fbpx
Warszawa, 7-8 listopada 2019

XXII Konferencja IPMA Polska

PORTFELE, PROGRAMY, PROJEKTY - ŚWIADOME PODEJŚCIE DO STRATEGII

Zgłoszenia przyjmujemy do 31 października 2019

SPONSORZY KONFERENCJI

Złoty Sponsor

Srebrni Sponsorzy

Brązowi Sponsorzy

Patronat Honorowy

Partnerzy

Zdobądź z nami międzynarodowe doświadczenie,
poznaj tajniki nowoczesnego zarządzania projektami

Nasi prelegenci poruszą następujące zagadnienia
 • osiągnięcia, doświadczenia oraz wyzwania w zarządzaniu portfelem w ścisłej korelacji ze strategią organizacji
 • doświadczenia, dobre praktyki w zarządzaniu mega-projektami i projektami w odniesieniu do strategii organizacji
 • wyzwania w budowaniu i rozwoju kompetencji zespołów projektowych
 • czynniki sukcesu organizacji zarządzanych projektowo
 • porażki i „lessons learned” z trudnych projektów
 • wykorzystanie nowoczesnych technologii i najnowsze trendy w zarządzaniu projektami/programami/portfelami

Prelegenci XXII Konferencji

to zaproszeni przez IPMA Polska przedstawiciele świata biznesu, największych firm i organizacji pozarządowych, którzy opowiedzą o swoich doświadczeniach, odniesionych sukcesach i zainspirują uczestników do ciągłego rozwoju i dążenia do wyższych celów.
POZNAJ PRELEGENTÓW

Jurgen Appelo

With his company Agility Scales, Jurgen is inventing the future of organizational agility. Why are we wasting our time learning how to manage companies, when very soon computers will navigate us through our work-lives and help us to lead and manage our teams?

As a serial founder, successful entrepreneur, author and speaker, Jurgen is pioneering management to help creative organizations survive and thrive in the 21st century. He offers concrete games, tools, and practices, so you can introduce better management, with fewer managers. He also offers a platform for you to share your practices and stories with the rest of the world.

Jurgen calls himself a creative networker. But sometimes he’s a writer, speaker, trainer, entrepreneur, illustrator, manager, blogger, reader, dreamer, leader, freethinker, or… Dutch guy. Inc.com has called him a Top 50 Leadership Expert and a Top 100 Leadership Speaker. Since 2008, Jurgen writes a popular blog at NOOP.NL, offering ideas on the creative economy, agile management, organizational change, and personal development. He is the author of the book Management 3.0, which describes the role of the manager in agile organizations; How to Change the World, which describes a supermodel for change management; Managing for Happiness, which offers you practical ideas to engage workers, improve work, and delight clients; and most recently, Startup, Scaleup, Screwup, which contains 50% inspiring stories and 50% practices to follow and dives into the major topics that business leaders and entrepreneurs are confronted with throughout the business lifecycle.

Jurgen can help you upgrade your enterprise with more engagement and faster results; He can show you how to become an agile business with better software; He shows you how to creatively manage your company; And he can inspire professionals with a purpose, advocating work-life integration for creative people. Jurgen is CEO of the business network Happy Melly and co-founder of the Agile Lean Europe network. He is also a speaker who is regularly invited to talk at business seminars and conferences around the world.

 

Więcej
asd
Zobacz więcej

Tomasz Leśniowski

Prezes Zarządu International Project Management Association Polska, Członek Zarządu pm2pm sp. z o. o., Konsultant, Trener

Konsultant w zakresie zarządzania organizacją, controllingu oraz zarządzania projektami.
18 letnie doświadczenie w zakresie tworzenia i zarządzania projektami organizacyjnymi,
inwestycyjnymi, doradczymi i szkoleniowymi.
Wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy na wsparcie i rozwój przedsiębiorstw.
15 lat doświadczenia jako trener biznesu.

Współpracuje z firmami w obszarze zarządzania projektami i controllingu. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu portfelem projektów, zarządzaniu operacyjnym i koordynacji prac podległych zespołów projektowych. W zarządzaniu projektami wykorzystuje także zwinne metody oparte o kanban. Współtwórca i realizator strategii firmy informatyczno – szkoleniowej. W 2008 roku otrzymał tytuł Atlasa Project Management za szerzenie wiedzy i idei o zarządzaniu projektami w Polsce.

Przez kilkanaście lat zajmował się realizacją projektów dla firm prowadzących działalność w branży energetycznej, lotniczej, przemysłowej, budowlanej, handlowej, automotive oraz administracji samorządowej i uczelni wyższych. Kierował projektem wyróżnionym nagrodą Polish Project
Excellence Award (PPEA) 2011. Od czterech lat Asesor wiodący nagrody PPEA. Od 2009 r. Autoryzowany Trener Zarządzania Projektami IPMA Polska. Posiada Certyfikat zarządzania projektami IPMA lev. A oraz Certyfikat Prince2 Foundation. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu zarządzania projektami (w tym projektami B+R), zarządzania zespołem oraz tworzeniu projektów wg
metodyki PCM (Project Cycle Management).

Zobacz więcej

Tomasz Janka

Wiceprezes zarządu ds. rozwoju Poczta Polska

Strateg i menedżer kluczowych projektów z wysokimi umiejętnościami rozwiązywania problemów. Lider transformacji kulturowej i technologicznej prowadzonej również w obszarze międzynarodowym. Zasiada w radach nadzorczych, doradza zarządom w obszarze efektywnego zarządzania projektami.

Obecnie wiceprezes zarządu Poczty Polskiej, gdzie odpowiada m.in. za rozwój, strategię Spółki oraz pion IT. Wcześniej, jako dyrektor, zajmował się rządowymi projektami w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwie Rozwoju. Współtworzył i wdrażał system IT wspierający zarządzanie wszystkich Ministerstw oraz organizował społeczność projektową w administracji publicznej i spółkach Skarbu Państwa. Stworzył kompleksowy system monitorowania projektów w centralnej administracji państwowej i wdrożył jednolitą metodykę monitorowania programów i projektów oraz kultury zarządzania programami i projektami w administracji publicznej. Doświadczenie menedżerskie zdobywał również m.in. w banku Credit Agricole i McKinsey & Company.

Absolwent Politechniki Wrocławskiej na kierunku Teleinformatyka. Ukończył Menedżerskie studia podyplomowe zarządzania firmą na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz MBA – Master of Business Administration w Wyższej Szkole Bankowej i Franklin University w Ohio, USA. Posiada liczne certyfikaty międzynarodowe m.in. MSP, Prince2, P3O.

Zobacz więcej

Joanna Rzempała

Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego w zakresie tematyki zarządzania projektami.

Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego w zakresie tematyki zarządzania projektami. Kierownik projektów dydaktycznych i biznesowych, niezależny konsultant głównie w obszarze zarządzania finansami projektów. Menedżer Programu IPMA-Student, organizator PM Edukacji oraz Ogólnopolskiego Konkursu Project Master na najlepszą pracę dyplomową z tematyki zarządzania projektami. Posiada tytuł Certified Senior Project Manager IPMA-B. Członek Komisji Finansowej IPMA World oraz Registration System IPMA World.

Pasjonatka pomysłów i kreatywności studentów, młodzieży i dzieci. Wieloletni wykładowca Ekonomicznego Uniwersytetu Ekonomicznego i Akademii Młodego Ekonomisty. Pomysłodawca i propagator certyfikacji dla dzieci i młodzieży IPMA KIDS, JUNIOR, YOUNG, którą realizuje wspólnie z zespołami studentów.

Zobacz więcej

Ewa Palarczyk

Dyrektor Wykonawczy ds. Projektów Inwestycyjnych w TAURON Polska Energia S.A. oraz Prezes Zarządu TAURON Ekoenergia Sp. z o.o.

Dyrektor Wykonawczy ds. Projektów Inwestycyjnych w TAURON Polska Energia S.A. oraz Prezes Zarządu TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. Doświadczona w budowaniu i wdrażaniu strategii oraz definiowaniu standardów zarządzania projektami, programami i portfelami. Członek Komitetu Inwestycyjnego i wielu Komitetów Sterujących kluczowych strategicznych projektów inwestycyjnych. Ekspert w przeprowadzaniu zmiany w organizacji, lider interdyscyplinarnego zespołu PMO w TAURON Polska Energia, zarządzająca Obszarem Projektów Inwestycyjnych Grupy TAURON oraz spółką TAURON Ekoenergia odpowiedzialną za zieloną transformację TAURONA. Ekonomistka, absolwentka programów menedżerskich oraz  wielu certyfikowanych kursów (IPMA Level A, PMP, Prince2 Practitioner, AgilePM i in.).

Zobacz więcej

Artur Dyczko

Zastępca Prezesa Zarządu ds.Strategii i Rozwoju w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A.

Doktor nauk technicznych Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, absolwent Wydziału Górniczego AGH na kierunkach: Technika Podziemnej Eksploatacji Złóż oraz Zarządzanie i Marketing.
Ukończył również studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi oraz Geologia Górnicza na Wydziale Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1999 roku w branży wydobywczej i zatrudniony był w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Rudna gdzie pracował do 2001 roku w ruchu zakładu górniczego kolejno przechodząc wszystkie szczeble od stanowiska stażysty aż do osoby średniego dozoru górniczego.
Od 2002 roku zatrudniony na stanowisku asystenta w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.
Od lipca 2016 roku zatrudniony w JSW na stanowisku Pełnomocnika ds. Restrukturyzacji następnie Dyrektora Bura Strategii i Rozwoju oraz Pełnomocnika Zarządu ds. Produkcji JSW.
Od sierpnia 2017 roku do stycznia 2019 roku pełnił w JSW funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju, a ostatnio Pełnomocnika Zarządu ds. Strategii i Rozwoju Spółki.

Jest autorem i współautorem wielu prac badawczych, ekspertyz, opinii, projektów wdrożeniowych oraz publikacji naukowych w obszarze górnictwa.
Posiada bogate doświadczenie w zakresie budowy strategii firm wydobywczych oraz budowania ich wartości.

Ma doświadczenie w kierowaniu dużymi zespołami projektowymi, uczestniczył i kreował złożone procesy restrukturyzacyjne i efektywnościowe realizowane w kilkudziesięciu projektach wdrożeniowych w branży wydobywczej w tym dla LW Bogdanka S.A., KGHM Polska Miedź S.A., KHW S.A., Tauron Wydobycie S.A., Polskiej Grupy Górniczej S.A. i JSW S.A. Jest współautorem strategii wyjścia JSW z kryzysu z 2016 roku oraz realizowanej aktualnie strategii funkcjonowania GK JSW do roku 2030.

Był konsultantem w zakresie górnictwa, eksploatacji surowców mineralnych i wykorzystania narzędzi informatycznych w zarządzaniu gospodarką złożem dla dużych korporacji międzynarodowych takich jak: Deloitte, KPMG, PwC, McKinsey, IBM, HP, Microsoft, Bentley, Dassault Systèmes (Gemcom), SAP, Deswik i ABB.

W Zarządzie odpowiadać będzie za wdrożenie strategii, rozwój, informatyzację, inwestycje i nadzór właścicielski.

Zobacz więcej

Szymon Wiśniewski

Dyrektor w Departamencie Zarządzania Strategicznego w Ministerstwie Finansów

Obecnie dyrektor w Departamencie Zarządzania Strategicznego w Ministerstwie Finansów, gdzie odpowiada za planowanie strategiczne Ministra Finansów oraz pełni funkcję Dyrektora Biura Portfela Programów i projektów MF. Członek Judging Committee of PMO Global Awards 2019 oraz Rady Programowej Akademii Zarządzania IT w Administracji Publicznej. Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie na kierunku handel zagraniczny i gospodarka światowa oraz studiów podyplomowych zakresu Zarządzania Projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od ponad 9 lat związany z administracją publiczną. W latach 2009-2013 zbierał doświadczenie zawodowe w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Następnie pełnił funkcje kierownicze w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie był odpowiedzialny m.in. za wdrożenie i zarządzanie portfelem projektów i fundusze europejskie Ponadto, w 2016 r. związany z firmą Optimatis, gdzie odpowiadał za projekty wdrożeniowe w firmach z branży medialnej.
Zbudowane PMO w Ministerstwie Finansów i Ministerstwie Sprawiedliwości otrzymały Wyróżnienie PMO AWARD 2018 i 2016 za najszybciej rozwijające się PMO w Polsce.
Posiada bogate doświadczenie w zakresie tworzenia strategii, zarządzania zmianą, zarządzania dużymi i złożonymi programami, wdrażania systemowych rozwiązań w zakresie zarządzania portfelem programów i projektów, zarządzania procesowego, architektury korporacyjnej oraz funduszy europejskich. Posiada certyfikaty Prince2, MSP, P3O, AgilePM, MOR.

Zobacz więcej

Elżbieta Gęborek

Wiceprezes Zarządu Computer Plus Kraków S.A.

Wiceprezes Zarządu Computer Plus Kraków S.A., z wykształcenia specjalista zarządzania finansami. Od 2004 roku jako analityk biznesowy i architekt rozwiązań aktywnie uczestniczy w projektowaniu i wdrażaniu technologii informatycznych wspierających zarządzanie w dużych i średnich przedsiębiorstwach. Projektuje rozwiązania informatyczne z naciskiem na prostotę i użyteczność dla użytkowników biznesowych. Brała udział w kilkudziesięciu projektach wdrożeniowych.

Zobacz więcej

Leszek Dziubiński

Ekspert systemów zarządzania projektami w technologiach firmy Microsoft

Kieruje projektami wdrożeń rozwiązań Project and Portfolio Management. W Computer Plus od 2008 roku. Ekspert systemów zarządzania projektami w technologiach firmy Microsoft. Specjalizuje się w zagadnieniach doskonalenia operacyjnego i informatyzacji jednostek PMO. Projektuje raporty i zestawienia danych wspierające kadrę zarządzającą w podejmowaniu decyzji. Certyfikowany kierownik projektów (PRINCE2 Practitioner), z wykształcenia filozof i informatyk.

Zobacz więcej

Krzysztof Janusz

VP Business Development, Qvistorp S.A.

Pasjonat IT i nowych technologii. Ma 15-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania projektami oraz przywództwa personalnego. Uczestniczył w dziesiątkach projektów związanych z transformacją cyfrową, o skali sięgającej kilkunastu mln EUR. Manager sprzedaży i rozwoju biznesu z udokumentowanymi sukcesami zamkniętych transakcji opartych o rozwiązania i produkty software’owe.

Swoją karierę zawodową rozpoczął w firmie Siemens, a na przestrzeni ostatnich lat pracował dla takich firm jak Nokia, IBM, IGT. W 2016 roku wprowadził na rynek markę intive po udanej konsolidacji 5 firm, a w latach 2015-2017 odpowiadał za sprzedaż i rozwój biznesu w połączonych w spółkach na rynkach polskim, niemieckim i brytyjskim.

Ukończył Politechnikę Wrocławską oraz Uniwersytet Nauk Stosowanych w Dreźnie. Prywatnie jest żonaty i ma dwie córki, a w wolnym czasie lubi biegać, jeździć na rowerze i spędzać czas z rodziną.

QVISTORP S.A. to polsko-fińska spółka technologiczna, powstała na bazie wieloletnich doświadczeń z obszaru: finansów korporacyjnych, doradztwa strategicznego, oraz inżynierii IT. Misją QVISTORP jest dostarczanie rozwiązań i narzędzi IT, które istotnie ulepszą sposób planowania inwestycji,  zamierzeń badawczo-rozwojowych, budżetowania kapitałowego oraz tworzenia strategii wzrostu przez korporacje. Naszym głównym produktem jest QVISTORP GROWTH - Platforma Planowania Wzrostu, dająca użytkownikom dostęp do rozbudowanych narzędzi analitycznych oraz przepływów pracy wspierających planowanie finansowe oraz zarządzanie portfelem zamierzeń inwestycyjnych. 

Zobacz więcej

Jakub Lasota

Chief Product Officer, Qvistorp S.A.

Od ponad 15 lat zajmuje się problematyką podejmowania decyzji inwestycyjnych w biznesie. Uczestniczył w dziesiątkach projektów w roli analityka, menedżera lub doradcy, odpowiadając za ocenę efektywności ekonomicznej planowanych inicjatyw, których skala wydatków sięgała często setek milionów złotych. Z doświadczenia wie, że wzrost biznesu musi być napędzany nowymi przedsięwzięciami. Zdolność organizacji do osiągania sukcesu związanego z podejmowanymi projektami zaczyna się od fazy decyzyjnej. Wzrost powinien opierać się o portfele projektów, które muszą być nie tylko opłacalne same w sobie, ale także powiązane z długo-terminowymi celami strategicznymi organizacji. Podejmowanie najlepszych decyzji wymaga spójnego i holistycznego procesu na etapie, który zaczyna się na długo przed wdrożeniem projektów do realizacji. Z jego inicjatywy powstał QVISTORP – firma technologiczna tworząca cyfrową platformę do planowania wzrostu.  Wyznawca i propagator kultury biznesowej „no b/s”, opartej na transparentności, współpracę i duchu przedsiębiorczości.W życiu zawodowym najbardziej inspiruje go praca z ludźmi o otwartym i nieszablonowym sposobie myślenia oraz wykorzystanie nowych technologii w biznesie.

QVISTORP S.A. to polsko-fińska spółka technologiczna, powstała na bazie wieloletnich doświadczeń z obszaru: finansów korporacyjnych, doradztwa strategicznego, oraz inżynierii IT. Misją QVISTORP jest dostarczanie rozwiązań i narzędzi IT, które istotnie ulepszą sposób planowania inwestycji,  zamierzeń badawczo-rozwojowych, budżetowania kapitałowego oraz tworzenia strategii wzrostu przez korporacje. Naszym głównym produktem jest QVISTORP GROWTH - Platforma Planowania Wzrostu, dająca użytkownikom dostęp do rozbudowanych narzędzi analitycznych oraz przepływów pracy wspierających planowanie finansowe oraz zarządzanie portfelem zamierzeń inwestycyjnych. 

Zobacz więcej

Marcin Szatkowski

Dyrektor Biura Organizacji Projektów, Bank BNP Paribas

Doświadczony menedżer odpowiedzialny za zarządzanie zespołami PMO, Kierowników Projektów,
Kierowników Programów z wieloletnim doświadczeniem pracy w branży bankowej. Ekspert w zarządzaniu portfelem, łączeniu Banków, zarządzaniu programami i projektami transformacyjnymi.

Zobacz więcej

Michał Hałas

Pierwszy prezes IPMA Polska, Gospodarz Technovation Forum, ekspert TRIZ

Ceniony za otwieranie myślenia. Szkolenia, które prowadził często były przełomowym wydarzeniem w karierach uczestników. W TRIZ fascynuje go możliwość dostarczania prostych rozwiązań do trudnych problemów i przełamywanie fiksacji. TRIZ Champion i długoletni ekspert Project Management. Należy do wąskiego grona pierwszych asesorów certyfikacji IPMA w Polsce. Trener z 20 letnim doświadczeniem, a także wieloletni członek Rady Nadzorczej GRUPY ODITK. Ceniony mówca konferencyjny - w ostatnich latach skoncentrowany na pomaganiu w rozwiązywaniu najtrudniejszych problemów narzędziami TRIZ. Gospodarz Technovation Forum. Inżynier zarządzania i projektowania systemów produkcyjnych (PG) oraz absolwent Business School w Wolverhampton University. Mieszka w Gdyni z żoną i trzema córkami.

Zobacz więcej

Marek Sodolski

Business Development Director Europe w Striped Giraffe Innovation&Strategy

Marek Sodolski pracuje jako Business Development Director Europe w Striped Giraffe Innovation & Strategy, firmie specjalizującej się w projektach Machine Learning i Business Intelligence.

Pasją Marka są międzynarodowe projekty wsparcia sprzedaży. Realizował je zarówno jako Project Manager po stronie klienta (jak np. Amway Online – pierwsza nagrodą Project Excellence Award Polska z 2007 dla e-point S.A.), jak też zdobywał takie projekty dla firm, w których pracował jako szef business development (projekt platformy eCommerce dla Inter Cars – zdobywcy nagrody IPMA Polish Project Excellence Award z 2018 roku).

W latach 2007-2010 był Dyrektorem Generalnym Amway Polska. W 2010 roku otrzymał nagrodę "Gazeli Biznesu" za wzrost sprzedaży (134%) w ciągu 3 lat.

Zobacz więcej

Grzegorz Dzwonnik

Synergy Solutions Group

Doktor nauk ekonomicznych. Inżynier. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego oraz Politechniki Gdańskiej. Konsultant, menedżer, wykładowca akademicki. Specjalizuje się w szeroko rozumianym wprowadzaniu zmian, w szczególności tych, które ukierunkowane są na budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw. Od wielu lat zawodowo związany z projektowaniem strategii przedsiębiorstw, zarządzaniem strategicznym (w tym portfelami projektów) oraz zarządzaniem projektami. Posiada certyfikaty PMP, P2P, CSM, CSPO. Prowadził i nadzorował kilkadziesiąt projektów i programów strategicznych. Od 2005 roku zaangażowany w oceny projektów w ramach IPMA International Project Excellence Award. Ich istotą jest m.in. identyfikowanie najlepszych praktyk w obszarze zarządzania projektami. Jako asesor wiodący kieruje wielokulturowymi międzynarodowymi zespołami eksperckimi. Dotąd prowadził oceny projektów realizowanych m.in. w Szwajcarii, Indiach, Rumunii, Niemczech, Iranie, Włoszech, Rosji i Chinach.

Zobacz więcej

Marek Gawroński

Wiceprezes ds. relacji z sektorem publicznym Volvo Polska

Posiada wieloletnie doświadczenie w spółkach w sektorach transportowym,
motoryzacyjnym i energetycznym, w których był odpowiedzialny za działalność
związaną ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, komunikacją, marketingiem oraz
zrównoważonym rozwojem. Zajmował wyższe stanowiska kierownicze w Alstom,
Shell, PGE Polskiej Grupie Energetycznej i Vattenfall, będąc w nich odpowiedzialnym
za kwestie krajowe, jak również w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie.

Volvo Polska to część Grupy Volvo – jednego z wiodących światowych producentów
samochodów ciężarowych, autobusów, maszyn budowlanych oraz systemów
napędowych do łodzi motorowych i urządzeń przemysłowych. We Wrocławiu Volvo
posiada największa fabrykę w Europie oraz dział badań i rozwoju autobusów. Ponadto
Volvo w Polsce zajmuje się sprzedażą autobusów, samochodów ciężarowych i
maszyn budowlanych oraz posiada globalne centra dostarczające usługi biznesowe w
takich sektorach, jak IT, finansowy i HR. We Wrocławiu powstają kompletne autobusy
miejskie, wyłącznie zelektryfikowane i w pełni elektryczne, międzymiastowe i
turystyczne.

Zobacz więcej

Grzegorz Szałajko

Doradca Strategiczny

Jako doradca strategiczny wspiera organizacje w budowaniu strategii, modeli biznesowych oraz skutecznych środowisk do realizacji przedsięwzięć i wprowadzania zmian. Uczestniczy w tworzeniu międzynarodowych standardów, m.in. jako wiodący edytor IPMA Project Excellence Baseline oraz członek zespołu opracowującego nowy standard zarządzania ryzykiem w PMI. Od 2005 roku współtworzy prestiżowy konkurs IPMA Global Project Excellence Award. Można spotkać go również jako speakera podczas licznych wydarzeń poświęconych zarządzaniu projektami w kraju i na świecie.

Zobacz więcej

Tomasz Michalik

Dyrektor Techniczny w SMP Poland

Experienced Development and Project Manager, interested in new innovations, change management, process improvements, roadmap and strategic planning and also building up and competence development of cross functional teams of professionals

Specialties: Project Management, Business Process Improvements, Policy Deployment Processes, Transfer and start up of production, Implementation of new technologies and processes, Roadmap and Strategy Planning

Zobacz więcej

Marcin Laskowski

Dyrektor Biura Zarządzania Projektami w Agencji Promocji Inwestycji Sp. z o.o.

Absolwent Politechniki Warszawskiej oraz MBA Executive, certyfikowany Project Manager, posiadający certyfikaty IPMA-B i IPMA-D. Od 20 lat specjalizuje się przygotowaniu i realizacji projektów w obszarze infrastruktury energetycznej. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu projektami infrastrukturalnymi, a także informatycznymi. Kierował m.in. projektem połączenia elektroenergetycznego Polska – Litwa. Obecnie pełni funkcję dyrektora Biura Zarządzania Projektami w Agencji Promocji Inwestycji Sp. z o.o.

Zobacz więcej

Jacek Gordon

Prezes HM Gordon

Prezes Hurtowni Motoryzacyjnej Gordon, z wykształcenia mgr. inż. Budownictwa. Założyciel międzynarodowej firmy zatrudniającej prawie 2000 osób w 150 oddziałach w całej Polsce. W 2007 r. firmie HM Gordon została przyznana przez Puls Biznesu nagroda w Konkursie Gazele Biznesu - HM Gordon zajęła 11 miejsce w kraju oraz 1 w województwie kujawsko-pomorskim.

Zobacz więcej

Piotr Balicki

Program Manager w BorgWarner Poland

Piotr Balicki - z branżą motoryzacyjną związany od początku drogi zawodowej, obecnie odpowiedzialny za rozwój i implementację strategii kreowania wartości na poziomie regionalnym firmy Borg Warner w Europie. Jako Program Manager prowadził globalne zespoły projektów wzrostu wydajności produkcyjnych oszczędnościowych oraz projektów wdrożeniowych, dla głównych klientów OEM.

W BorgWarner Poland w Jasionce koło Rzeszowa od początku działalności firmy, przez ponad 10 lat skutecznie zaangażowany w kluczowe etapy rozwoju firmy m.in.: zbudowanie relacji z pierwszym klientem wielkoseryjnym, pozyskanie nowych projektów, utworzenie i rozwój polskiego centrum R&D układów doładowania silników, dostawę pierwszych prototypów z jednostki green field oraz zbudowanie zespołu inżynierów aplikacji, kooperujących z czołowymi klientami OEM. Odpowiedzialny był za rozwój i wdrożenie pierwszej w Polsce turbosprężarki do produkcji seryjnej, jak również koordynację pracy międzynarodowego zespołu technicznego przy kwotacji strategicznego projektu o rocznych wolumenach przekraczających 1 milion turbosprężarek.

Absolwent specjalności silników spalinowych, z naciskiem na jednostki wyczynowe oraz prace badawczo rozwojowe prototypu silnika HCCI. Posiada certyfikat IPMA-B

Zobacz więcej

Karol Janowski

Kierownik Projektu, Dział Zarządzania Projektami, Departament Strategii PGNiG SA

Kierownik Projektu w PGNiG SA, odpowiedzialny m. in. za wdrożenie systemu PPM - narzędzia do zarządzania projektami, programami i portfelami projektów. Posiada 9-letnie doświadczenie w tworzeniu koncepcji, wdrażaniu i optymalizacji procesów, narzędzi IT oraz metodyk zarządzania projektami i programami, a także w budowie zespołów i funkcji PMO w dużych organizacjach.

Zobacz więcej

Szymon Paroszkiewicz

Founder at: Green Parrot, Develtio, Finderstand

Z wykształcenia psycholog, z zawodu przedsiębiorca i marketer. Przeszło 10 lat temu założył agencję digitalową Green Parrot, gdzie pracował na stanowisku dyrektora kreacji. Obecnie w ramach Green Parrot odpowiada za strategię. Kolejne firmy, które współtworzył to dynamicznie rozwijający się software house Develtio.com oraz startup Finderstand, specjalizujący się w technologii sztucznej inteligencji w zakresie przetwarzania języka naturalnego (NLP) i chatbotów.

Zobacz więcej

Izabella Małkiewicz

certyfikowany PM: IPMA-D, coach ICF,

certyfikowany PM: IPMA-D, coach ICF, trener kompetencji miękkich, pedagog, polonista, specjalista od komunikacji, rozwoju osobistego i zarządzania sobą. Wieloletnie doświadczenie w pracy z ludźmi, o stoickim i pragmatycznym podejściu do życia.

Zobacz więcej

Mateusz Brol

Certyfikowany trener biznesu i rozwoju osobistego

Certyfikowany coach kryzysowy pracujący z osobami przechodzącymi przez trudne etapy w życiu. Ponadto przedsiębiorca posiadający doświadczenie w wielu branżach oraz w rozwoju projektów. Człowiek po ciężkim kryzysie, który przewartościował życie.

Zobacz więcej

Mirosław Miskiewicz

Prezes Zarządu Naftoremont-Naftobudowa Sp. z o.o.

Mirosław Miśkiewicz jest absolwentem Politechniki Rzeszowskiej o specjalności Budowa i Utrzymanie Mostów. Ukończył również studia Master of Business Administration na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Posiada Certyfikat Project Manager International Project Management Association Level B, jest członkiem i Asesorem Certyfikacji Stowarzyszenia International Project Management Association Polska (IPMA Polska). Pan Miśkiewicz jest doświadczonym menadżerem, wykładowcą akademickim i ekspertem w zakresie zarządzania przez projekty oraz orientacji projektowej firm. Swoją karierę zawodową rozpoczął w PPH Transsystem S.A. Łańcut, w której najpierw jako Kierownik Projektów, a później Dyrektor Sprzedaży i Realizacji Projektów nadzorował w całej Europie projekty linii technologicznych dla branży samochodowej w zakładach takich marek jak VW, Skoda, Audi, Opel, BMW oraz dla branży energetycznej m.in. dla Rafako, ThyssenKrupp oraz Sandvik Mining and Construction. Przed dołączeniem do Zarządu Naftoremont-Naftobudowa Sp. z o.o. w latach od 2012 do kwietnia 2018 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Dyrektora Naczelnego Przedsiębiorstwa Remontów i Modernizacji „Chemorozruch" Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu.

Zobacz więcej

Błażej Goraj

Project Management Expert, Goraj.com

Wieloletni manager portfeli i programów w branży przemysłu spożywczego oraz IT . Posiada certyfikaty kluczowych metodyk zarządzania projektami (IPMA, PMI, PRINCE2, AgilePM, Scrum).  Projektuje warsztaty w oparciu o metodę Experiential Learning, czyli proces, w którym uczestnicy najpierw doświadczają na sobie konkretnych sytuacji poprzez symulację lub interaktywne ćwiczenie, a potem następuje konceptualizacja skutecznego mechanizmu do pracy w projektach. Dla złapania równowagi pomiędzy życiem i pracą postanowił nauczyć się tańczyć. Ten krótki epizod przeistoczył się w wieloletnią przygodę życia, w której zgłębił tajniki tańców latynoamerykańskich takich jak: salsa, bachata oraz kizomba. W trakcie swojego warsztatu pokaże kilka prostych tricków tanecznych, które możecie wykorzystać na następnej gali wieczoru oraz na następnym spotkaniu projektowym. Taniec to zabawa, która odbywa się w parach dlatego do swojego projektu udało mu się namówić gościa specjalnego Ewę Zawadzką, Dyrektor CERT IPMA Polska, z którą dzieli pasje taneczne.

Zobacz więcej

Jakub Boczkowski

Kierownik Biura Nadzoru nad Inwestycją Grupa Azoty Polyolefins. S.A.

Certyfikowany Menadżer Projektu (Prince 2, AgilePM, P3O, Prosci Change Management) z prawie 10 letnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami zarówno w Polsce jak i za granicą. Jako Kierownik Projektu zarządzał działaniami z zakresu: budownictwa, transportu i logistyki, odnawialnych źródeł energii, zakupów oraz HR. Od 5 lat zajmuje się Zarządzaniem Portfelami Projektów oraz tworzeniem i prowadzeniem Biur Zarządzania Projektami (PMO) w globalnych przedsiębiorstwach. Obecnie zarządza Portfelem Projektów Strategicznych oraz PMO w Demant, światowym liderze w produkcji aparatów słuchowych i sprzętu do diagnostyki słuchu, za którego działalność zdobył trzecie miejsce w ogólnopolskim konkursie IPMA PMO AWARD.

Zobacz więcej

Maciek Mazurkiewicz

Program Director, Global Operations at William Demant

Program Director with experience driving successful business transformation programs in international business environment in areas of Operations, Commercial business, IT, Operations, and Finance.
Bridging these business concerns, translating strategic vision and direction to tangible operating model all the way to implementation and benefit realization.

Providing effective communication and structure to strategy formulation and implementation. Building trusted relations, providing key business insights, achieving buy-in and execution on the strategy from all levels of the organization.

Experience: Hearing Healthcare and Telco industries. Business transformation e.g. optimization of value chain improved customer experience, scalability and cost reductions. Technology Implementations: CRM, Billing Systems, Customer Service and Helpdesk solutions, Campaign Mgt. Outsourcing of transactional back-office activities in Finance and HR.

Zobacz więcej

Zbigniew Eugeniusz Radomski

CEO, EMPMIETH Consult Lublin

zajmuje się interdyscyplinarnymi metodami optymalizacji w następujących obszarach:
projektowanie strategii przedsiębiorstw
strategiczne doradztwo zarządzania (analityka i symulacja procesowa)
koncepcje rozwoju produktu/usługi
redukcja kosztów wytwarzania
doradztwo inwestycyjne w Europie Wschodniej

Wykształcenie: Politechnika Lubelska, Bergische Universitaet Wuppertal.

Kariera zawodowa:

Konstruktor (Udo Mänken GmbH Wuppertal (D), Montanstahl AG Stabio CH)
CEO (BCS Ltd. Lublin, Computer Service-Engineering Wuppertal)
Key-Account-Manager, Engineering ASP (Work-Center GmbH Bremen)
Dyrektor dystrybucji PLM-Software Dassault Systèmes (INCAT GmbH Stuttgart)
CEO EMPIMETH Consult Sindelfingen, Lublin

Miejsca zamieszkania: Sindelfingen(D), Rena Majore (I), Lublin (PL)

Zobacz więcej

Małgorzata Wnęk-Kolaska

Starszy Dyrektor, Korn Ferry

Ekspert HR z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu rozwiązań z zakresu zarządzania ludźmi, zdobywanym w największych firmach konsultingowych, takich jak Ernst & Young, Capgemini, PwC, Deloitte. Od kilku lat w Korn Ferry gdzie jako Starszy Dyrektor jest odpowiedzialna za projekty z zakresu tworzenia polityki personalnej i funkcji HR, budowanie systemów zarządzania efektywnością pracy a także projekty z zakresu zaawansowanej diagnostyki potencjału i i rozwoju przywództwa. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych na SGH i UW. Autorka wielu publikacji dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi, wykładowca konferencji branżowych i studiów podyplomowych z obszaru HR m.in. na SGH i Politechnice Warszawskiej. Certyfikowany użytkownik unikatowych narzędzi diagnostycznych, coach ICC, doświadczony Project Manager PRINCE2. Certyfikowany Dyrektor Projektów IPMA Level A.

Zobacz więcej

Wojciech Jarosz

Asesor Certyfikacji IPMA Polska

Asesor Certyfikacji IPMA Polska. Certified Programme Director IPMA level A. Przewodniczący Komitetu Programowego CERT IPMA Polska. Specjalizacja w procesie certyfikacji na poziomach A i B. Zastępca Dyrektora ds. Administracji oraz Główny Energetyk PSE S.A., Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. - Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego. Odpowiedzialność za wysokobudżetowe projekty w złożonych programach.

Zobacz więcej

Pau Lian Staal-Ong

Senior consultant and trainer in the Infrastructure, Urban Development and Environment group at AT Osborne

Pau Lian Staal-Ong is a senior consultant and trainer in the Infrastructure, Urban Development and Environment group at AT Osborne, a large consulting organisation in The Netherlands. Pau Lian has over 20 years of experience helping client organisations in the areas of organisational (re-)design and knowledge management. Pau Lian regularly conducts evaluations and is coordinator and lead auditor for the annual global IPMA Project Excellence Awards. She is (co-)author of various articles and books such as “NETLIPSE: Best Practices and Lessons Learnt in the Management and Organisation of Large Infrastructure Projects” (2008) and “10 Years of Managing Large Infrastructure Projects in Europe” (2016). In 2016 she was elected member of the Advisory Board of the Utrecht University of Applied Sciences, Master of Project Management. In addition to her work in various consultancy assignments, Pau Lian currently fulfils the position of Organisation and Knowledge Consultant for the A27/A12 Ring Utrecht road expansion project. In the last few years, Pau Lian has worked on other mega-sized infrastructure projects in the Netherlands such as the Blankenburg river connection, North/South Metro Line project and Betuweroute. At these projects she fulfilled the position of Quality and Organisation Coordinator, redesigning the project organisations and creating and maintaining quality and knowledge management systems and carrying out audits and evaluations. In 2005 she was involved in the initiation of NETLIPSE (www.netlipse.eu), and since 2010 is NETLIPSE Programme Director responsible for the expansion of the European knowledge network of client and sponsor organisations, project managers and researchers. Pau Lian has worked with AT Osborne since 1999, joining the company fulltime in

Before that time, she worked as a senior consultant at Berenschot Consultancy in The Netherlands for both public and private sector clients in the areas of process and project management.

Zobacz więcej

Janusz Jasłowski

Dyrektor Zespołu Realizacji Projektów Departament Świadczeniodawców Pion Ochron Zdrowia Asseco Poland S.A.

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania i ubezpieczeń zdrowotnych. Posiada certyfikaty PMP i Prince2 z zakresu zarządzania projektami. Praktycznie zaangażowany od kilkunastu lat w realizację dużych projektów informatycznych w roli kierownika projektów i kierownika programów. Obecnie w Asseco Poland SA prowadzi zespół realizacji projektów strategicznych w Pionie Zdrowia. Wcześniej odpowiadał za realizację projektów związanych informatyzacją Kas Chorych, Narodowego Funduszu Zdrowia, Rejestru Usług Medycznych, jednostek służby zdrowia na poziomie lokalnym i regionalnym.

Pakiety konferencyjne

Pakiet PREMIUM

2100 .00 zł (*)
 • 2 dni Konferencji
 • wieczorna Gala

Pakiet GOLD

1800 .00 zł (*)
 • 2 dni Konferencji

GALA

400 .00 zł (*)
 • udział w uroczystej wieczornej Gali
Dla członków indywidualnych i instytucjonalnych IPMA Polska – rabat 20%

WYŁONIMY NAJLEPIEJ ZARZĄDZANY PROJEKT

POLISH PROJECT EXCELLENCE AWARD – KONKURS NA NAJLEPIEJ
ZARZĄDZANY PROJEKT
Podczas uroczystej Gali towarzyszącej XXII Konferencji IPMA Polska, poznamy Zwycięzców konkursu Polish Project Excellence Award 2019! Być może to Twój projekt zostanie wyróżniony a Ty i Twój zespół zdobędziecie statuetkę. Konkurs propaguje spektakularne osiągnięcia w praktyce zarządzania projektami. Nagradzamy doskonale zarządzane projekty i doceniamy prowadzące je zespoły.

PROGRAM XXII KONFERENCJI

Dzień pierwszy

07.11.2019 / czwartek

08:30 – 09:00 Rejestracja uczestników, kawa powitalna

09:00 – 10:30 BLOK I

Tomasz Leśniowski, Prezes IPMA Polska
„Zarządzanie PPP (portfele, programy, projekty) narzędziem do realizacji strategii organizacji.”
Tomasz Janka, Wiceprezes ds. Rozwoju, Poczta Polska
„Strategia wdrożeniowa sposobem na przeprowadzenie transformacji giganta”
Wojciech Jarosz, Asesor Certyfikacji IPMA Polska
„Brak certyfikacji = niewykorzystane szanse. Kto traci najwięcej PM, Zarządzający czy Właściciel?”
10:30 – 10:45 Przerwa kawowa

10:45 – 13:00 BLOK II

Jurgen Appelo
„Tribal business – pioneering leadership of innovative business.”
Szymon Wiśniewski, Dyrektor w Departamencie Zarządzania Strategicznego, Ministerstwo Finansów
„Architektura korporacyjna na usługach PMO.”
Mirosław Miśkiewicz, Prezes, Naftoremont-Naftobudowa Sp. z o.o.
„Budowa portfela projektów versus strategia rozwoju firmy w istniejącym otoczeniu rynkowym”
Michał Hałas, GRUPA ODITK
“Strategiczne przeskoki na kolejne krzywe rozwoju”
13:00 – 14:00 Lunch

14.00-16:30 BLOK III – równoległe streamy tematyczne

Automotive

Tomasz Michalik, Dyrektor Techniczny SMP Poland
“Ustalenie planu rozwoju i wyboru projektów dla rynku wtórnego przemysłu samochodowego na podstawie analizy danych rynkowych”

Piotr Balicki, Program Manager, BorgWarner
„Realizacja strategii dyscypliny kosztów; projekty kreowania wartości dodanej w produkcji zaawansowanych technologii automotive.”

Zbigniew Eugeniusz Radomski, CEO,  EMPMIETH Consult Lublin
„Wysoka i stabilna wydajność w realizacji projektów konstrukcyjnych kluczem do sukcesu.”

Jacek Gordon, Prezes HM Gordon
„Od zera do milionera”

Marek Gawroński, Public and Governmental Affairs Vice President, Volvo Group Poland at Volvo Group
„Globalne trendy w rozwoju pojazdów użytkowych”

IT, e-commerce

Marek Sodolski, Business Development Director Europe at Striped Giraffe Innovation & Strategy GmbH.
„Wybór firmy do zarządzania portfolio projektów IT – Na jakie pytania powinien być przygotowany dostawca usług w przypadku międzynarodowego portfela projektów”

Marcin Szatkowski, Dyrektor Biura Organizacji, ProjektówBank BNP Paribas

„Jak pogodzić rozwój i utrzymanie organizacji przy równoczesnej transformacji i fuzji przy okazji zapewniając zgodność z wymogami regulacji? Parę słów o zarządzaniu portfelem projektów – w praktyce.”

 

Janusz Jasłowski, Dyrektor Zespołu Realizacji Projektów, Departament Świadczeniodawców,Pion Ochron Zdrowia Asseco Poland S.A.
„W pogoni za znikającym celem – jak przejść przez trudne projekty i nie oszaleć…” 

Jakub Boczkowski, Kierownik Biura Nadzoru nad Inwestycją, Grupa Azoty Polyolefins. S.A.
„Zarządzanie Portfelem projektów i Biurem Zarządzania Projektami (PMO) – czy pracownicy rozumieją co to jest? Studium przypadku o wykorzystaniu grywalizacji .”

Szymon Paroszkiewicz, Green Parrot  
„Kiedy rozum śpi: Jak błędy poznawcze kształtują twoje decyzje projektowe?”

Energetyka

Ewa Palarczyk, Prezes, Tauron Ekoenergia
„Stała elastyczność czy elastyczna stałość? Zarządzanie portfelem inwestycji.”

Marcin Laskowski, Dyrektor Biura zarzadzania Projektami, Agencja Promocji Inwestycji
„Zarządzanie niepewnością w ramach przygotowania i realizacji projektów infrastrukturalnych”.

Karol Janowski, Kierownik Projektu
Dział Zarządzania Projektami
Departament Strategii PGNiG
“Raportowanie czasu pracy w projektach – nic strasznego? 
Jak wdrożyć planowanie i raportowanie czasu pracy zespołów projektowych w dużej organizacji. Case study z wdrożenia modułu raportowania czasu pracy w systemie PPM w PGNiG S.A.”

Artur Dyczko, Zastępca Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju w Jastrzębskiej Spółce Węglowej
„Metodyka Zarządzania Programami i Projektami w Grupie Kapitałowej JSW kluczem do skutecznego wdrażania strategii w przemyśle wydobywczym” 

Grzegorz Dzwonnik, Synergy Solutions Group
„Behawioralne aspekty konstruowania programów strategicznych”

16:30 Zakończenie pierwszego dnia Konferencji

18:30 – 20:00 VIP Room : spotkanie zamknięte, na zaproszenie
20:00 – 01:30 GALA POLISH PROJECT EXCELLENCE AWARD
Dzień drugi

08.11.2019 / piątek

08:30 – 09:00 Rejestracja uczestników, kawa powitalna

9:00 – 11:15 BLOK I

Maciek Mazurkiewicz, Program Director, Global Operations at William Demant
„Bridging the gap between boardroom strategy formulation and strategy implementation. How to be successful with strategic project implementation? Or at least avoid some of the pit-falls.”
Prezentacje osiągnięć zgłoszonych w konkursie PMO AWARD
Pau Lian Staal-Ong, Senior consultant and trainer in the Infrastructure, Urban Development and Environment group at AT Osborne, IPMA Project Excellence Coordinator
„What differentiates a winning project from a good project: experiences with project excellence”
POLISH PROJECT EXCELLENCE AWARD & PMO AWARD MARKET PLACE
sesja networkingowa z udziałem finalistów i laureatów konkursu PPEA 2019 oraz PMO Award

Więcej informacji o konkursie PPEA
11.15-11:35 Przerwa kawowa

11:35 – 13:00 BLOK II

Jakub Lasota & Krzysztof Janusz, QVISTORP
„Portfolio Management – łącznik pomiędzy PMO a zarządzaniem strategicznym.
Jak dzięki danym, transformacji cyfrowej i optymalizacji procesu wprowadzić kulturę opartą na transparentności i podejmować najlepsze strategiczne decyzje – case study.”
Małgorzata Wnęk-Kolaska – Starszy Dyrektor, Korn Ferry
„Future of work – redefiniowanie natury pracy i nowe wyzwania dla przywództwa w zarządzaniu projektami”
Joanna Rzempała, Uniwersytet Szczeciński
„IPMA Kids – wprowadzenie do projektu”
12:50 Uroczyste zamknięcie XXII Konferencji
13:00 – 14:00 Lunch

14:00 – 17:00 WARSZTATY (obowiązują oddzielne zapisy)

WARSZTAT 1

Grzegorz Szałajko

„Strategiczne podejście do portfela, programów i projektów w oparciu o globalne standardy IPMA”

 Brak wolnych miejsc

WARSZTAT 2

Błażej Goraj & Ewa Zawadzka

„Work-Life Balance: 7 tricków tanecznych dla project managerów.” 

WARSZTAT 3

Elżbieta Gęborek & Leszek Dziubiński, Computer Plus

„Obraz strategii w danych portfela i projektów. Odkryj nowoczesne aplikacje IT w PMO.”

Brak miejsc

WARSZTAT 4

Izabella Małkiewicz & Mateusz Brol  

„Manager w kryzysie, czyli jak nie zwariować i działać skutecznie, gdy pojawia się kryzys.”

 Brak wolnych miejsc

WARSZTAT 5

Joanna Rzempała, Uniwersytet Szczeciński

„Zostań instruktorem warsztatów IPMA Junior! Dowiedz się jak kształtować i uczyć młodzież wspaniałej sztuki zarządzania projektami”  

Warsztat Train-The-Trainer

Brak wolnych miejsc

 

Dlaczego Warto?

WARSZAWA, 7-8 LISTOPADA 2019
0
Konferencja
IPMA
0
Prelegentów
z całego świata
0
Uczestników
z wielu branż
0
godzin
Jakościowego
contentu

Niepowtarzalna okazja  wysłuchania doświadczonych praktyków, którzy kształtują najnowsze trendy i dzielą się swoim doświadczeniem w zarządzaniu projektami

Marketplace nagrodzonych projektów w Konkursie Polish Project Excellence Award

Najnowsze trendy, narzędzia i techniki w dziedzinie zarządzania projektami oraz udział w warsztatach praktycznych

448 Jednostek Aktywności Projektowej (niezbędnych w procesie recertyfikacji)

Poznaj IPMA Polska

Kim Jesteśmy?

International Project Management Association Polska jest częścią międzynarodowej organizacji non-profit – International Project Management Association®, zrzeszającej, wspierającej i certyfikującej Project Managerów na całym świecie. Działamy uwzględniając lokalne uwarunkowania i potrzeby organizacji i osób zarządzających projektami.

Co robimy?

Przekazujemy najnowsze trendy w zarządzaniu projektami, autoryzujemy trenerów i firmy szkoleniowe, prowadzimy międzynarodowy system certyfikacji project managerów oraz wspieramy organizacje wdrażające zarządzanie projektowe. Certyfikaty potwierdzające kompetencje kierownika projektu zgodne z wytycznymi IPMA® posiada obecnie łącznie ponad 300 000 osób na świecie.

Dlaczego my?

Umożliwiamy networking, inspirujące tematy i ciekawe studia przypadków. Nasi prelegenci to ludzie, którzy mogą poszczycić się sukcesem w budowaniu kompetentnych zespołów i dobrze prosperujących organizacji. Panele dyskusyjne zastąpiliśmy możliwością spotkań z prelegentami i finalistami konkursu Polish Project Excellence Award, najlepszymi praktykami PM .

XXII Konferencja IPMA Polska

WARSZAWA, 7-8 LISTOPADA 2019
Arche Hotel, al. Krakowska 237 w Warszawie

ul. Starościńska 1B lok. 3
02-516 Warszawa

konferencja@ipma.pl
www.ipma.pl

Zarejestruj się na Konferencję IPMA Polska
Adres firmy
Dane do faktury

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera

XXII Konferencja IPMA

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Stowarzyszenie International Project Management Association Polska z siedzibą przy ul. Starościńskiej 1b, lok .3 w Warszawie,02-516, tel.: +48 22 622 21 12, adres e-mail: biuro@ipma.pl

2. Celem zbierania danych jest rejestracja uczestnictwa w XXII Konferencji IPMA Polska.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rejestracji uczestnictwa w XXII Konferencji IPMA Polska. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zarejestrowanie jako uczestnik XXII Konferencji IPMA Polska.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Regulamin udziału w XXII Konferencji IPMA Polska

Pakiet Premium

XXII KONFERENCJA

Pakiet Premium zawiera:

 • uczestnictwo w prelekcjach podczas dwóch dni Konferencji,
 • możliwość uczestnictwa w jednym z praktycznych warsztatów prowadzonych przez ekspertów podczas drugiego dnia Konferencji,
 • materiały konferencyjne i pokonferencyjne,
 • elektroniczne zaświadczenie potwierdzające udział w XXII Konferencji IPMA Polska,
 • uczestnictwo w formach networkingowych w czasie obydwu dni wydarzenia,
 • przerwy kawowe oraz lunch,
 • udział w wieczornej Gali rozdania nagród w konkursie Polish Project Excellence Award w dniu 7 listopada 2019 r.

Pakiet Gold

XXII KONFERENCJA

Pakiet Gold obejmuje:

 • uczestnictwo w prelekcjach podczas dwóch dni Konferencji,
 • możliwość uczestnictwa w jednym z praktycznych warsztatów prowadzonych przez ekspertów podczas drugiego dnia Konferencji,
 • materiały konferencyjne i pokonferencyjne,
 • elektroniczne zaświadczenie potwierdzające udział w XXII Konferencji IPMA Polska,
 • uczestnictwo w formach networkingowych w czasie obydwu dni wydarzenia,
 • przerwy kawowe oraz lunch.

Pakiet Gala

XXII KONFERENCJA

Pakiet Gala zawiera:

 • udział w wieczornej Gali rozdania nagród w konkursie Polish Project Excellence Award w dniu 7 listopada 2019 r.

Michał Hałas, GRUPA ODITK

“Strategiczne przeskoki na kolejne krzywe rozwoju”

Może się okazać, że spośród wszystkich wystąpień uznasz właśnie to za najbardziej inspirujące i dające do myślenia. Po prostu większość z nas ma do czynienia z wprowadzaniem nowych produktów na rynek, a krzywa ‚S’ jest na tyle nieintuicyjna, że robi w konia nawet najbardziej inteligentnych z nas. Strategiczna decyzja o ewentualnym uruchomieniu nowego produktu wymaga świadomości gdzie na krzywej ‚S’ znajdują się nasze obecne produkty. Krzywa rozwoju ‚S’ jest narzędziem wspierającym decyzje, mające później największe strategiczne skutki i słusznie kojarzona jest z innowacjami. Naładowana przykładami prezentacja zainspiruje Cię jeśli tylko konkurujesz na rynku, na którym wymierające produkty trzeba zastępować nowymi.

Tomasz Michalik, Dyrektor Techniczny SMP Poland

“Ustalenie planu rozwoju i wyboru projektów dla rynku wtórnego przemysłu samochodowego na podstawie analizy danych rynkowych”

Rynek wtórny (Aftermarket) i jego znaczenie rośnie zarówno w Europie, jak i w USA. Kluczowym kryterium sukcesu jest właściwy dobór i rozwój wyrobów tak, aby móc dokładnie w wymaganym czasie wejść na rynek ze swoim wyrobem. Konkurencja oczywiście jest zarówno ze strony OEM (oryginalnych producentów) jak również z krajów nisko-kosztowych. Jednakże kładąc nacisk na jakość i dostępność produktu można odnieść na rynku sukces. Podczas prezentacji omówię proces analizy danych oraz proces doboru projektów i systemu, który służy do kontroli wdrażania portfela ustalonych wyrobów na rynek.

Piotr Balicki, BorgWarner

„Realizacja strategii dyscypliny kosztów; projekty kreowania wartości dodanej w produkcji zaawansowanych technologii automotive.”

Oprócz okresu fundamentalnych zmian i rosnącej konkurencji na różnych obszarach, rynek automotive doświadcza narastającej presji na koszty produktu. Niezależnie od standardowych dla motoryzacji akcji oszczędnościowych, BorgWarner Poland wdrożył projekty dedykowane generowaniu wartości dodanej po SOP (starcie produkcji), których złożoność potęguje zaawansowany technologicznie typ produktu: turbosprężarki do silników spalinowych. Prezentacja ma przybliżyć koncept realizowanych programów oraz najlepsze praktyki.

Marek Sodolski, Business Development Director Europe at Striped Giraffe Innovation & Strategy GmbH.

„Wybór firmy do zarządzania portfolio projektów IT – Na jakie pytania powinien być przygotowany dostawca usług w przypadku międzynarodowego portfela projektów”

Oprócz okresu fundamentalnych zmian i rosnącej konkurencji na różnych obszarach, rynek automotive doświadcza narastającej presji na koszty proŻyjemy w dobie “wojny o talenty” oraz rosnącej presji na znakomite wyniki osiągane w coraz krótszym czasie. W takich warunkach realizowane przedsięwzięcia (czy wręcz cały portfel przedsięwzięć) wymagają współpracy z innymi firmami – także w zakresie zarządzania portfolio projektów. Co oznacza “zarządzanie portfelem międzynarodowym projektów IT”? Jakie kryteria – w związku z tym – powinny być brane pod uwagę przy wyborze firmy zajmującej się takim procesem zarządzania? zagadnieniom tym przyjrzymy się z perspektywy Striped Giraffe Innovation&Strategy, firmy odpowiedzialnej za powodzenie projektów w ponad 60 krajach duktu. Niezależnie od standardowych dla motoryzacji akcji oszczędnościowych, BorgWarner Poland wdrożył projekty dedykowane generowaniu wartości dodanej po SOP (starcie produkcji), których złożoność potęguje zaawansowany technologicznie typ produktu: turbosprężarki do silników spalinowych. Prezentacja ma przybliżyć koncept realizowanych programów oraz najlepsze praktyki.
Pokaż

Szymon Paroszkiewicz, Green Parrot

„Kiedy rozum śpi: Jak błędy poznawcze kształtują twoje decyzje projektowe?”

Niezależnie od stosowanych technologii, systemów zarządzania projektami i metodyk projektowych na koniec dnia to człowiek podejmuje decyzje. W dynamicznym środowisku dzisiejszych organizacji tempo podejmowania decyzji jest bardzo wysokie, co wywiera na ludzi dodatkową presję. Zobacz jakie błędy poznawcze popełniamy w zarządzaniu projektowym. Jak rozpoznać kiedy twoi pracownicy popełniają błąd poznawczy? Jak możesz przygotować siebie i organizację do unikania błędów poznawczych w prowadzonych projektach?

Małgorzata Wnęk-Kolaska – Starszy Dyrektor, Korn Ferry

„Future of work – redefiniowanie natury pracy i nowe wyzwania dla przywództwa w zarządzaniu projektami”

Globalne trendy kształtujące przyszłość pracy wpływają również na sposób, w jaki kształtujemy przywództwo w projektach. Biznes stawia coraz większe wyzwania liderom projektów a rynek pracy coraz bardziej zaostrza walkę o talenty. Czego szukają pracodawcy w kandydatach na project manager’ów i czy mają szansę to znaleźć? Jakich kompetencji brakuje dziś pracownikom pracującym w projektach i programach i czy mają szansę szybko je uzupełnić? Jak HR może przygotować organizację do zbudowania mocnego segmentu unikatowych kompetencji zarządzania projektami w przyszłości? Spróbujemy znaleźć odpowiedź, jak zdefiniować profil kompetencji osób zarządzających portfelem i złożonymi programami/projektami oraz wykorzystać unikatową diagnostykę Korn Ferry aby określić optymalną strategię rozwoju kompetencji w kontekście przyszłości i zmieniającego się rynku pracy.

Warsztat 1

XXII KONFERENCJA

Opis warsztatu

Strategiczne podejście do portfela, programów i projektów w oparciu o globalne standardy IPMA

Kiedy ostatnio w Twojej organizacji padło pytanie „Po co nam właściwie zarządzanie projektami i jak to się ma do naszej podstawowej działalności?”. Jeśli dawno lub wcale, nie jesteście jedyni. Większość organizacji wdraża metody zarządzania projektami, ponieważ robią to również inni, „bo powinno się nimi zarządzać”. Właśnie w ten sposób rodzi się później zniechęcenie do projektów i traktowanie zarządzania nimi jako przykrej konieczności.

Ten warsztat pomoże Ci podejść do wdrożenia i utrzymania systemu zarządzania portfelami, programami i projektami zupełnie inaczej. Pomogą nam w tym 3 globalne standardy IPMA:

– IPMA OCB (Organizational Competence Baseline) – Uporządkuje pytania o miejsce strategiczne projektów w firmie i powiązanie ich z systemem zarządzania pozostałą działalnością organizacji.

– IPMA PEB (Project Excellence Baseline) – Pozwoli zadać ważne pytania w kluczowych programach i projektach, oraz da szansę na uczenie się zarówno na ich sukcesach jak i błędach.

– IPMA ICB (Individual Competence Baseline) – Da szansę przyjrzeć się kompetencjom osób zarządzających portfelem, programami i projektami w organizacji, oraz świadomie zaplanować ich rozwój.

Warsztat poprowadzi praktyk, doświadczony w diagnozie i wsparciu organizacji, programów i projektów na całym świecie. W przystępny sposób pokaże, w jaki sposób zorganizować proces skutecznej diagnozy w oparciu o standardy IPMA, które sam stosuje w swojej praktyce jako doradca strategiczny.

Każdy uczestnik warsztatu otrzyma również zestaw standardów, co pozwoli natychmiast wykorzystać nabytą wiedzę w swojej organizacji.

Warsztat skierowany jest do liderów PMO, członków zarządów odpowiedzialnych za projekty (CPO), kierowników dużych programów oraz konsultantów zarządzania.

Warsztat 2

XXII KONFERENCJA

Opis warsztatu

Wychodząc naprzeciw Państwa zapytaniom, przygotowaliśmy warsztat z obszaru Work Life Balance, z gościnnym udziałem Ewy Zawadzkiej, Dyrektor CERT IPMA Polska. W trakcie warsztatu poszukamy odpowiedzi na następujące pytania:
 • Jakie są źródła stresu i jak sobie z nimi radzić?
 • Co wpływa na rozluźnienie przed stresującym spotkaniem projektowym?
 • Czym jest świadomość poruszania się?
 • Jak pogłębić kontakt z innymi?
 • Jak radzić sobie z “rozpraszaczami”?
 • Co może dać nam taniec w rozbudzeniu naszego potencjału w pracy z ludźmi?
Odpowiedzi będziemy poszukiwać używając prostych ćwiczeń tanecznych. Będziemy pracować z relaksacją, ruchem i kontaktem. Jest to poziom otwarty i każdy może spróbować.
Będą ćwiczenia w parach! :)

Program Warsztatu:
 • Świadomość “rozpraszaczy” i pułapka wielozadaniowości.
 • Techniki radzenia sobie ze stresem.
 • Budowanie kontaktu i zaufania w tańcu i nie tylko.
 • Prowadzenie (leadership).

Warsztat 3

XXII KONFERENCJA

Opis warsztatu

Warsztat podczas którego poznacie nowoczesne aplikacje i narzędzia informatyczne wspierające PMO i gremia zarządcze w urzeczywistnieniu strategii firmy poprzez projekty. Dowiecie się jakie podejścia stosują inne organizacje przy zarządzaniu projektami i portfelami projektów, z wykorzystaniem systemów informatycznych w kontekście modelowania strategii, analizy i priorytetyzacji zgłaszanych inicjatyw projektowych.

Do kogo adresowany

Zapraszamy przedstawicieli PMO i każdego kto chce poznać nowoczesne sposoby odwzorowania i monitorowania do strategii w kontekście zarządzania projektami i portfelami projektów oraz organizację procesów wspierających takie podejście w firmie. Warsztat dla przedstawicieli przedsiębiorstw o zorganizowanych procesach zarządzania projektami

Korzyści dla uczestnika:

 • pozwala spojrzeć na wyzwania strategiczne PMO z innej perspektywy,
 • prezentuje aktualne trendy w technologiach informatycznych dla środowisk wieloprojektowych
 • wskazuje kierunek kształtowania procesów organizacyjnych związanych z PMO oraz nowoczesny sposób myślenia o miejscu systemu informatycznego zarządzania projektami i portfelami projektów w firmie.
 • pokazuje czego oczekiwać od rozwiązań informatycznych dla PMO prezentujących realną wartość dla zarządu i firmy

Warsztat 4

XXII KONFERENCJA

Opis warsztatu

„Trzeba być twardym, a nie miękkim” – znasz to? Kryzysy dotykają każdego, utrudniając nam funkcjonowanie w życiu. Nieleczony, „zamiatany pod dywan” kumuluje się i wybucha w najmniej oczekiwanym momencie z niszczącą siłą. Kryzys ma wpływ na wszystkie aspekty życia – prywatne i zawodowe, zaburza myślenie, komunikację i relacje międzyludzkie, wpływając na efektywność zawodową. Dobra wiadomość jest taka, że da się go łatwo neutralizować. Poznanie jego mechanizmów pozwala na efektywne zarządzanie sobą i zasobami, które mamy lub możemy mieć, jeśli odpowiednio zarządzimy kryzysem wewnętrznym.

Część wykładowa

O kryzysie, braku motywacji, czy chęci do działania – jak odróżnić, jak zdiagnozować. Dowiesz się także, w jaki sposób rozpoznawać kryzys u siebie i innych, jaka jest profilaktyka zapobiegająca kryzysom lub łagodząca ich skutki. W jaki sposób komunikować się z osobami w kryzysie, jak łagodzić napięcia wynikające z takich stanów. W jaki sposób normalizować sytuacje kryzysowe.

Część warsztatowa

Wprowadzimy w czyn wiedzę o sposobach komunikowania się z osobą w kryzysie:
 • przećwiczysz rozmowę z „wkurzonym” współpracownikiem / klientem
 • poznasz techniki szybkiego łagodzenia napięcia
 • przejdziesz trening „grubej skóry”
 • zapoznasz się z nową metodą zarządzania sobą – Woop

Warsztat 5

XXII KONFERENCJA

Opis warsztatu

„Zostań instruktorem warsztatów IPMA Junior! Dowiedz się jak kształtować i uczyć młodzież wspaniałej sztuki zarządzania projektami”  

Opis warsztatu:

Warsztat typu Train-The-Trainer wskaże metody i styl pracy z dziećmi i młodzieżą (9-12 lat) w zakresie edukacji w obszarze project management. Uczestnicy wezmą udział w krótkim warsztacie z dziećmi, jako obserwatorzy i współprowadzący. Następnie będą mieli okazję do dyskusji z młodymi uczestnikami warsztatów a także do wymiany swoich doświadczeń w edukacji i podejściu do prowadzenia tego typu warsztatów. 

Zakres spotkania obejmuje: dyskusję, warsztat, omówienie wyników prac i wręczenie certyfikatów IPMA JUNIOR.

Certyfikacja IPMA-JUNIOR jest obok IPMA-KIDS i IPMA-YOUNG nowym obszarem działalności IPMA Polska, zorientowanym na edukację i promocję IPMA. Do dziś prawie 900 dzieci wzięło udział w projekcie i otrzymało certyfikaty.

Zapraszamy Państwa do współpracy w kształtowaniu menedżerskich postaw dzieci i młodzieży w Polsce! 

Do kogo adresowany jest warsztat:

Warsztat adresowany jest do trenerów, którzy chcieliby zapoznać się z technikami prowadzenia warsztatów z zarządzania projektami dla dzieci i młodzieży, w ramach projektu IPMA-KIDS

Korzyści dla uczestnika:

 • Możliwość współprowadzenia warsztatów z grupą dzieci w wieku 9-12 lat;
 • Zapoznanie się z technikami prowadzenia warsztatów dla dzieci i młodzieży,
 • Poznanie założeń certyfikacji IPMA-KIDS (JUNIOR, YOUNG) w Polsce.