  Progress Project
 • Emil
  Bukłaha


  Szkoła Główna Handlowa
  w Warszawie
 • Rafał
  Szymański


  Uniwersytet Szczeciński
  IPMA Polska
 • Paweł
  Wyrozębski


  Szkoła Główna Handlowa
  w Warszawie
 • Sławomir
  Wawak


  Uniwersytet Ekonomiczny
  w Krakowie
 • Michał
  Trocki


  Szkoła Główna Handlowa
  w Warszawie
 • Marek
  Wąsowicz


  Uniwersytet Ekonomiczny
  we Wrocławiu
 • Bogumił
  Dałkowski


  GET Manager
 • Juliusz
  Engelhardt


  Uniwersytet Szczeciński
 • Seweryn
  Spałek


  Politechnika Śląska
 • Tomasz
  Kopczyński


  Uniwersytet Ekonomiczny
  w Poznaniu, Katedra Zarządzania Strategicznego
 • Kamila
  Woldan


  Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Projektami
  Szkoła Główna Handlowa

Program Konferencji / Conference Programme

Seminarium PM Edukacja / PM Education Seminar

Miejsce:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 128 (róg Madalińskiego) Budynek C.

Wydarzenie prowadzone w języku polskim, wstęp wolny, wymagana rejestracja.

REJESTRACJA / REGISTRATION

 

Patronat honorowy nad Seminarium:

Sponsor Generalny Project Master:
Sponsor Generalny PM Edukacji:

Warsztaty prowadzi:Rejestracja, Networking - serwis kawowy / Registration, coffee

Powitanie / Welcome speech

prof. Michał Trocki, prof. Juliusz Engelhardt, dr Joanna Rzempała – członek Zarządu IPMA Polska

Wręczenie Certyfikatów akredytowanym uczelniom i certyfikatów IPMA Student

NOWOŚCI: PROGRAMY, FORMY, TECHNIKI I NARZĘDZIA KSZTAŁCENIA

 • dr Emil Bukłaha „Formy kształcenia w zarządzaniu projektami"

 • dr Sławomir Wawak, UE Kraków „Zintegrowane podejście do nauczania zarządzania projektami"

 • dr hab. Paweł Wyrozębski „SGH - Kierunek na zarządzanie projektami!”

 • Przerwa kawowa / Coffee break

  PROJEKTY EDUKACYJNE

 • dr hab. inż. Seweryn Spałek „Nauczanie przez projekty. Połączenie teorii z praktyką”

 • dr Marek Wąsowicz, UE Wrocław „Projekty edukacyjne, czyli jak kształtować kluczowe kompetencje"

 • DZIAŁALNOŚĆ STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH

 • Koło Naukowe SGH - Kamila Woldan, Członek Zarządu ds. PR i Marketingu SKN Zarządzania Projektami SGH „Działalność Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania Projektami SGH"

 • dr Tomasz Kopczyński, UE Poznań „Nowe wyzwania dla kół naukowych zarządzania projektami na przykładzie SKN ASAP (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)”

 • ROZDANIE NAGRÓD W KONKURSIE PROJECT MASTER

  PREZENTACJA NAJLEPSZYCH PRAC W PROJECT MASTER - WE WSZYSTKICH KATEGORIACH

  PROCES AKREDYTACJI I EGZAMINY CERTYFIKACYJNE IPMA-STUDENT – DOŚWIADCZENIA I DOBRE RADY

 • dr Bogumił Dałkowski

 • dr Sławomir Wawak

 • Podsumowanie spotkania

  Lunch

  WARSZTATY / WORKSHOPS (15:15 - 16:30)

 • Warsztat 1 - Funkcjonalność Portalu IPMA-Student
  (B. Dałkowski, T. Wiśniewski)

  Indywidualne konsultacje dla uczelni z zespołem IPMA-Student (16:30 - 18:00)

 • J. Rzempała, B. Dałkowski, T. Wiśniewski – szczegółowe konsultacje, pytania od partnerów uczelnianych

 • WARSZTATY / WORKSHOPS (15:15 - 18:00)

 • Warsztat 2 - Biznesowa gra symulacyjna Kinshasa

 • Dzień pierwszy

  Rejestracja uczestników, kawa powitalna / Registration, coffee

  STANISŁAW SROKA i REINHARD WAGNER
  Prezesi Zarządu IPMA i IPMA Polska / Presidents of IPMA & IPMA Poland

  Oficjalne otwarcie Konferencji / Opening Ceremony, Welcome speech

  REINHARD WAGNER
  Prezydent IPMA / IPMA President

  “Engaging Top Management in Projects and Programmes”

  Wojciech, Eliza, Wojtek i Łucja Łopacińscy Fundacja Łopacińskich Świat

  „Życie jest projektem” \ „Life is a project”

  Przerwa kawowa / Coffee break

  MARTA GÓRAK-KOPEĆ, ZOFIA SIÓDMIAK
  Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu, SIKORSKY COMPANY

  „PMO - kluczowy element organizacji uczącej się”

  TOBIAS ANDERSSON
  Optimize Consulting AB

  „Turning project chaos into harmony”

  GRZEGORZ DZWONNIK
  IPMA Polska / Systemic Excellence Group

  „Zarządzanie czasem w projekcie. Wyzwanie dla menedżera projektu, czy dla organizacji?” / „Time management in project. Challenge for project manager or for the organization?”

  Panel dyskusyjny / Discussion Panel „Transformacja organizacji po certyfikacji”

  Jolanta Jackowiak, Artur Marsy, Mirosław Miśkiewicz,
  Rafał Szymański, Rafał Wyka

  Lunch

  Zakończenie pierwszego dnia / Day 1 closure

  VIP room / VIP meeting per invitation

  Centrum Produkcji Filmowo Telewizyjnej ATM Studio w Warszawie

  ul. Wał Miedzeszyński 384, Warszawa

  Gala Polish Project Excellence Award

  Centrum Produkcji Filmowo Telewizyjnej ATM Studio

  ul. Wał Miedzeszyński 384, Warszawa

  Obowiązuje strój wieczorowy / Dress code: black tie

  Dzień drugi

  Rejestracja uczestników, kawa powitalna / Registration coffee

  PAWEŁ MADAJ Eltel Networks

  "Budowa stacji elektroenergetycznej dla ABB na Litwie" / "Building power substation for ABB company in Lithuania"

  RAFAŁ SZYMAŃSKI Lufthansa

  "Project Manager – specjalista w zarządzaniu, czy specjalista z zakresu tematycznego"

  GRZEGORZ SZAŁAJKO Making Things Happen

  "Gotowość organizacji do realizacji programów strategicznych" / "Organizational readiness for strategic programs"

  Przerwa kawowa / Coffee break

  Project Excellence “Marketplace” – prezentacja finalistów konkursów IPMA International Project Excellence Award i Polish Project Excellence Award 2016

  Lunch

  Zakończenie warsztatów i konferencji / Wokrshop and conference closure

  Sesje tematyczne / Streams
  Czwartek, 17 listopada / Thursday, 17th November
  15:00 - 16:45
  KAŻDA SESJA SKŁADA SIĘ Z TRZECH 30-MINUTOWYCH PREZENTACJI / STREAMS INCLUDE 3 PRESENTATIONS (30 MIN EACH)

  PM Office


  • Cel PMO? Samolikwidacja!


   Michał Rączka
   mBank


  • Skuteczne wdrożenie systemu zarządzania projektami i organizacja PMO


   Krzysztof Witkowski
   Universe-IBS


  • Budowanie kultury zarządzania projektami w przedsiębiorstwie z tradycjami


   Maciej Braciszewski
   Pfeifer&Langen

  HR


  • Rola działu HR w budowaniu dojrzałości projektowej organizacji


   Iwona Czajka, TEB Akademia
   Grzegorz Dzwonnik, IPMA Polska / Systemic Excellence Group


  • Zarządzanie interesariuszami a marketing projektów na rynkach wschodzących


   Paweł Pietras
   Certes


  • Wyzwania procesowe w zarządzaniu obszarem kadrowym jako element inicjatyw strategicznych u potentata na rynku w Polsce


   Dobrochna Ciosek
   F5 Konsulting

  PR/event/marketing


  • Narodowa Loteria Paragonowa


   Izabella Laskowska


  • Przepis na sukces organizacji pracy projektowej na przykładzie projektu wdrożeniowego w Krakowskim Biurze Festiwalowym


   Izabela Helbin, Krakowskie Biuro Festiwalowe
   Dorota Budzińska-Wiska, pm2pm sp. z o.o.


  • EVENT - czyli operacja na żywym organizmie


   Barbara Świderska
   Dream Events

  English stream


  • Competing with the best projects in the world using the IPMA Project Excellence Baseline® (PEB)


   Pau Lian Staal-Ong
   AT Osborne B.V


  • Mindfulness and philosophy – key competences of the project manager: fantasy or necessity?


   Jerzy Stawicki
   JS Project


  • Am I competent ... today, and tomorrow? – Lessons learned from the best PMs in the world


   Peter Coesmans

  Warsztaty / Workshops
  Piątek, 18 listopada
  14:00 - 17:30

  UWAGA! Zapisy na warsztaty są możliwe po zarejestrowaniu płatności w systemie.


  • Jazzy communication styles in project management

   (warsztat prowadzony w j. angielskim / workshop conducted in English language)

   Ton van Oort, Septiem


  • Managed Change

   (warsztat prowadzony w j. angielskim / workshop conducted in English language)


   Wilhelm Mikulaschek, GPM


  • Kinshasa Risk Management – gra symulacyjna

   (warsztat prowadzony w j. polskim)

   Jolanta Łabędzka-Benisz, OMEC


  • Zrozumieć projekt! - ujęcie systemowe - warsztat dla praktyków

   (warsztat prowadzony w j. polskim, zapisy e-mailem na adres biuro@ipma.pl)

   Piotr Filipiuk, TenStep Western Poland / Progress Project   
  Uczestnicy

  Cennik

  Pakiety Dzień pierwszy – 17 listopada Dzień drugi – 18 listopada Przerwy kawowe Materiały promocyjne
  Główni mówcy + Prelegenci Panel   Lunch  Gala PPEA Prelegenci Warsztaty Lunch
  Pakiet Premium + + + + + + + + +
  Pakiet Gold + + +   + + + + +
  Dzień 1 + + +         + +
  Dzień 2         + + + + +
  Gala       +            PRICE LIST

  Packages First Day – 17th November Second Day – 18th November Coffee break Conference Materials
  Key note speakers and presenters Panel   Lunch  Gala Dinner Presentations Workshops Lunch
  Premium Package + + + + + + + + +
  Gold Package + + +   + + + + +
  First Day + + +         + +
  Second Day         + + + + +
  Gala Dinner       +          

   
     Cennik PLN (ceny netto)

  Pakiety Członek IPMA Polska Uczestnik Non-Member Student
  Pakiet Premium 1050 1200 750
  Pakiet Gold 900 1100 500
  Dzień 1 450 580 250
  Dzień 2 450 580 250
  Gala 300 300 300

   
   

  UWAGA! Podane ceny są cenami netto – nie uwzględniają podatku VAT 23%.

  Regulamin Rejestracja - Członek IPMA Polska Rejestracja - Uczestnik Non-Member Rejestracja - Student  Price List EUR (net prices)

  Packages IPMA Member Non-member participant
  Premium Package 240 270
  Gold Package 220 250
  First Day 110 130
  Second Day 110 130
  Gala Dinner 80 90

   
   

  ATTENTION! All prices are net prices – do not include VAT 23 %.

  Regulations

  Lokalizacja / Venue

  Sound Garden Hotel


  Sound Garden Hotel  Sound Garden Hotel znajduje się w Warszawie na ulicy Żwirki i Wigury 18. Lokalizacja zapewnia szybki dojazd do lotniska Chopina (2 km) oraz dogodny dostęp do sieci komunikacji miejskiej.

  Sound Garden Hotel is located in Warsaw, Żwirki i Wigury Street No 18. The location provides quick access to the airport Chopin (2 km) and good access to public transport.


  Uczestnicy XIX Konferencji IPMA Polska otrzymają zniżkę na nocleg w Hotelu Sound Garden w wysokości 10% od ceny dnia
  (rezerwacja pokoju po 16 września 2016 na hasło IPMA2016).

  Participants of 19th IPMA Poland Conference will receive 10% discount in Sound Garden Hotel, when booking via hotel website, using IPMA2016 password.


  Inne hotele w pobliżu miejsca Konferencji / Other hotels near the Conference venue:

  Hotel Witkowski***


  Hotel Witkowski

  UWAGA: Dla uczestników konferencji specjalne ceny w Hotelu Witkowski - rezerwacje na hasło IPMA2016 prosimy kierować e-mailem na adres: recepcja@hotelwitkowski.pl


  Jak trafić / How to get there

  Samolotem / By plane

  Z Lotniska Chopina - 2 km, najłatwiej dojechać do Sound Garden Hotel taksówką albo autobusem linii 175 lub 188, z przystanku „Lotnisko Chopina”.

  From Warsaw Chopin Airport - 2 km, the easiest way to get to Sound Garden Hotel is to get a taxi or bus No 175 or No 188 from the stop "Chopin Airport". After 5 minutes’ ride get off at “Novotel” bus stop.

  Samochodem / By car

  Sound Garden Hotel dysponuje zamkniętym i monitorowanym parkingiem podziemnym.

  Sound Garden Hotel has closed and monitored underground parking.

  Koleją / By train

  Z dworca kolejowego Warszawa Centralna - 5 km, do Sound Garden Hotel dojedziesz taksówką albo autobusem linii 175 lub 504, z przystanku „Dworzec Centralny”.

  From Warsaw Central Railway Station it is 5 km to the Sound Garden Hotel. You will arrive by taxi or take bus 175 or 504 from the stop "Central Station” and after 25 minutes’ ride get off at “Novotel” bus stop.  Tegoroczna Gala Polish Project Excellence Award odbędzie się w: / Gala dinner will take place in:

  Centrum Produkcji Filmowo-Telewizyjnej ATM Studio

  przy ul. Wał Miedzeszyński 384 w Warszawie / at Wal Miedzeszyński 384 in Warsaw

  Skontaktuj się z nami / Contact us

   

  International Project Management Association Polska

  ul. Starościńska 1B lok. 3, 02-516 Warszawa

  NIP: 957-07-90-601, REGON: 192456076

  Numer konta bankowego: 38 1060 0076 0000 4022 3000 4506

  Telefon: +48 22 622 21 12

  International Project Management Association Poland

  1B Staroscinska Str, apt.3, 02-516 Warsaw, Poland

  ph. +48 22 622 08 78, fax +48 22 622 21 10