Zarządzanie projektem budowy tunelu kolejowego w Serbii oraz koordynacja 20 projektów strategicznych w niemieckiej firmie produkcyjno-dystrybucyjnej. W jaki sposób nowoczesna technologia pozwala znacząco skrócić czas realizacji projektów? Lessons learned z wdrożenia

Imię i nazwisko prelegenta: Tomasz Wrzesiewski
Firma: Artstrategy Group

W trakcie wystąpienia Tomasz Wrzesiewski, właściciel Artstrategygroup.com, odpowiedzialny za przygotowanie oraz wdrożenie procesu zarządzania projektem oraz monitorowania postępu pracy w projekcie realizowanym w centralnej Serbii, opowie, w jaki sposób doprowadził do posiadania przez Zarząd oraz zespół realizacyjny pełnej informacji o postępie w realizacji projektu, generowanej w czasie rzeczywistym. Pokaże, w jaki sposób zintegrował narzędzia do planowania i harmonogramowania projektu z narzędziami do komunikacji i wymiany informacji oraz odpowie na pytanie, dlaczego równoczesne posiadanie 2 planów projektów, połączonych ze sobą, jest uzasadnione. Pokaże również, w jaki sposób wykorzystuje What’s app oraz Viber do kontrolowania rzeczywistego postępu pracy w projekcie. Odpowie również na pytanie, w jaki sposób 1 osoba jest w stanie w czasie rzeczywistym kontrolować przepływ wszelkich dokumentów kosztowych, bez inwestowania w drogie narzędzia do zarządzania finansami w firmie i dlaczego klarowna struktura odpowiedzialności i prawidłowy proces budżetowania jest ważniejszy od technologii.