Od zarządzania projektem do systemu zarządzania operacyjnego w GK KRUK – transformacja w organizację LEAN

Imię i nazwisko prelegenta: Maciej Mańkowski
Firma: Kruk SA

Historia transformacji organizacji w oparciu o wymiary kultury organizacyjnej, rozwój kompetencji menadżerów oraz filozofię LEAN.

Prezentacja skierowana do osób , których interesują transformacje w organizacjach, systemy zarządcze, oraz połączenie strategii z warstwą operacyjną uwzględniającą portfel projektów.