Warsztat nr 1
Zmienność wokół nas. Stałość w nas. Jak metafora wspiera budowanie wspólnej po(d)stawy działania?

Imię i nazwisko prelegenta: Magdalena Robak
Firma: ZAI Magdalena Robak

Wiemy, że wspólne wartości pomagają nam w środowisku VUCA jednocześnie zachować kierunek i dopasowywać się do bieżącej sytuacji. Niestety w toku wspólnej pracy okazuje się, że pojęcia, które na początku wydawały się dla nas jednoznaczne przestają takie być… Czasem są to subtelności, a czasem różnice na poziomie fundamentalnym. Dzieje się tak między innymi dlatego, że bardzo często pozostajemy na poziomie uniwersalnych wartości i powierzchownych definicji.

Podczas warsztatu zapraszam Państwa do sięgnięcia w głąb siebie i doświadczenia, jak wykorzystując pracę z metaforą i techniki facylitacji Clean odkryć prawdziwą naturę wartości i – integrując to, co wspólne i to, co indywidualne – znaleźć wspólną roadmap w projekcie.

Do kogo adresowany:

Zapraszam kierowników projektów, szefów zespołów, konsultantów pracujących z zespołami projektowymi oraz wszystkich, którzy czasem mają wrażenie, że w projektach mówimy różnymi językami i chcieliby to zmienić.

Korzyści dla uczestnika:

  • Doświadczą Państwo, jaki potencjał daje wykorzystanie pracy z metaforą do pełniejszego rozumienia się w ramach pracy projektowej (i nie tylko) oraz wypracowania zasad współpracy
  • Poznają Państwo trzy konkretne narzędzia facylitacji Clean stosowane w Modelu TEAM©, które mogą Państwo wykorzystać w ramach budowania obszaru „Przywództwo i wartości”:
    • Pytania wspierające odkrywanie wspólnych podstaw – Clean Setup
    • Definiowanie wartości z wykorzystaniem Clean Word Association Map
    • Wspólne tworzenie Expose współpracy