Gdy zaciera się różnica pomiędzy klientem a dostawcą… Wyzwania towarzyszące funkcjonowaniu modelu alliance na przykładzie sektora samorządowego w Finlandii.

Imię i nazwisko prelegenta: Grzegorz Dzwonnik
Firma: Synergy Solutions Group

Jak stworzyć i kierować zespołem projektowym, którego równoprawnymi członkami są różne strony projektu: dostawcy, klienci, zamawiający etc.?

Grzegorz Dzwonnik, PhD, PMP, P2P podzieli się swoim bogatym doświadczeniem i opowie o neutralizowaniu barier występujących pomiędzy głównymi interesariuszami projektu na przykładzie sektora samorządowego w Finlandii.