Change management w Industry 4.0 w branzy AGD, na podstawie case’u z Whirpool Corporation.

Imię i nazwisko prelegenta: Andrzej Zakościelny
Firma: Whirlpool Corporation

Automatyzacja towarzyszy nam już od dziesiątek lat. Roboty przemysłowe wykonują skomplikowane prace wspomagając człowieka. Ostatnie lata to wysyp przedsięwzięć 4.0. Dodając 4.0 do nazwy naszego projektu poza robotami, mamy na myśli systemy inteligentne, autonomiczne i wzajemnie się komunikujące.

Zidentyfikowanie obszarów do wdrożenia tego typu projektów w zakładzie produkcyjnym, zaprojektowanie a potem implementacja wymaga współpracy ze strony różnych działów. Z tego względu zarządzanie zmianą  jest jednym z kluczowych czynników osiągnięcia sukcesu. Początkowo nie doceniałem tego czynnika, ale to się zmieniło i o tym właśnie opowiem.