„Budowanie relacji w projektach energetycznych w dobie rewolucji technologicznej. Doświadczenia z ostatnich 20 lat.”

Imię i nazwisko prelegenta: Dawid Sieniuć
Firma: API - Agencja Promocji Inwestycji

W dobie rewolucji technologicznej, erze informacji, autonomicznych maszyn, internetu rzeczy i data mining’u czas jest jednym z kluczowych, a zarazem najbardziej ograniczonych zasobów.

Decyzje powinny być podejmowane bez zbędnej zwłoki, produkty, w tym również zindywidualizowane, dostarczane szybciej, informacje przekazywane w czasie rzeczywistym. Procesy podporządkowane optymalizacji czasu mają prowadzić do jego oszczędności, automatyzując i w miarę możliwości eliminując człowieka z ciągów decyzyjnych, pozostawiając mu jedynie rolę ostatecznego superwizora z opcją „zadowolony/niezadowolony”. Głównym wyznacznikiem skuteczności w rewolucji przemysłowej 4.0. staje się czas: dostępu do informacji, analizy, reakcji, produkcji, dostarczenia, oceny.

Niewątpliwie rewolucja w narzędziach, w automatyzacji przekazu i przetwarzania informacji wpływa na nasze życie i stosunki międzyludzkie. Z perspektywy ostatnich 20-tu lat spojrzymy na to, jak wpływa na możliwości budowy i utrzymania relacji w projektach infrastrukturalnych.

Czy optymalizacja czasu, „obiektywizacja” decyzji wykorzystująca narzędzia i systemy analizy danych mogą całkowicie zastąpić relacje? Proponujemy zatrzymanie się na chwilę, spojrzenie wstecz i próbę wyciągnięcia wniosków na przyszłość.