Rewolucja w zarządzaniu projektami w GK JSW w dobie przemysłu 4.0

Imię i nazwisko prelegenta: Daniel Ozon
Firma: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Dynamiczny rozwój strategicznych obszarów operacyjnych realizowanych przez Jastrzębską Spółkę Węglową oraz przez Grupę Kapitałową JSW stanowi główny czynnik w zmianie podejścia do sposobu realizacji kluczowych inwestycji realizowanych w ramach Grupy.

Dokonująca się obecnie w przemyśle rewolucja technologiczna wymusza zmiany w dotychczasowym sposobie prowadzenia najważniejszych dla Spółki oraz Grupy JSW projektów inwestycyjnych, a także nowatorskiego podejścia w ramach rozwijającego się obszaru B+R+I. Nowoczesne technologie, automatyzacja procesów technologicznych oraz dywersyfikacja działalności w ramach Grupy Kapitałowej JSW wymaga rewolucyjnych zmian wewnątrz organizacji.

Wraz za zmianami organizacyjnymi podąża również zmiana mentalności, zrozumienia oraz nastawienia wśród załogi oraz kadry zarządzającej. Przenikanie i wzajemne oddziaływanie na wszystkich płaszczyznach zarządczych jest gwarancją utrzymania pozytywnego kierunku rozwoju.

Zmiana kulturowa organizacji oraz wdrożenie Metodyki Zarządzania Programami i Projektami w GK JSW wprowadziła pewien powiew świeżości w Grupie Kapitałowej. Przemysł wydobywczy jako strategiczna gałąź gospodarki krajowej podąża za najnowszymi trendami technologicznymi i organizacyjnymi. Otwartość i gotowość Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz całej Grupy JSW na wprowadzane zmiany powinna być zwiastunem utrzymania wysokich standardów korporacyjnych w czasach rewolucji technologiczno- przemysłowej.