Relacja z 24. Konferencji IPMA Polska

Za nami 24. Konferencja IPMA Polska. Spotkaliśmy się online w dniach 4-5 listopada. W wydarzeniu wzięło udział ponad 200 osób – praktyków i pasjonatów zarządzania projektami. Swoją wiedzą, doświadczeniem i refleksjami na temat przywództwa podzieliło się z uczestniczkami i uczestnikami 24 doświadczonych liderów, przedstawicieli świata biznesu, największych firm i organizacji pozarządowych. To były dwa intensywne i inspirujące dni.

„LEADERSHIP”, czyli jak być liderem w niestabilnym świecie

Tematem przewodnim Konferencji był „Leadership”. Zaproszeni goście przybliżyli różne aspekty przywództwa w organizacjach i zespołach. Zwracali szczególną uwagę na wyzwania stojące przed współczesnymi liderami w czasach zmienności, niepewności i pracy zdalnej. Podzielili się swoimi doświadczeniami i refleksjami odnośnie cech oraz umiejętności dobrego lidera.

Planując Konferencję, wybraliśmy zagadnienie „Leadership”, gdyż zależało nam by najlepsze praktyki i wiodące teorie dotyczące przywództwa, poznali inni managerowie i liderzy zmagający się z nowymi wyzwaniami każdego dnia w swojej pracy. Cieszymy się, że osoby biorące udział w Konferencji nie tylko zadawały pytania podczas wystąpień prelegentów, ale także dzieliły się swoimi doświadczeniami. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza oraz nawiązane relacje biznesowe zaowocują sukcesami w roli liderów i nowymi projektami.

Rozwój w oparciu o praktykę

Konferencje IPMA Polska to niepowtarzalna okazja, by uczyć się w oparciu o doświadczenie innych kierowników projektów, przedsiębiorców i liderów. Podczas 24. edycji nie zabrakło również przykładów oraz porad i wskazówek opartych o codzienną pracę projektową.

Dalibor Cron, Senior Project Manager z ponad 20-letnim doświadczeniem, przedstawił główne wyzwania, z jakimi mierzył się podczas realizacji projektu THE CIRCLE na lotnisku w Zurychu. Dotyczyły one głównie przywództwa, zarządzania wieloma interesariuszami, nadzorowania i koordynacji prac wielu podwykonawców. Natomiast Rafał Szymański, Scrum Master oraz Agile Coach, opowiedział jak COVID-19 wymusił w jego organizacji – w branży lotniczej – stworzenie bardziej płaskiej struktury organizacyjnej. Wyjaśnił również jak zwiększyło się zaangażowanie zespołu oraz podniosła jakość i efektywność realizacji projektów dzięki wprowadzeniu retrospekcji.

Bartosz Bieszyński, lider obszaru zarządzania marką i wdrożeń projektów rozwojowych w Legii Warszawa S.A., na przykładzie dużych projektów eventowych pokazał, że czasem najprostsze rzeczy okazują się największym wyzwaniem. Zwrócił także uwagę, że dążenie do planu idealnego nie powinno nigdy przesłaniać kierownikowi projektu terminów. Zaś Łukasz Nazimek – specjalista w zakresie budownictwa elektroenergetycznego, podkreślił, że najtrudniejszym wyzwaniem dla lidera może być zrozumienie, że nie zawsze ma rację i warto by zaufał ekspertom z zespołu. Łukasz podczas swojego wystąpienia podzielił się swoimi doświadczeniami z realizacji projektu i budowy linii 400 kV przez młodą organizację.

O wyzwaniach związanych z realizacją projektu uruchomienia produkcji autobusu elektrycznego realizowanego w czasach pandemii oraz megatrendach w przemyśle motoryzacyjnym opowiedział Sławomir Włodarski,  Head of process planning & technology at MAN BUS sp. z o.o. Doświadczeniami z realizacji nowych projektów w trakcie lockdown, podzieliła się także Vitoria Iwanowska twórczyni platformy Small Steps Matters. Jednocześnie Vitoria zachęcała do tworzenia w organizacjach rozwiązań umożliwiających pracownikom zgłaszanie własnych inicjatyw. Podkreśliła przy tym znaczenie wdrażania Celów Zrównoważonego Rozwoju poprzez realizację małych, oddolnych inicjatyw.

Magdalena Robak (trener, konsultant, facylitator, diagnosta i wykładowca) i Mariusz Kapusta (twórca metody 12 pytań KISS PM®) podczas wspólnego wystąpienia przedstawili wyniki badania na temat stylu przywództwa w polskich firmach, omawiając podejście hierarchiczne, zwinne i turkusowe. Zaś Marek Jurewicz – Project Manager w Asseco Poland S.A., zdradził nam, co łączy zarządzanie projektami i żeglarstwo, ukazując uniwersalność umiejętności zarządczych niezbędnych do skutecznego kierowania projektami – w pracy oraz życiu.

Lider, czego potrzebuje by być skutecznym

Zaproszeni prelegenci podczas swoich wystąpień dzielili się nie tylko swoimi doświadczeniami, ale także wskazówkami jak być liderem. Ewa Błaszczak podkreśliła, że kluczem do bycia liderem w czasach chaosu jest zaufanie i zapewnienie zespołowi poczucia bezpieczeństwa psychologicznego, dzięki któremu jego członkowie nie boją się zdawać pytań czy przyznawać do błędów. Znaczenie zaufania podkreślali również inni mówcy oraz goście biorący udział w panelu dyskusyjnym.

Maciej Przybyła podzielił się swoimi osobistymi refleksjami na temat przywództwa, zachęcając do zastanowienia się nad znaczeniem budowania fundamentalnych więzi z ludźmi jako lider. Natomiast Jakub Boczkowski doradził jak zmiana nastawienia do problemów i wsparcie zespołu mogą pomóc liderom w mierzeniu się z wyzwaniami, jakie świat VUCA (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity) stawia przed managerami i kierownikami projektów.

Natomiast Ewa Palarczyk podkreśliła, że współczesny kierownik projektów musi patrzeć na projekty w zrównoważony sposób. Wskazała i omówiła cechy takiego Green Leadera, który uwzględnia długofalowe oddziaływania i korzyści realizowanych przedsięwzięć, jest otwarty na zmiany oraz szukanie nowych rozwiązań, które będą stanowić integralną część strategii organizacji.

Jolanta Tadeusiak przybliżyła pojęcie Mindfulness i wyjaśniła, dlaczego umiejętność pełnego skupienia i tworzenia wewnętrznej przestrzeni pomagają liderom w pracy. Przeprowadziła też krótkie ćwiczenie wspierające koncentrację.

Empatia jako narzędzie pracy lidera

Istotnym punktem Konferencji był panel dyskusyjny moderowany przez Michała KarlikowskiegoGrzegorz Dzwonnik (konsultant, menedżer, wykładowca akademicki), Jolanta Sadzik (Prezeska Stowarzyszenia Wiosna), Katarzyna Wardzała (konsultantka, trenerka, coach), Szymon Wiśniewski (Security Project Manager w mBank) i Remigiusz Kinas (Dyrektor Biura Projektów i Inteligentnej Automatyzacji w Grupie NEUCA) rozmawiali o empatii w pracy lidera. Paneliści podkreślali konieczność połączenia się ze sobą, empatycznego podejścia do siebie a dopiero w kolejnym etapie uważnego spojrzenia na inne osoby.

Katarzyna Wardzała zwróciła uwagę, że Empatia pojawia się zawsze, gdyż organizacje tworzą ludzie. Jednocześnie Szymon Wiśniewski zwrócił uwagę na trudność bycia empatycznym liderem –To szczególnie trudne w dużych projektach, które angażują wielu interesariuszy. Dyskusja była bardzo ciekawa, zaproszeni goście chętnie dzielili się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami biznesowymi jako liderzy zespołów.

Praktyczne warsztaty

Drugiego dnia Konferencji odbyły się praktyczne warsztaty, w których mogli wziąć udział członkowie Stowarzyszenia IPMA Polska uczestniczący w wydarzeniu:

  • „Ryzykowna inwestycja w Sorento” z  Karoliną Jarocką,
  • „Bezstresowa komunikacja” z  Honoratą Kifner
  • „W służbie jakości oprogramowania” z  Maciejem Bieniaszem,
  • „Leadership-design – jakim liderem chcę być?” z  Magdaleną Robak,
  • „Zaczaruj Zespół projektowy… Myślenie Wizualne w projekcie” z  Andrzejem Gajewskim.
Dziękujemy

Serdecznie dziękujemy uczestniczkom i uczestnikom, prelegentkom i prelegentom, sponsorom, patronom oraz partnerom 24. Konferencji IPMA Polska. To dla nas zaszczyt, że byliście z nami.

Sponsorem głównym 24. Konferencji IPMA Polska była firma FlexiProject. Sponsorem wydarzenia firma Tomsystem. Patronatem Konferencję objęło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii. Partnerami byli: 4DevelopersAkademia Białego KrukaEfekt PMOKarolina JarockaLess StressMyślimy ProjektowoTwoje Drzwi do ITPM2PMProPMZaprojektowani oraz Zero Bullshit Managment.