Zwinne planowanie. Jak dostosować się do zmiany w mega projektach energetycznych.

Imię i nazwisko prelegenta: Ewa Palarczyk
Firma: TAURON Polska Energia (Grupa TAURON)

W branży energetycznej kluczowym etapem każdego projektu inwestycyjnego jest jego dobre zaplanowanie. W realizacji mega projektów inwestycyjnych trudno szukać możliwości wykorzystania metodyk zwinnych. Jednak w świecie zmieniającego się dynamicznie otoczenia prawnego i regulacyjnego, dobre przygotowanie mega inwestycji do realizacji stanowi duże wyzwanie dla organizacji. Poszukując najlepszych rozwiązań w tym zakresie, TAURON czerpie inspiracje z różnych metodyk, zarówno tradycyjnych, kaskadowych jak i zwinnych, z Agile i Lean na czele. Należy pamiętać, że rodzaj metodyki nie jest przypisany ściśle do branży czy typu projektu, ale jest narzędziem pozwalającym na korzystanie z niego uniwersalnie, każdorazowo z dostosowaniem do aktualnych potrzeb. Tak zbudowane know-how Grupy TAURON jest swego rodzaju rewolucją w zarządzaniu projektami, dając możliwość realizacji projektów metoda kaskadową z wykorzystaniem elementów metodyk zwinnych, w szczególności w planowaniu.

Adresatem wystąpienia powinien być odbiorca, który chce się przekonać, że czerpiąc inspiracje z różnych metodyk można zbudować własne know-how najlepiej dostosowane do specyfiki realizowanych projektów, organizacji i branży.