Motywacja zespołów projektowych kluczem do sukcesu w dynamicznym świecie IoT

Imię i nazwisko prelegenta: Krzysztof Banasiak
Firma: Fibaro

Od kilku lat branża elektroniki użytkowej stoi przed wyzwaniem uspójnienia technologicznego i wypracowania standardów użytkowych. Wcześniej projekty, których wynikiem najczęściej był konkretny produkt, mogły egzystować samodzielnie. Wszystko się jednak zmienia, a rynek wymaga od producentów funkcjonalności, które wydają się być podstawowymi. Współczesny świat IoT wymusza  tworzenie urządzeń, które w prosty i bezproblemowy sposób będą komunikowały się z urządzeniami oraz systemami prosperujących na rynku marek.

Aktualnie IoT jest na etapie wypracowywania i ujednolicania standardów w nim funkcjonujących. Sytuacja ta stawia wyzwania przed wszystkimi zaangażowanymi w prowadzenie projektów.  Zespoły muszą umieć w elastyczny sposób przystosowywać się do zmiany zakresu projektów, co w konsekwencji ma wpływ na czas i budżet. Wszystkie te elementy w kontekście wymagań ze strony biznesu stwarzają również ogromne wyzwania przy motywacji zespołów, które pracując w tak niestabilnym środowisku bardzo jej potrzebują.