Korona Ziemi. Przywództwo. Pasja. Organizacja.

Imię i nazwisko prelegenta: Szczepan Brzeski
Firma: ART of FINANCE Doradztwo Biznesowe / SzczepanBrzeski.pl

Organizacja wyprawy na Everest to bardzo duże przedsięwzięcie logistyczno -organizacyjne

To najdroższa ekspedycja którą można sobie zaplanować na jakikolwiek 8-tysięcznik

Grupa osób zaangażowana w organizację ekspedycji liczy kilkadziesiąt osób. W przypadku naszej wyprawy 2018 to było ponad 70 osób

Oczywiście grupa wspinaczy wysokogórskich jest tu tym najistotniejszym ogniwem aczkolwiek w zespole występuje dużo funkcji organizacyjnych.

Przygotowanie takiej wyprawy trwa 6 miesięcy, ale jest dużo aspektów wymagających nawet 2-letniego procesu np. zbudowanie kondycji wspinacza, budowanie doświadczenia wspinacza, kwestie pozwoleń / zezwoleń na wejście i atak na szczyt

Można porównać wspinaczkę wysokogórską z prowadzaniem i rozwojem przedsiębiorstwa.

Konieczna jest strategia działania, ciągły monitoring zarówno przygotowania, jak i akcji właściwej wspinaczki.

Każdy himalaista po zakończonej ekspedycji sporządza podsumowanie wyprawy i wdraża nowe rozwiązania, które usprawnią jego wejście oraz głównie bezpieczeństwo wejścia na kolejny szczyt.

Dla przeprowadzenia wyprawy wysokogórskiej na Everest niezbędny jest budżet ponad 150 000 zł na osobę – wspinacza, co pociąga za sobą działania w celu pozyskania sponsorów a także potrzeby zbudowania montażu finansowanego takich wypraw.

Cała strategia, jak i jej konsekwentne wdrożenie może zdecydować o życiu wspinaczy. Zapraszam na inspirującą opowieść o wyprawie z 2018 r na najwyższy szczyt świata  Everest i czwarty co do wysokości Lhotse.