CULTURA ANIMI – czyli uprawa umysłu

Imię i nazwisko prelegenta: Zuzanna Skalska
Firma: 360 Inspiration

W zachodnich organizacjach zarządzanie innowacją staje się już bardzo ważnym elementem całościowego zarządzania firmą. Bo innowacja nie jest nowym produktem czy nowym rozwiązaniem technologicznym. Jest nią kultura firmy, a co za tym idzie – inny sposób myślenia. Już nie dyrektor zarządzający sprzedażą, nie szef produkcji czy marketingu tylko dyrektor zarządzający rozwojem i innowacją zajmie wkrótce najważniejsze miejsce w szeregach zarządu. Bo co będą tamci produkować i sprzedawać bez umiejętności dostosowania firmy do nowych warunków i nowej rzeczywistości?

Zarzadzanie innowacją jest zupełnie nową, dotąd nieznaną, a może raczej niedocenianą i dlatego nienazwaną funkcją w firmie. Rożni się od tradycyjnego pojęcia zarządzania bo jest czymś abstrakcyjnym, czymś czego nie możemy zmierzyć. To złożony proces, w którym udział bierze cała firma, a nie realizacja odgórnej decyzji.

Marzeniem liderów, którzy wyznaczali kierunek zmian, było posiadanie produktu lepszego od

konkurencji. Musiał on być nie tyle lepszy, co najlepszy, najbardziej zaskakujący i najbardziej

pożądany przez konsumenta. Szukanie nowych rozwiązań, które miały pomóc osiągnąć ten cel, przyniosło za sobą najlepsze czasy dla biznesu, gospodarki i cywilizacji. W konsekwencji, dzisiaj sami sobie wmawiamy wiele zbędnych „potrzeb”. Staliśmy się bierni. Oczekujemy tylko „nowości”, i jeżeli ich nie ma, przestajemy się interesować produktem czy marką.

Reprezentuję bardzo niespotykany zawód. Jestem badaczem trendów, które analizuję na potrzeby rozwoju firm i szeroko pojętej “innowacji”. Badanie trendów to bardzo skomplikowany proces stałej obserwacji społeczeństwa, biznesu (większości gałęzi przemysłu), ekonomii, polityki oraz technologii.

Umiejętność obserwacji, analizy wniosków i tłumaczenia ich na potrzeby biznesu to zawód, który wymaga wieloletniego doświadczenia i nieprzerwalnego monitoringu.

Ja nie zajmuję się designem samym w sobie, tylko prognozowaniem kierunków jego rozwoju, a co za tym idzie – biznesu. Jestem analitykiem trendów. Żeby zbadać dla firm nowy kierunek, nowe scenariusze przyszłości, to trzeba przeanalizować czym jest firma. Poznać jej charakter i kulturę. Jeśli widać, że kultura firmy pozwala na innowacje, że jest chęć i pasja, to można wtedy razem omawiać i analizować nowe możliwe scenariusze przyszłości. To komunikacja na innym, bardziej abstrakcyjnym poziomie. Bo trend to świadomość, a tu trzeba umieć abstrakcyjnie myśleć i wyjść poza swoją bezpieczną strefę komfortu.

“Jeżeli wszystko ulega zmianie, to również trzeba umieć spojrzeć na możliwe zmiany samego siebie i własnego biznesu” Z. Skalska

Prezentacja jaką wygłoszę podczas spotkania, dotyczyċ będzie wielu tematów. Przede wszystkim dotyczyċ będzie ZMIANY. Jesteśmy świadkami początku końca ery kapitalistycznej a wraz z nią zmiany dotychczasowego system. Nastały burzliwe czasy, w których jedyną pewną rzeczą jest ciągła ZMIANA. Moja prelekcja to kolorowy i wizualny wodospad inspiracji, w którym pełnię rolę narratora. Opowiem o moich przemyśleniach popartych analizą i stałym monitorowaniu większości przemysłu. Jest w niej dużo abstrakcji, ale czymże jest przyszłość jak nie spekulatywną debatą wychodzącą poza granice dzisiejszych możliwości i zrozumienia.

Tym można nazwać również nowoczesne zarządzanie. Właśnie takie zrozumienie posiadają tylko liderzy i przyszli przywódcy.