„Od Lean management do Przemysłu 4.0 - rozwój systemów zarządzania operacyjnego”

Imię i nazwisko prelegenta: Tomasz Jachimowicz
Firma: Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów

Poprawa produktywności wytwarzania jest głównym wyzwaniem dla polskich przedsiębiorstw. Produktywność ta systematycznie wzrasta na przestrzeni dwóch ostatnich dekad, ale dalej jest niższa np. od niemieckiej, a ta z kolei od amerykańskiej. Przedsiębiorstwa, które mają tu największe osiągnięcia w głównej mierze zawdzięczają je pracy wdrożeniowej z zakresu Lean manufacturing, czyli poprawie zarządzania operacyjnego .Stanowi to – po realizacji- bazę do dalszych działań, czyli nowej cyfrowej rewolucji przemysłowej – uważanej za kolejny, czwarty wielki krok w rozwoju technologii produkcji, nazywanym Przemysłem 4.0. Zakłada obietnicę większej elastyczności w zakresie produkcji, masowej personalizacji, zwiększonej prędkości, polepszenia jakości i wydajności i w efekcie produktywności wytwarzania.