Seminarium PM Edukacja 2018
“Competence transformation”

PRELEGENCI

Prelegenci i uczestnicy debaty podczas Seminarium PM Edukacja to przedstawiciele świata nauki, świata biznesu, którzy będą dyskutować na temat kształtowania kompetencji w praktyce gospodarczej.

Profesor nauk ekonomicznych

prof. dr hab. Michał Trocki

Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

prof. zw. dr hab. Juliusz Engelhardt

Vice President Certification of IPMA International

Joop Schefferlie

Marco Buijnsters

Profesor SGH

Dr hab. Paweł Wyrozębski

dr Emil Bukłaha

First Assessor IPMA Polska,

Dr inż. Bogumił Tomasz Dałkowski

Członek Zarządu International Project Management Association Polska

Dr Joanna Rzempała

Prezes Zarządu ELEKTROTIM S.A.

Andrzej Diakun

Senior Principal Korn Ferry

Małgorzata Wnęk - Kolaska

Doktor nauk technicznych w dziedzinie Informatyka

Dr inż. Tomasz Wiśniewski

Studentka trzeciego roku kierunku Analityka gospodarcza na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Małgorzata Kazak

Certyfikowany Menadżer Projektu (Prince 2, AgilePM, P3O, Prosci Change Management)

Jakub Boczkowski

Tomasz Michalik

Program - 7 listopada 2018
Miejsce: Szkoła Główna Handlowa, budynek C, aleja Niepodległości 128

Rejestracja, Networking – serwis kawowy

Powitanie

prof. Michał Trocki, prof. Juliusz Engelhardt

dr Joanna Rzempała – członek Zarządu  IPMA Polska

Wręczenie Certyfikatów akredytowanym uczelniom i Certyfikatów IPMA-Student

Panel dyskusyjny – Kształtowanie kompetencji w praktyce gospodarczej (przedstawiciele biznesu, consultingu, uczelni) – Andrzej Diakun Prezes Elektrotim, Małgorzata Wnęk – Kolaska Starszy Dyrektor Korn Ferry, dr Emil Bukłaha SGH, Tomasz Michalik Dyrektor Techniczny SMP Poland

„Some thoughts about blended action learning as solution for effective Life Long Learning” Marco Buijnsters IPMA INT, Buijnsters Project Consult

„Adaptive Leadership” Joop Schefferlie Vice President Certification of IPMA International

Przerwa kawowa

Rozdanie nagród w konkursie Project Master 2018

Prezentacja najlepszych prac w konkursie Project Master –  we wszystkich kategoriach

Działalność Studenckich Kół Naukowych

Koło Naukowe Procesu Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania – Małgorzata Kazak

„Stan i perspektywy programu IPMA-Student”, dr Joanna Rzempała, dr inż. Bogumił Dałkowski

Podsumowanie spotkania

Przerwa obiadowa

WARSZTAT 1

Game of Portfolios – Wprowadzenie do koncepcji zarządzania Portfolio Projektów oraz działalności Biur Zarządzania Projektami przy użyciu gry szkoleniowej

Jakub Boczkowski

WARSZTAT 2

Symulacja – Egzamin IPMA D

IPMA-Student OPEN

Dr inż. Tomasz Wisniewski

Dr inż. Bogumił Dałkowski

Spotkanie koordynatorów IPMA-Student i trenerów akredytowanych uczelni z zespołem IPMA-Student

Patroni

Formularz rejestracyjny

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez International Project Management Association Polska w celach: marketingu bezpośredniego(przekazywanie treści marketingowych, newsletterów) dotyczącego własnych produktów i usług. Dane w tym celu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane będą przechowywane przez okres 10 lat. Zgoda jest dobrowolna. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Administratorem danych osobowych jest International Project Management Association Polska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Starościńskiej 1b, lok 3. W celu realizacji uprawnień, osoba której dane dotyczą możne wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: marketing@ipma.pl. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych.


* Seminarium może być nagrywane i fotografowane przez Organizatora. Udział w Seminarium jest równoznaczny z przeniesieniem na Organizatora autorskich praw do majątkowych do nagrań i zdjęć oraz z wyrażeniem zgody na komercyjne ich wykorzystanie w przypadku:

  • Gdy uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany na terenie obiektu,
  • Gdy uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą, bądź pozowanie do zdjęcia

Uwaga:
Celem zbierania danych jest umożliwienie Pani/Panu udziału w Seminarium PM Edukacja. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rejestracji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału Pani/Pana w wydarzeniu.Osoby, które zarejestrowały się na Seminarium PM Edukacja otrzymują specjalne warunki uczestnictwa w XXI Konferencji IPMA Polska – 25 % rabatu na Pakiet Premium i Gold.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z oferty specjalnej prosimy o kontakt na adres: konferencja@ipma.pl

Wytyczne do publikacji

Referaty w j. polskim lub j. angielskim, po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w Zeszytach Naukowych Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie (część B listy czasopism punktowanych MNiSW, 11 pkt. wg wykazu z 9 grudnia 2016 roku, ISSN 1641-3466).

Artykuł w j. polskim lub j. angielskim należy sformatować zgodnie z aktualnym szablonem ZN Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie, który można pobrać ze strony czasopisma (http://organizacjaizarzadzanie.blogspot.com/2013/02/formatka-artykuu.html). Pełny tekst artykułu należy przesłać do 7 listopada 2018 roku, na adres katarzyna.rudzka@ipma.pl
Objętość artykułu nie powinna przekraczać 0,5 arkusza wydawniczego.

Ad 1.) Projekty w gospodarce 4.0 (Industry 4.0)

Ad 2.) Standardy, metody, techniki zarządzania projektami

Ad 3.) Czynnik ludzki w zarządzaniu projektami

Ad 4.) Rozwój kompetencji w zarządzaniu projektami

Ad 5.) Przywództwo w zarządzaniu projektami

Ad 6.) Metody zwinne w zarządzaniu projektami

Ad 7.) Zarządzanie wiedza w projektach

Ad 8.) Zarządzanie ryzykiem w projektach

Ad 9.) Doskonałość w zarządzaniu projektami

Ad 10.) Rozwój kształcenia w zakresie zarządzania projektami

Koszt opublikowania referatu wynosi 300 zł.

Dane do przelewu: 

International Project Management Association Polska
Starościńska 1 B lok. 3,
02-516 Warszawa

70 2490 0005 0000 4530 3840 0055

Tytuł przelewu: „Imię i nazwisko, publikacja PM Edukacja”

Dla osób, które wykupiły Pakiet Premium lub Gold na XXI Konferencję IPMA Polska publikacja referatu jest bezpłatna.


Dane zgłaszającego

Referat


Dane do faktury