Prezentacja numer 1
„Od Horyzontu 2020 do Programu Ramowego Horyzont Europa – wsparcie badań i innowacji w Unii Europejskiej”

Imię i nazwisko prelegenta: dr inż. Zygmunt Krasiński
Firma: Krajowy Punkt Kontaktowy Projektów Badawczych UE

Europa coraz więcej inwestuje w badania i innowacje. Rośnie rola Programów Ramowych UE, których głównym celem jest zwiększenie konkurencyjności państw członkowskich na rynku globalnym. W dniu 7 czerwca b.r. Komisja Europejska ogłosiła propozycję programu Horyzont Europa. To nowy program UE w zakresie badań naukowych i innowacji, który zacznie się w 2021 roku i jest przewidziany na kolejne 7 lat. Zastąpi obecny program Horyzont 2020, którego budżet wynosi 78 mld euro. Budżet nowego programu ma się zwiększyć do ok. 100 mld euro, ale wciąż trwają negocjacje w tym zakresie. W prezentacji przedstawię podsumowanie Horyzontu 2020 i polskiego udziału w tym programie oraz cele i proponowaną strukturę programu Horyzontu Europa. Ponad połowa budżetu tego programu dedykowana będzie projektom współpracy realizowanym w dużych międzynarodowych konsorcjach naukowo-przemysłowych. Jednym z wyzwań stojących przed Europą jest profesjonalne zarządzanie takimi złożonymi projektami i dostępność menadżerów i administratorów badań.