fbpx

5 listopada 2020

23. Konferencja IPMA Polska - online

"ZMIANA"

Zgłoszenia przyjmujemy do 2 listopada 2020

SPONSORZY KONFERENCJI

Złoty Sponsor

Srebrni Sponsorzy

Brązowi Sponsorzy

Patronat Honorowy

Partnerzy

Zdobądź z nami międzynarodowe doświadczenie,
poznaj tajniki nowoczesnego zarządzania projektami

Świat nieustannie wymaga uwagi, zaskakuje nas i absorbuje swoją dynamiczną różnorodnością. Zdumiewa tym, co przynoszą kolejne dni oraz tym, jak wiele jest możliwe, gdy zamiast blokować się na dokonujące się wokół zmiany nauczymy się z nich czerpać. Dotyczy to w jednakowym stopniu całych organizacji, zespołów, jak i indywidualnie każdego z nas.

Zatem… ZMIANA!

To ważne i ogromnie pojemne zagadnienie stanowi kanwę tegorocznej, 23. Konferencji IPMA Polska.

Jej niezwykli prelegenci wyświetlą przed nami różne perspektywy przechodzenia przez zmianę. Opowiedzą o metodach i narzędziach. O podejściach uniwersalnych i dedykowanych. Podzielą się swoją fascynacją związaną z odkrywania NOWEGO podczas przesuwania granicy między znanym i łatwym a tym, co na początku wydaje się nieosiągalne. Podzielą się z nami drogą. Swoją drogą przez zmianę.

Prelegenci 23. Konferencji

to zaproszeni przez IPMA Polska przedstawiciele świata biznesu, największych firm i organizacji pozarządowych, którzy opowiedzą o swoich doświadczeniach, odniesionych sukcesach i zainspirują uczestników do ciągłego rozwoju i dążenia do wyższych celów.

Jurgen Appelo

With his company Agility Scales, Jurgen is inventing the future of organizational agility. Why are we wasting our time learning how to manage companies, when very soon computers will navigate us through our work-lives and help us to lead and manage our teams?

As a serial founder, successful entrepreneur, author and speaker, Jurgen is pioneering management to help creative organizations survive and thrive in the 21st century. He offers concrete games, tools, and practices, so you can introduce better management, with fewer managers. He also offers a platform for you to share your practices and stories with the rest of the world.

Jurgen calls himself a creative networker. But sometimes he’s a writer, speaker, trainer, entrepreneur, illustrator, manager, blogger, reader, dreamer, leader, freethinker, or… Dutch guy. Inc.com has called him a Top 50 Leadership Expert and a Top 100 Leadership Speaker. Since 2008, Jurgen writes a popular blog at NOOP.NL, offering ideas on the creative economy, agile management, organizational change, and personal development. He is the author of the book Management 3.0, which describes the role of the manager in agile organizations; How to Change the World, which describes a supermodel for change management; Managing for Happiness, which offers you practical ideas to engage workers, improve work, and delight clients; and most recently, Startup, Scaleup, Screwup, which contains 50% inspiring stories and 50% practices to follow and dives into the major topics that business leaders and entrepreneurs are confronted with throughout the business lifecycle.

Jurgen can help you upgrade your enterprise with more engagement and faster results; He can show you how to become an agile business with better software; He shows you how to creatively manage your company; And he can inspire professionals with a purpose, advocating work-life integration for creative people. Jurgen is CEO of the business network Happy Melly and co-founder of the Agile Lean Europe network. He is also a speaker who is regularly invited to talk at business seminars and conferences around the world.

 

Więcej
asd
Zobacz więcej

Tomasz Leśniowski

Prezes Zarządu International Project Management Association Polska, Członek Zarządu pm2pm sp. z o. o., Konsultant, Trener

Konsultant w zakresie zarządzania organizacją, controllingu oraz zarządzania projektami.
18 letnie doświadczenie w zakresie tworzenia i zarządzania projektami organizacyjnymi,
inwestycyjnymi, doradczymi i szkoleniowymi.
Wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy na wsparcie i rozwój przedsiębiorstw.
15 lat doświadczenia jako trener biznesu.

Współpracuje z firmami w obszarze zarządzania projektami i controllingu. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu portfelem projektów, zarządzaniu operacyjnym i koordynacji prac podległych zespołów projektowych. W zarządzaniu projektami wykorzystuje także zwinne metody oparte o kanban. Współtwórca i realizator strategii firmy informatyczno – szkoleniowej. W 2008 roku otrzymał tytuł Atlasa Project Management za szerzenie wiedzy i idei o zarządzaniu projektami w Polsce.

Przez kilkanaście lat zajmował się realizacją projektów dla firm prowadzących działalność w branży energetycznej, lotniczej, przemysłowej, budowlanej, handlowej, automotive oraz administracji samorządowej i uczelni wyższych. Kierował projektem wyróżnionym nagrodą Polish Project
Excellence Award (PPEA) 2011. Od czterech lat Asesor wiodący nagrody PPEA. Od 2009 r. Autoryzowany Trener Zarządzania Projektami IPMA Polska. Posiada Certyfikat zarządzania projektami IPMA lev. A oraz Certyfikat Prince2 Foundation. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu zarządzania projektami (w tym projektami B+R), zarządzania zespołem oraz tworzeniu projektów wg
metodyki PCM (Project Cycle Management).

Zobacz więcej

Tomasz Janka

Wiceprezes zarządu ds. rozwoju Poczta Polska

Strateg i menedżer kluczowych projektów z wysokimi umiejętnościami rozwiązywania problemów. Lider transformacji kulturowej i technologicznej prowadzonej również w obszarze międzynarodowym. Zasiada w radach nadzorczych, doradza zarządom w obszarze efektywnego zarządzania projektami.

Obecnie wiceprezes zarządu Poczty Polskiej, gdzie odpowiada m.in. za rozwój, strategię Spółki oraz pion IT. Wcześniej, jako dyrektor, zajmował się rządowymi projektami w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwie Rozwoju. Współtworzył i wdrażał system IT wspierający zarządzanie wszystkich Ministerstw oraz organizował społeczność projektową w administracji publicznej i spółkach Skarbu Państwa. Stworzył kompleksowy system monitorowania projektów w centralnej administracji państwowej i wdrożył jednolitą metodykę monitorowania programów i projektów oraz kultury zarządzania programami i projektami w administracji publicznej. Doświadczenie menedżerskie zdobywał również m.in. w banku Credit Agricole i McKinsey & Company.

Absolwent Politechniki Wrocławskiej na kierunku Teleinformatyka. Ukończył Menedżerskie studia podyplomowe zarządzania firmą na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz MBA – Master of Business Administration w Wyższej Szkole Bankowej i Franklin University w Ohio, USA. Posiada liczne certyfikaty międzynarodowe m.in. MSP, Prince2, P3O.

Zobacz więcej

Joanna Rzempała

Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego w zakresie tematyki zarządzania projektami.

Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego w zakresie tematyki zarządzania projektami. Kierownik projektów dydaktycznych i biznesowych, niezależny konsultant głównie w obszarze zarządzania finansami projektów. Menedżer Programu IPMA-Student, organizator PM Edukacji oraz Ogólnopolskiego Konkursu Project Master na najlepszą pracę dyplomową z tematyki zarządzania projektami. Posiada tytuł Certified Senior Project Manager IPMA-B. Członek Komisji Finansowej IPMA World oraz Registration System IPMA World.

Pasjonatka pomysłów i kreatywności studentów, młodzieży i dzieci. Wieloletni wykładowca Ekonomicznego Uniwersytetu Ekonomicznego i Akademii Młodego Ekonomisty. Pomysłodawca i propagator certyfikacji dla dzieci i młodzieży IPMA KIDS, JUNIOR, YOUNG, którą realizuje wspólnie z zespołami studentów.

Zobacz więcej

Ewa Palarczyk

Dyrektor Wykonawczy ds. Projektów Inwestycyjnych w TAURON Polska Energia S.A. oraz Prezes Zarządu TAURON Ekoenergia Sp. z o.o.

Dyrektor Wykonawczy ds. Projektów Inwestycyjnych w TAURON Polska Energia S.A. oraz Prezes Zarządu TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. Doświadczona w budowaniu i wdrażaniu strategii oraz definiowaniu standardów zarządzania projektami, programami i portfelami. Członek Komitetu Inwestycyjnego i wielu Komitetów Sterujących kluczowych strategicznych projektów inwestycyjnych. Ekspert w przeprowadzaniu zmiany w organizacji, lider interdyscyplinarnego zespołu PMO w TAURON Polska Energia, zarządzająca Obszarem Projektów Inwestycyjnych Grupy TAURON oraz spółką TAURON Ekoenergia odpowiedzialną za zieloną transformację TAURONA. Ekonomistka, absolwentka programów menedżerskich oraz  wielu certyfikowanych kursów (IPMA Level A, PMP, Prince2 Practitioner, AgilePM i in.).

Zobacz więcej

Artur Dyczko

Zastępca Prezesa Zarządu ds.Strategii i Rozwoju w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A.

Doktor nauk technicznych Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, absolwent Wydziału Górniczego AGH na kierunkach: Technika Podziemnej Eksploatacji Złóż oraz Zarządzanie i Marketing.
Ukończył również studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi oraz Geologia Górnicza na Wydziale Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1999 roku w branży wydobywczej i zatrudniony był w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Rudna gdzie pracował do 2001 roku w ruchu zakładu górniczego kolejno przechodząc wszystkie szczeble od stanowiska stażysty aż do osoby średniego dozoru górniczego.
Od 2002 roku zatrudniony na stanowisku asystenta w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.
Od lipca 2016 roku zatrudniony w JSW na stanowisku Pełnomocnika ds. Restrukturyzacji następnie Dyrektora Bura Strategii i Rozwoju oraz Pełnomocnika Zarządu ds. Produkcji JSW.
Od sierpnia 2017 roku do stycznia 2019 roku pełnił w JSW funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju, a ostatnio Pełnomocnika Zarządu ds. Strategii i Rozwoju Spółki.

Jest autorem i współautorem wielu prac badawczych, ekspertyz, opinii, projektów wdrożeniowych oraz publikacji naukowych w obszarze górnictwa.
Posiada bogate doświadczenie w zakresie budowy strategii firm wydobywczych oraz budowania ich wartości.

Ma doświadczenie w kierowaniu dużymi zespołami projektowymi, uczestniczył i kreował złożone procesy restrukturyzacyjne i efektywnościowe realizowane w kilkudziesięciu projektach wdrożeniowych w branży wydobywczej w tym dla LW Bogdanka S.A., KGHM Polska Miedź S.A., KHW S.A., Tauron Wydobycie S.A., Polskiej Grupy Górniczej S.A. i JSW S.A. Jest współautorem strategii wyjścia JSW z kryzysu z 2016 roku oraz realizowanej aktualnie strategii funkcjonowania GK JSW do roku 2030.

Był konsultantem w zakresie górnictwa, eksploatacji surowców mineralnych i wykorzystania narzędzi informatycznych w zarządzaniu gospodarką złożem dla dużych korporacji międzynarodowych takich jak: Deloitte, KPMG, PwC, McKinsey, IBM, HP, Microsoft, Bentley, Dassault Systèmes (Gemcom), SAP, Deswik i ABB.

W Zarządzie odpowiadać będzie za wdrożenie strategii, rozwój, informatyzację, inwestycje i nadzór właścicielski.

Zobacz więcej

Szymon Wiśniewski

Dyrektor w Departamencie Zarządzania Strategicznego w Ministerstwie Finansów

Obecnie dyrektor w Departamencie Zarządzania Strategicznego w Ministerstwie Finansów, gdzie odpowiada za planowanie strategiczne Ministra Finansów oraz pełni funkcję Dyrektora Biura Portfela Programów i projektów MF. Członek Judging Committee of PMO Global Awards 2019 oraz Rady Programowej Akademii Zarządzania IT w Administracji Publicznej. Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie na kierunku handel zagraniczny i gospodarka światowa oraz studiów podyplomowych zakresu Zarządzania Projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od ponad 9 lat związany z administracją publiczną. W latach 2009-2013 zbierał doświadczenie zawodowe w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Następnie pełnił funkcje kierownicze w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie był odpowiedzialny m.in. za wdrożenie i zarządzanie portfelem projektów i fundusze europejskie Ponadto, w 2016 r. związany z firmą Optimatis, gdzie odpowiadał za projekty wdrożeniowe w firmach z branży medialnej.
Zbudowane PMO w Ministerstwie Finansów i Ministerstwie Sprawiedliwości otrzymały Wyróżnienie PMO AWARD 2018 i 2016 za najszybciej rozwijające się PMO w Polsce.
Posiada bogate doświadczenie w zakresie tworzenia strategii, zarządzania zmianą, zarządzania dużymi i złożonymi programami, wdrażania systemowych rozwiązań w zakresie zarządzania portfelem programów i projektów, zarządzania procesowego, architektury korporacyjnej oraz funduszy europejskich. Posiada certyfikaty Prince2, MSP, P3O, AgilePM, MOR.

Zobacz więcej

Elżbieta Gęborek

Wiceprezes Zarządu Computer Plus Kraków S.A.

Wiceprezes Zarządu Computer Plus Kraków S.A., z wykształcenia specjalista zarządzania finansami. Od 2004 roku jako analityk biznesowy i architekt rozwiązań aktywnie uczestniczy w projektowaniu i wdrażaniu technologii informatycznych wspierających zarządzanie w dużych i średnich przedsiębiorstwach. Projektuje rozwiązania informatyczne z naciskiem na prostotę i użyteczność dla użytkowników biznesowych. Brała udział w kilkudziesięciu projektach wdrożeniowych.

Zobacz więcej

Leszek Dziubiński

Ekspert systemów zarządzania projektami w technologiach firmy Microsoft

Kieruje projektami wdrożeń rozwiązań Project and Portfolio Management. W Computer Plus od 2008 roku. Ekspert systemów zarządzania projektami w technologiach firmy Microsoft. Specjalizuje się w zagadnieniach doskonalenia operacyjnego i informatyzacji jednostek PMO. Projektuje raporty i zestawienia danych wspierające kadrę zarządzającą w podejmowaniu decyzji. Certyfikowany kierownik projektów (PRINCE2 Practitioner), z wykształcenia filozof i informatyk.

Zobacz więcej

Krzysztof Janusz

VP Business Development, Qvistorp S.A.

Pasjonat IT i nowych technologii. Ma 15-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania projektami oraz przywództwa personalnego. Uczestniczył w dziesiątkach projektów związanych z transformacją cyfrową, o skali sięgającej kilkunastu mln EUR. Manager sprzedaży i rozwoju biznesu z udokumentowanymi sukcesami zamkniętych transakcji opartych o rozwiązania i produkty software’owe.

Swoją karierę zawodową rozpoczął w firmie Siemens, a na przestrzeni ostatnich lat pracował dla takich firm jak Nokia, IBM, IGT. W 2016 roku wprowadził na rynek markę intive po udanej konsolidacji 5 firm, a w latach 2015-2017 odpowiadał za sprzedaż i rozwój biznesu w połączonych w spółkach na rynkach polskim, niemieckim i brytyjskim.

Ukończył Politechnikę Wrocławską oraz Uniwersytet Nauk Stosowanych w Dreźnie. Prywatnie jest żonaty i ma dwie córki, a w wolnym czasie lubi biegać, jeździć na rowerze i spędzać czas z rodziną.

QVISTORP S.A. to polsko-fińska spółka technologiczna, powstała na bazie wieloletnich doświadczeń z obszaru: finansów korporacyjnych, doradztwa strategicznego, oraz inżynierii IT. Misją QVISTORP jest dostarczanie rozwiązań i narzędzi IT, które istotnie ulepszą sposób planowania inwestycji,  zamierzeń badawczo-rozwojowych, budżetowania kapitałowego oraz tworzenia strategii wzrostu przez korporacje. Naszym głównym produktem jest QVISTORP GROWTH - Platforma Planowania Wzrostu, dająca użytkownikom dostęp do rozbudowanych narzędzi analitycznych oraz przepływów pracy wspierających planowanie finansowe oraz zarządzanie portfelem zamierzeń inwestycyjnych. 

Zobacz więcej

Jakub Lasota

Chief Product Officer, Qvistorp S.A.

Od ponad 15 lat zajmuje się problematyką podejmowania decyzji inwestycyjnych w biznesie. Uczestniczył w dziesiątkach projektów w roli analityka, menedżera lub doradcy, odpowiadając za ocenę efektywności ekonomicznej planowanych inicjatyw, których skala wydatków sięgała często setek milionów złotych. Z doświadczenia wie, że wzrost biznesu musi być napędzany nowymi przedsięwzięciami. Zdolność organizacji do osiągania sukcesu związanego z podejmowanymi projektami zaczyna się od fazy decyzyjnej. Wzrost powinien opierać się o portfele projektów, które muszą być nie tylko opłacalne same w sobie, ale także powiązane z długo-terminowymi celami strategicznymi organizacji. Podejmowanie najlepszych decyzji wymaga spójnego i holistycznego procesu na etapie, który zaczyna się na długo przed wdrożeniem projektów do realizacji. Z jego inicjatywy powstał QVISTORP – firma technologiczna tworząca cyfrową platformę do planowania wzrostu.  Wyznawca i propagator kultury biznesowej „no b/s”, opartej na transparentności, współpracę i duchu przedsiębiorczości.W życiu zawodowym najbardziej inspiruje go praca z ludźmi o otwartym i nieszablonowym sposobie myślenia oraz wykorzystanie nowych technologii w biznesie.

QVISTORP S.A. to polsko-fińska spółka technologiczna, powstała na bazie wieloletnich doświadczeń z obszaru: finansów korporacyjnych, doradztwa strategicznego, oraz inżynierii IT. Misją QVISTORP jest dostarczanie rozwiązań i narzędzi IT, które istotnie ulepszą sposób planowania inwestycji,  zamierzeń badawczo-rozwojowych, budżetowania kapitałowego oraz tworzenia strategii wzrostu przez korporacje. Naszym głównym produktem jest QVISTORP GROWTH - Platforma Planowania Wzrostu, dająca użytkownikom dostęp do rozbudowanych narzędzi analitycznych oraz przepływów pracy wspierających planowanie finansowe oraz zarządzanie portfelem zamierzeń inwestycyjnych. 

Zobacz więcej

Marcin Szatkowski

Dyrektor Biura Organizacji Projektów, Bank BNP Paribas

Doświadczony menedżer odpowiedzialny za zarządzanie zespołami PMO, Kierowników Projektów,
Kierowników Programów z wieloletnim doświadczeniem pracy w branży bankowej. Ekspert w zarządzaniu portfelem, łączeniu Banków, zarządzaniu programami i projektami transformacyjnymi.

Zobacz więcej

Michał Hałas

Pierwszy prezes IPMA Polska, Gospodarz Technovation Forum, ekspert TRIZ

Ceniony za otwieranie myślenia. Szkolenia, które prowadził często były przełomowym wydarzeniem w karierach uczestników. W TRIZ fascynuje go możliwość dostarczania prostych rozwiązań do trudnych problemów i przełamywanie fiksacji. TRIZ Champion i długoletni ekspert Project Management. Należy do wąskiego grona pierwszych asesorów certyfikacji IPMA w Polsce. Trener z 20 letnim doświadczeniem, a także wieloletni członek Rady Nadzorczej GRUPY ODITK. Ceniony mówca konferencyjny - w ostatnich latach skoncentrowany na pomaganiu w rozwiązywaniu najtrudniejszych problemów narzędziami TRIZ. Gospodarz Technovation Forum. Inżynier zarządzania i projektowania systemów produkcyjnych (PG) oraz absolwent Business School w Wolverhampton University. Mieszka w Gdyni z żoną i trzema córkami.

Zobacz więcej

Marek Sodolski

Business Development Director Europe w Striped Giraffe Innovation&Strategy

Marek Sodolski pracuje jako Business Development Director Europe w Striped Giraffe Innovation & Strategy, firmie specjalizującej się w projektach Machine Learning i Business Intelligence.

Pasją Marka są międzynarodowe projekty wsparcia sprzedaży. Realizował je zarówno jako Project Manager po stronie klienta (jak np. Amway Online – pierwsza nagrodą Project Excellence Award Polska z 2007 dla e-point S.A.), jak też zdobywał takie projekty dla firm, w których pracował jako szef business development (projekt platformy eCommerce dla Inter Cars – zdobywcy nagrody IPMA Polish Project Excellence Award z 2018 roku).

W latach 2007-2010 był Dyrektorem Generalnym Amway Polska. W 2010 roku otrzymał nagrodę "Gazeli Biznesu" za wzrost sprzedaży (134%) w ciągu 3 lat.

Zobacz więcej

Grzegorz Dzwonnik

Synergy Solutions Group

Doktor nauk ekonomicznych. Inżynier. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego oraz Politechniki Gdańskiej. Konsultant, menedżer, wykładowca akademicki. Specjalizuje się w szeroko rozumianym wprowadzaniu zmian, w szczególności tych, które ukierunkowane są na budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw. Od wielu lat zawodowo związany z projektowaniem strategii przedsiębiorstw, zarządzaniem strategicznym (w tym portfelami projektów) oraz zarządzaniem projektami. Posiada certyfikaty PMP, P2P, CSM, CSPO. Prowadził i nadzorował kilkadziesiąt projektów i programów strategicznych. Od 2005 roku zaangażowany w oceny projektów w ramach IPMA International Project Excellence Award. Ich istotą jest m.in. identyfikowanie najlepszych praktyk w obszarze zarządzania projektami. Jako asesor wiodący kieruje wielokulturowymi międzynarodowymi zespołami eksperckimi. Dotąd prowadził oceny projektów realizowanych m.in. w Szwajcarii, Indiach, Rumunii, Niemczech, Iranie, Włoszech, Rosji i Chinach.

Zobacz więcej

Marek Gawroński

Wiceprezes ds. relacji z sektorem publicznym Volvo Polska

Posiada wieloletnie doświadczenie w spółkach w sektorach transportowym,
motoryzacyjnym i energetycznym, w których był odpowiedzialny za działalność
związaną ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, komunikacją, marketingiem oraz
zrównoważonym rozwojem. Zajmował wyższe stanowiska kierownicze w Alstom,
Shell, PGE Polskiej Grupie Energetycznej i Vattenfall, będąc w nich odpowiedzialnym
za kwestie krajowe, jak również w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie.

Volvo Polska to część Grupy Volvo – jednego z wiodących światowych producentów
samochodów ciężarowych, autobusów, maszyn budowlanych oraz systemów
napędowych do łodzi motorowych i urządzeń przemysłowych. We Wrocławiu Volvo
posiada największa fabrykę w Europie oraz dział badań i rozwoju autobusów. Ponadto
Volvo w Polsce zajmuje się sprzedażą autobusów, samochodów ciężarowych i
maszyn budowlanych oraz posiada globalne centra dostarczające usługi biznesowe w
takich sektorach, jak IT, finansowy i HR. We Wrocławiu powstają kompletne autobusy
miejskie, wyłącznie zelektryfikowane i w pełni elektryczne, międzymiastowe i
turystyczne.

Zobacz więcej

Grzegorz Szałajko

Doradca Strategiczny

Jako doradca strategiczny wspiera organizacje w budowaniu strategii, modeli biznesowych oraz skutecznych środowisk do realizacji przedsięwzięć i wprowadzania zmian. Uczestniczy w tworzeniu międzynarodowych standardów, m.in. jako wiodący edytor IPMA Project Excellence Baseline oraz członek zespołu opracowującego nowy standard zarządzania ryzykiem w PMI. Od 2005 roku współtworzy prestiżowy konkurs IPMA Global Project Excellence Award. Można spotkać go również jako speakera podczas licznych wydarzeń poświęconych zarządzaniu projektami w kraju i na świecie.

Zobacz więcej

Tomasz Michalik

Dyrektor Techniczny w SMP Poland

Experienced Development and Project Manager, interested in new innovations, change management, process improvements, roadmap and strategic planning and also building up and competence development of cross functional teams of professionals

Specialties: Project Management, Business Process Improvements, Policy Deployment Processes, Transfer and start up of production, Implementation of new technologies and processes, Roadmap and Strategy Planning

Zobacz więcej

Marcin Laskowski

Dyrektor Biura Zarządzania Projektami w Agencji Promocji Inwestycji Sp. z o.o.

Absolwent Politechniki Warszawskiej oraz MBA Executive, certyfikowany Project Manager, posiadający certyfikaty IPMA-B i IPMA-D. Od 20 lat specjalizuje się przygotowaniu i realizacji projektów w obszarze infrastruktury energetycznej. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu projektami infrastrukturalnymi, a także informatycznymi. Kierował m.in. projektem połączenia elektroenergetycznego Polska – Litwa. Obecnie pełni funkcję dyrektora Biura Zarządzania Projektami w Agencji Promocji Inwestycji Sp. z o.o.

Zobacz więcej

Jacek Gordon

Prezes HM Gordon

Prezes Hurtowni Motoryzacyjnej Gordon, z wykształcenia mgr. inż. Budownictwa. Założyciel międzynarodowej firmy zatrudniającej prawie 2000 osób w 150 oddziałach w całej Polsce. W 2007 r. firmie HM Gordon została przyznana przez Puls Biznesu nagroda w Konkursie Gazele Biznesu - HM Gordon zajęła 11 miejsce w kraju oraz 1 w województwie kujawsko-pomorskim.

Zobacz więcej

Piotr Balicki

Program Manager w BorgWarner Poland

Piotr Balicki - z branżą motoryzacyjną związany od początku drogi zawodowej, obecnie odpowiedzialny za rozwój i implementację strategii kreowania wartości na poziomie regionalnym firmy Borg Warner w Europie. Jako Program Manager prowadził globalne zespoły projektów wzrostu wydajności produkcyjnych oszczędnościowych oraz projektów wdrożeniowych, dla głównych klientów OEM.

W BorgWarner Poland w Jasionce koło Rzeszowa od początku działalności firmy, przez ponad 10 lat skutecznie zaangażowany w kluczowe etapy rozwoju firmy m.in.: zbudowanie relacji z pierwszym klientem wielkoseryjnym, pozyskanie nowych projektów, utworzenie i rozwój polskiego centrum R&D układów doładowania silników, dostawę pierwszych prototypów z jednostki green field oraz zbudowanie zespołu inżynierów aplikacji, kooperujących z czołowymi klientami OEM. Odpowiedzialny był za rozwój i wdrożenie pierwszej w Polsce turbosprężarki do produkcji seryjnej, jak również koordynację pracy międzynarodowego zespołu technicznego przy kwotacji strategicznego projektu o rocznych wolumenach przekraczających 1 milion turbosprężarek.

Absolwent specjalności silników spalinowych, z naciskiem na jednostki wyczynowe oraz prace badawczo rozwojowe prototypu silnika HCCI. Posiada certyfikat IPMA-B

Zobacz więcej

Karol Janowski

Kierownik Projektu, Dział Zarządzania Projektami, Departament Strategii PGNiG SA

Kierownik Projektu w PGNiG SA, odpowiedzialny m. in. za wdrożenie systemu PPM - narzędzia do zarządzania projektami, programami i portfelami projektów. Posiada 9-letnie doświadczenie w tworzeniu koncepcji, wdrażaniu i optymalizacji procesów, narzędzi IT oraz metodyk zarządzania projektami i programami, a także w budowie zespołów i funkcji PMO w dużych organizacjach.

Zobacz więcej

Szymon Paroszkiewicz

Founder at: Green Parrot, Develtio, Finderstand

Z wykształcenia psycholog, z zawodu przedsiębiorca i marketer. Przeszło 10 lat temu założył agencję digitalową Green Parrot, gdzie pracował na stanowisku dyrektora kreacji. Obecnie w ramach Green Parrot odpowiada za strategię. Kolejne firmy, które współtworzył to dynamicznie rozwijający się software house Develtio.com oraz startup Finderstand, specjalizujący się w technologii sztucznej inteligencji w zakresie przetwarzania języka naturalnego (NLP) i chatbotów.

Zobacz więcej

Izabella Małkiewicz

certyfikowany PM: IPMA-D, coach ICF,

certyfikowany PM: IPMA-D, coach ICF, trener kompetencji miękkich, pedagog, polonista, specjalista od komunikacji, rozwoju osobistego i zarządzania sobą. Wieloletnie doświadczenie w pracy z ludźmi, o stoickim i pragmatycznym podejściu do życia.

Zobacz więcej

Mateusz Brol

Certyfikowany trener biznesu i rozwoju osobistego

Certyfikowany coach kryzysowy pracujący z osobami przechodzącymi przez trudne etapy w życiu. Ponadto przedsiębiorca posiadający doświadczenie w wielu branżach oraz w rozwoju projektów. Człowiek po ciężkim kryzysie, który przewartościował życie.

Zobacz więcej

Mirosław Miskiewicz

Prezes Zarządu Naftoremont-Naftobudowa Sp. z o.o.

Mirosław Miśkiewicz jest absolwentem Politechniki Rzeszowskiej o specjalności Budowa i Utrzymanie Mostów. Ukończył również studia Master of Business Administration na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Posiada Certyfikat Project Manager International Project Management Association Level B, jest członkiem i Asesorem Certyfikacji Stowarzyszenia International Project Management Association Polska (IPMA Polska). Pan Miśkiewicz jest doświadczonym menadżerem, wykładowcą akademickim i ekspertem w zakresie zarządzania przez projekty oraz orientacji projektowej firm. Swoją karierę zawodową rozpoczął w PPH Transsystem S.A. Łańcut, w której najpierw jako Kierownik Projektów, a później Dyrektor Sprzedaży i Realizacji Projektów nadzorował w całej Europie projekty linii technologicznych dla branży samochodowej w zakładach takich marek jak VW, Skoda, Audi, Opel, BMW oraz dla branży energetycznej m.in. dla Rafako, ThyssenKrupp oraz Sandvik Mining and Construction. Przed dołączeniem do Zarządu Naftoremont-Naftobudowa Sp. z o.o. w latach od 2012 do kwietnia 2018 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Dyrektora Naczelnego Przedsiębiorstwa Remontów i Modernizacji „Chemorozruch" Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu.

Zobacz więcej

Błażej Goraj

Project Management Expert, Goraj.com

Wieloletni manager portfeli i programów w branży przemysłu spożywczego oraz IT . Posiada certyfikaty kluczowych metodyk zarządzania projektami (IPMA, PMI, PRINCE2, AgilePM, Scrum).  Projektuje warsztaty w oparciu o metodę Experiential Learning, czyli proces, w którym uczestnicy najpierw doświadczają na sobie konkretnych sytuacji poprzez symulację lub interaktywne ćwiczenie, a potem następuje konceptualizacja skutecznego mechanizmu do pracy w projektach. Dla złapania równowagi pomiędzy życiem i pracą postanowił nauczyć się tańczyć. Ten krótki epizod przeistoczył się w wieloletnią przygodę życia, w której zgłębił tajniki tańców latynoamerykańskich takich jak: salsa, bachata oraz kizomba. W trakcie swojego warsztatu pokaże kilka prostych tricków tanecznych, które możecie wykorzystać na następnej gali wieczoru oraz na następnym spotkaniu projektowym. Taniec to zabawa, która odbywa się w parach dlatego do swojego projektu udało mu się namówić gościa specjalnego Ewę Zawadzką, Dyrektor CERT IPMA Polska, z którą dzieli pasje taneczne.

Zobacz więcej

Jakub Boczkowski

Kierownik Biura Nadzoru nad Inwestycją Grupa Azoty Polyolefins. S.A.

Certyfikowany Menadżer Projektu (Prince 2, AgilePM, P3O, Prosci Change Management) z prawie 10 letnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami zarówno w Polsce jak i za granicą. Jako Kierownik Projektu zarządzał działaniami z zakresu: budownictwa, transportu i logistyki, odnawialnych źródeł energii, zakupów oraz HR. Od 5 lat zajmuje się Zarządzaniem Portfelami Projektów oraz tworzeniem i prowadzeniem Biur Zarządzania Projektami (PMO) w globalnych przedsiębiorstwach. Obecnie zarządza Portfelem Projektów Strategicznych oraz PMO w Demant, światowym liderze w produkcji aparatów słuchowych i sprzętu do diagnostyki słuchu, za którego działalność zdobył trzecie miejsce w ogólnopolskim konkursie IPMA PMO AWARD.

Zobacz więcej

Maciek Mazurkiewicz

Program Director, Global Operations at William Demant

Program Director with experience driving successful business transformation programs in international business environment in areas of Operations, Commercial business, IT, Operations, and Finance.
Bridging these business concerns, translating strategic vision and direction to tangible operating model all the way to implementation and benefit realization.

Providing effective communication and structure to strategy formulation and implementation. Building trusted relations, providing key business insights, achieving buy-in and execution on the strategy from all levels of the organization.

Experience: Hearing Healthcare and Telco industries. Business transformation e.g. optimization of value chain improved customer experience, scalability and cost reductions. Technology Implementations: CRM, Billing Systems, Customer Service and Helpdesk solutions, Campaign Mgt. Outsourcing of transactional back-office activities in Finance and HR.

Zobacz więcej

Zbigniew Eugeniusz Radomski

CEO, EMPMIETH Consult Lublin

zajmuje się interdyscyplinarnymi metodami optymalizacji w następujących obszarach:
projektowanie strategii przedsiębiorstw
strategiczne doradztwo zarządzania (analityka i symulacja procesowa)
koncepcje rozwoju produktu/usługi
redukcja kosztów wytwarzania
doradztwo inwestycyjne w Europie Wschodniej

Wykształcenie: Politechnika Lubelska, Bergische Universitaet Wuppertal.

Kariera zawodowa:

Konstruktor (Udo Mänken GmbH Wuppertal (D), Montanstahl AG Stabio CH)
CEO (BCS Ltd. Lublin, Computer Service-Engineering Wuppertal)
Key-Account-Manager, Engineering ASP (Work-Center GmbH Bremen)
Dyrektor dystrybucji PLM-Software Dassault Systèmes (INCAT GmbH Stuttgart)
CEO EMPIMETH Consult Sindelfingen, Lublin

Miejsca zamieszkania: Sindelfingen(D), Rena Majore (I), Lublin (PL)

Zobacz więcej

Małgorzata Wnęk-Kolaska

Starszy Dyrektor, Korn Ferry

Ekspert HR z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu rozwiązań z zakresu zarządzania ludźmi, zdobywanym w największych firmach konsultingowych, takich jak Ernst & Young, Capgemini, PwC, Deloitte. Od kilku lat w Korn Ferry gdzie jako Starszy Dyrektor jest odpowiedzialna za projekty z zakresu tworzenia polityki personalnej i funkcji HR, budowanie systemów zarządzania efektywnością pracy a także projekty z zakresu zaawansowanej diagnostyki potencjału i i rozwoju przywództwa. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych na SGH i UW. Autorka wielu publikacji dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi, wykładowca konferencji branżowych i studiów podyplomowych z obszaru HR m.in. na SGH i Politechnice Warszawskiej. Certyfikowany użytkownik unikatowych narzędzi diagnostycznych, coach ICC, doświadczony Project Manager PRINCE2. Certyfikowany Dyrektor Projektów IPMA Level A.

Zobacz więcej

Wojciech Jarosz

Asesor Certyfikacji IPMA Polska

Asesor Certyfikacji IPMA Polska. Certified Programme Director IPMA level A. Przewodniczący Komitetu Programowego CERT IPMA Polska. Specjalizacja w procesie certyfikacji na poziomach A i B. Zastępca Dyrektora ds. Administracji oraz Główny Energetyk PSE S.A., Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. - Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego. Odpowiedzialność za wysokobudżetowe projekty w złożonych programach.

Zobacz więcej

Pau Lian Staal-Ong

Senior consultant and trainer in the Infrastructure, Urban Development and Environment group at AT Osborne

Pau Lian Staal-Ong is a senior consultant and trainer in the Infrastructure, Urban Development and Environment group at AT Osborne, a large consulting organisation in The Netherlands. Pau Lian has over 20 years of experience helping client organisations in the areas of organisational (re-)design and knowledge management. Pau Lian regularly conducts evaluations and is coordinator and lead auditor for the annual global IPMA Project Excellence Awards. She is (co-)author of various articles and books such as “NETLIPSE: Best Practices and Lessons Learnt in the Management and Organisation of Large Infrastructure Projects” (2008) and “10 Years of Managing Large Infrastructure Projects in Europe” (2016). In 2016 she was elected member of the Advisory Board of the Utrecht University of Applied Sciences, Master of Project Management. In addition to her work in various consultancy assignments, Pau Lian currently fulfils the position of Organisation and Knowledge Consultant for the A27/A12 Ring Utrecht road expansion project. In the last few years, Pau Lian has worked on other mega-sized infrastructure projects in the Netherlands such as the Blankenburg river connection, North/South Metro Line project and Betuweroute. At these projects she fulfilled the position of Quality and Organisation Coordinator, redesigning the project organisations and creating and maintaining quality and knowledge management systems and carrying out audits and evaluations. In 2005 she was involved in the initiation of NETLIPSE (www.netlipse.eu), and since 2010 is NETLIPSE Programme Director responsible for the expansion of the European knowledge network of client and sponsor organisations, project managers and researchers. Pau Lian has worked with AT Osborne since 1999, joining the company fulltime in

Before that time, she worked as a senior consultant at Berenschot Consultancy in The Netherlands for both public and private sector clients in the areas of process and project management.

Zobacz więcej

Janusz Jasłowski

Dyrektor Zespołu Realizacji Projektów Departament Świadczeniodawców Pion Ochron Zdrowia Asseco Poland S.A.

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania i ubezpieczeń zdrowotnych. Posiada certyfikaty PMP i Prince2 z zakresu zarządzania projektami. Praktycznie zaangażowany od kilkunastu lat w realizację dużych projektów informatycznych w roli kierownika projektów i kierownika programów. Obecnie w Asseco Poland SA prowadzi zespół realizacji projektów strategicznych w Pionie Zdrowia. Wcześniej odpowiadał za realizację projektów związanych informatyzacją Kas Chorych, Narodowego Funduszu Zdrowia, Rejestru Usług Medycznych, jednostek służby zdrowia na poziomie lokalnym i regionalnym.

Bilety konferencyjne

Ceny early birds obowiązują do 13 września 2020 r.

Konferencja online

400 zł netto*
 • 5 listopada 2020

Konferencja online + Seminarium PM Edukacja

400 zł netto*
 • 4-5 listopada 2020

Seminarium PM Edukacja

bezpłatne
 • 4 listopada 2020

Pakiet PREMIUM

1800 zł netto*
 • 2 dni Konferencji
 • wieczorna Gala

Pakiet GOLD

1500 zł netto*
 • 2 dni Konferencji

GALA

400 zł netto*
 • udział w uroczystej wieczornej Gali
* do powyższej kwoty należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%
Dla członków indywidualnych i instytucjonalnych IPMA Polska – rabat 20%

WYŁONIMY NAJLEPIEJ ZARZĄDZANY PROJEKT

POLISH PROJECT EXCELLENCE AWARD – KONKURS NA NAJLEPIEJ
ZARZĄDZANY PROJEKT

Podczas uroczystej Gali towarzyszącej 23. Konferencji IPMA Polska, poznamy Zwycięzców konkursu Polish Project Excellence Award 2020! Być może to Twój projekt zostanie wyróżniony, a Ty i Twój zespół zdobędziecie statuetkę.

Konkurs propaguje spektakularne osiągnięcia w praktyce zarządzania projektami. Nagradzamy doskonale zarządzane projekty i doceniamy prowadzące je zespoły.

PROGRAM 23. KONFERENCJI ipma polska

Konferencja Online

05.11.2020 / czwartek

08:30 – 09:00 Rejestracja uczestników

09:00 – 10:15 BLOK I – wystąpienia Prelegentów

10:15 – 10:30 Przerwa

10:30 – 12:00 BLOK II – wystąpienia Prelegentów

12:00 – 12:15 Przerwa

12:15 – 13:45 BLOK III – panel dyskusyjny

13:45 – 14:30 Przerwa

14:30-16:30 BLOK IV – równoległe warsztaty

WARSZTAT 1

Grzegorz Szałajko

„Strategiczne podejście do portfela, programów i projektów w oparciu o globalne standardy IPMA”

 Brak wolnych miejsc

WARSZTAT 2

Błażej Goraj & Ewa Zawadzka

„Work-Life Balance: 7 tricków tanecznych dla project managerów.” 

WARSZTAT 3

Elżbieta Gęborek & Leszek Dziubiński, Computer Plus

„Obraz strategii w danych portfela i projektów. Odkryj nowoczesne aplikacje IT w PMO.”

Brak miejsc

16:30 – 16:45 Oficjalne zakończenie 23. Konferencji IPMA Polska

19:00 – 21:00 Wieczór integracyjny

Dlaczego Warto?

WARSZAWA, 5 LISTOPADA 2020

0
Konferencja
IPMA
0
Prelegentów
z całego świata
0
Uczestników
z wielu branż
0
dzień
Jakościowego
contentu

Niepowtarzalna okazja  wysłuchania doświadczonych praktyków, którzy kształtują najnowsze trendy i dzielą się swoim doświadczeniem w zarządzaniu projektami

Marketplace nagrodzonych projektów w Konkursie Polish Project Excellence Award

Najnowsze trendy, narzędzia i techniki w dziedzinie zarządzania projektami oraz udział w warsztatach praktycznych

224 Jednostek Aktywności Projektowej (niezbędnych w procesie recertyfikacji)

Poznaj IPMA Polska

Kim Jesteśmy?

International Project Management Association Polska jest częścią międzynarodowej organizacji non-profit – International Project Management Association®, zrzeszającej, wspierającej i certyfikującej Project Managerów na całym świecie. Działamy uwzględniając lokalne uwarunkowania i potrzeby organizacji i osób zarządzających projektami.

Co robimy?

Przekazujemy najnowsze trendy w zarządzaniu projektami, autoryzujemy trenerów i firmy szkoleniowe, prowadzimy międzynarodowy system certyfikacji project managerów oraz wspieramy organizacje wdrażające zarządzanie projektowe. Certyfikaty potwierdzające kompetencje kierownika projektu zgodne z wytycznymi IPMA® posiada obecnie łącznie ponad 300 000 osób na świecie.

Dlaczego my?

Umożliwiamy networking, inspirujące tematy i ciekawe studia przypadków. Nasi prelegenci to ludzie, którzy mogą poszczycić się sukcesem w budowaniu kompetentnych zespołów i dobrze prosperujących organizacji. Panele dyskusyjne zastąpiliśmy możliwością spotkań z prelegentami i finalistami konkursu Polish Project Excellence Award, najlepszymi praktykami PM .

23. Konferencja IPMA Polska

WARSZAWA, 5 LISTOPADA 2020

ul. Starościńska 1B lok. 3
02-516 Warszawa

konferencja@ipma.pl
www.ipma.pl

Zarejestruj się na Konferencję IPMA Polska
Dane do faktury

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

23. Konferencja IPMA Klauzula informacyjna zgodna z RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że: 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Stowarzyszenie International Project Management Association Polska z siedzibą przy ul. Starościńskiej 1b, lok .3 w Warszawie,02-516, tel.: +48 22 622 21 12, adres e-mail: biuro@ipma.pl 2. Celem zbierania danych jest rejestracja uczestnictwa w 23. Konferencji IPMA Polska. 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rejestracji uczestnictwa w 23. Konferencji IPMA Polska. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zarejestrowanie jako uczestnik 23. Konferencji IPMA Polska. 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Regulamin udziału w 23. Konferencji IPMA Polska

Pakiet Konferencja

23. KONFERENCJA

Pakiet Konferencja obejmuje:

 • uczestnictwo w prelekcjach oraz panelu dyskusyjnym podczas  Konferencji Online,
 • możliwość udziału w jednym z praktycznych warsztatów prowadzonych przez ekspertów,
 • materiały konferencyjne i pokonferencyjne,
 • elektroniczne zaświadczenie potwierdzające udział w 23. Konferencji IPMA Polska,
 • uczestnictwo w formach networkingowych w czasie wydarzenia,
 • uczestnictwo w wieczorze integracyjnym.

Pakiet Konferencja i Seminarium

23 konferencja ipma polska

Pakiet Konferencja i Seminarium obejmuje:

 • uczestnictwo w prelekcjach oraz panelu dyskusyjnym podczas  Konferencji Online,
 • możliwość udziału w jednym z praktycznych warsztatów prowadzonych przez ekspertów,
 • materiały konferencyjne i pokonferencyjne,
 • elektroniczne zaświadczenie potwierdzające udział w 23. Konferencji IPMA Polska,
 • uczestnictwo w formach networkingowych w czasie wydarzenia,
 • uczestnictwo w wieczorze integracyjnym,
 • uczestnictwo w Seminarium PM Edukacja w dniu poprzedzającym Konferencję.

Pakiet Seminarium

23 KONFERENCJA IPMA POLSKA

Pakiet Seminarium obejmuje:

 • uczestnictwo w prelekcjach oraz panelu dyskusyjnym podczas Seminarium PM Edukacja,
 • możliwość udziału w warsztatach związanych z praktycznym wykorzystaniem narzędzi Project Management,
 • uczestnictwo w formach networkingowych podczas wydarzenia,
 • możliwość spotkania z przedstawicielami ze świata nauki i biznesu,
 • ogłoszenie wyników konkursu Project Master.

Warsztat 1

XXII KONFERENCJA

Opis warsztatu

Strategiczne podejście do portfela, programów i projektów w oparciu o globalne standardy IPMA

Kiedy ostatnio w Twojej organizacji padło pytanie „Po co nam właściwie zarządzanie projektami i jak to się ma do naszej podstawowej działalności?”. Jeśli dawno lub wcale, nie jesteście jedyni. Większość organizacji wdraża metody zarządzania projektami, ponieważ robią to również inni, „bo powinno się nimi zarządzać”. Właśnie w ten sposób rodzi się później zniechęcenie do projektów i traktowanie zarządzania nimi jako przykrej konieczności.

Ten warsztat pomoże Ci podejść do wdrożenia i utrzymania systemu zarządzania portfelami, programami i projektami zupełnie inaczej. Pomogą nam w tym 3 globalne standardy IPMA:

– IPMA OCB (Organizational Competence Baseline) – Uporządkuje pytania o miejsce strategiczne projektów w firmie i powiązanie ich z systemem zarządzania pozostałą działalnością organizacji.

– IPMA PEB (Project Excellence Baseline) – Pozwoli zadać ważne pytania w kluczowych programach i projektach, oraz da szansę na uczenie się zarówno na ich sukcesach jak i błędach.

– IPMA ICB (Individual Competence Baseline) – Da szansę przyjrzeć się kompetencjom osób zarządzających portfelem, programami i projektami w organizacji, oraz świadomie zaplanować ich rozwój.

Warsztat poprowadzi praktyk, doświadczony w diagnozie i wsparciu organizacji, programów i projektów na całym świecie. W przystępny sposób pokaże, w jaki sposób zorganizować proces skutecznej diagnozy w oparciu o standardy IPMA, które sam stosuje w swojej praktyce jako doradca strategiczny.

Każdy uczestnik warsztatu otrzyma również zestaw standardów, co pozwoli natychmiast wykorzystać nabytą wiedzę w swojej organizacji.

Warsztat skierowany jest do liderów PMO, członków zarządów odpowiedzialnych za projekty (CPO), kierowników dużych programów oraz konsultantów zarządzania.

Warsztat 2

XXII KONFERENCJA

Opis warsztatu

Wychodząc naprzeciw Państwa zapytaniom, przygotowaliśmy warsztat z obszaru Work Life Balance, z gościnnym udziałem Ewy Zawadzkiej, Dyrektor CERT IPMA Polska. W trakcie warsztatu poszukamy odpowiedzi na następujące pytania:
 • Jakie są źródła stresu i jak sobie z nimi radzić?
 • Co wpływa na rozluźnienie przed stresującym spotkaniem projektowym?
 • Czym jest świadomość poruszania się?
 • Jak pogłębić kontakt z innymi?
 • Jak radzić sobie z “rozpraszaczami”?
 • Co może dać nam taniec w rozbudzeniu naszego potencjału w pracy z ludźmi?
Odpowiedzi będziemy poszukiwać używając prostych ćwiczeń tanecznych. Będziemy pracować z relaksacją, ruchem i kontaktem. Jest to poziom otwarty i każdy może spróbować.
Będą ćwiczenia w parach! :)

Program Warsztatu:
 • Świadomość “rozpraszaczy” i pułapka wielozadaniowości.
 • Techniki radzenia sobie ze stresem.
 • Budowanie kontaktu i zaufania w tańcu i nie tylko.
 • Prowadzenie (leadership).

Warsztat 3

XXII KONFERENCJA

Opis warsztatu

Warsztat podczas którego poznacie nowoczesne aplikacje i narzędzia informatyczne wspierające PMO i gremia zarządcze w urzeczywistnieniu strategii firmy poprzez projekty. Dowiecie się jakie podejścia stosują inne organizacje przy zarządzaniu projektami i portfelami projektów, z wykorzystaniem systemów informatycznych w kontekście modelowania strategii, analizy i priorytetyzacji zgłaszanych inicjatyw projektowych.

Do kogo adresowany

Zapraszamy przedstawicieli PMO i każdego kto chce poznać nowoczesne sposoby odwzorowania i monitorowania do strategii w kontekście zarządzania projektami i portfelami projektów oraz organizację procesów wspierających takie podejście w firmie. Warsztat dla przedstawicieli przedsiębiorstw o zorganizowanych procesach zarządzania projektami

Korzyści dla uczestnika:

 • pozwala spojrzeć na wyzwania strategiczne PMO z innej perspektywy,
 • prezentuje aktualne trendy w technologiach informatycznych dla środowisk wieloprojektowych
 • wskazuje kierunek kształtowania procesów organizacyjnych związanych z PMO oraz nowoczesny sposób myślenia o miejscu systemu informatycznego zarządzania projektami i portfelami projektów w firmie.
 • pokazuje czego oczekiwać od rozwiązań informatycznych dla PMO prezentujących realną wartość dla zarządu i firmy