Wyzwania Industry 4 wobec firmy zorientowanej projektowo. Doświadczenia z polskiej praktyki.

Imię i nazwisko prelegenta : Stanisław Sroka
Firma: Transsystem

Industry 4.0 to inteligentne połączenie ludzi, maszyn, technologii IT oraz technik produkcyjnych celem zwiększenia wydajności i elastyczności wytwarzania produktów ściśle dopasowanych do zmiennych wymagań klientów. Obejmuje cały łańcuch wartości, od złożenia zamówienia i dostarczenia komponentów dla trwającej produkcji aż do wysyłki towaru i usług posprzedażowych.

Mimo, że orientacja projektowa ułatwia funkcjonowanie firmy w środowisku Industry 4.0 to jednak jej tradycyjna koncepcja organizacyjna wymaga zmiany.

Wdrożenie Quick Response Manufacturing, wprowadzenie niehierarchicznej struktury organizacyjnej i wykorzystanie technologii cyfrowych znacznie przybliża firmę do wymagań Industry 4.0.

Prelekcja przedstawia doświadczenia z wdrożenia tych zmian do realizacji projektów dla przemysłu samochodowego w Europie i na świecie.