Relacja z XX Konferencji IPMA Polska i Gali PPEA

W dniach 16-17 listopada 2017 r. podczas Jubileuszowej XX Konferencji IPMA Polska spotkaliśmy się w Hotelu Airport Okęcie z project managerami, członkami i sympatykami Stowarzyszenia IPMA Polska oraz wszystkimi osobami zainteresowanymi tematyką zarządzania projektami. W tegorocznej edycji konferencji wzięło udział ponad 250 osób.

Konferencja odbyła się pod hasłem „Ludzie Sukcesu. 20 lat budowania kompetencji w Project Management.” Jak wynikało z wystąpień zaproszonych do udziału w Konferencji Prelegentów – Ludzi Sukcesu – za osiągnięciem sukcesu stoją wyznawane przez człowieka wartości – zarówno te uniwersalne, jak i te unikatowe, własne, wypracowane w wyniku wielu lat pracy i zdobywania doświadczeń, ale konsekwentnie wyznawane i komunikowane zespołowi i szerokiemu otoczeniu. Na sukces składa się ponadto ciężka praca i konsekwencja w realizowaniu założonych celów, do realizacji których można jednak dojść różnymi drogami.

Dzień pierwszy

Konferencję otworzył Prezes Stowarzyszenia IPMA Polska p. Stanisław Sroka. W swoim wystąpieniu wskazał na jedną szczególną cechę project managera, która pozwala tworzyć, realizować, ale też podnosić się po projektowych porażkach – pasję. Ponadto zachęcił uczestników do poznawania się podczas konferencji, do nawiązywania kontaktów, do rozmów ze znajomymi – w codziennej gonitwie tak bardzo brakuje na to czasu.

Grzegorz Turniak z Akademii Rekomendacji przedstawił najważniejsze zasady efektywnego networkingu podczas eventów. Networkerzy Akademii aktywizowali uczestników podczas obu dni wydarzenia oraz wieczornej Gali PPEA.

Pierwszym prelegentem był p. Sławomir Halbryt, założyciel firmy Sescom S.A. W swojej prezentacji zatytułowanej „Metoda zarządzania szansą” przedstawił wyzwania dzisiejszego rynku – nadzwyczajnej dynamiki zmian w świecie. Przedsiębiorstwa zmuszone są do zmiany strategii rozwoju, globalny system informacyjny, sieci społecznościowe wprowadziły nowe zjawiska i często brakuje odpowiedzi na proste pytania. Podczas wystąpienia p. Halbryt pokazał jak firma Sescom uczy się wykorzystywać szansę, ciągle niedocenioną pozytywną stronę zarządzania ryzykiem oraz przedstawił wnioski z budowania firmy w oparciu o wykorzystanie szansy.

Następnie na scenie pojawił się ks. Jacek Stryczek ze Stowarzyszenia WIOSNA. Jego wystąpienie poprzedził krótki film z Jerzym Dudkiem, który zaangażował swoich hiszpańskich kolegów z drużyny do współpracy ze Szlachetną Paczką. Ksiądz Stryczek opowiedział o tym, jak to wszystko się zaczęło, jak zaczął pomagać bogatym, tak, bogatym, którym uświadomił potrzebę dzielenia się, o tym jak pewna studentka Ania „aktywnie stała” na przystanku i zmieniła swoje życie. Zostaliśmy zachęceni do aktywnego stania, siedzenia a de facto do działania, komunikowania, rozmawiania o wartościach i dzielenia się doświadczeniami.

Po krótkiej przerwie rozpoczął się II Blok prelekcji ogłoszeniem publikacji kolejnego standardu IPMA- Wytycznych Kompetencji Indywidualnych IPMA ICB v 4. Asesor certyfikacji IPMA i menedżer projektu Tranistion to ICB4 – p. Leszek Staśto przedstawił uczestnikom świeżo przetłumaczoną, nową wersję ICB4 – wytycznych kompetencji i wyjaśnił czym jest ICB dla certyfikacji. ICB opisuje elementy kompetencji, które osoba przystępująca do egzaminu musi posiadać. Publikacja (cz 1 Wytyczne Kompetencji Indywidualnych IPMA dla Zarządzania Projektami) będzie udostępniona niedopłatnie uczestnikom Konferencji oraz członkom IPMA Polska.

Początek kolejnej prelekcji nie zapowiadał tego co miało dużą większość z nas porwać już po kilku minutach. Prezes firmy KRUK S.A. p. Piotr Krupa rozpoczął swoją opowieść dość typowo. Urodził się w małej miejscowości, miał w przyszłości przejąć niewielką rodzinną firmę produkującą wafelki do lodów, na studia się nie wybierał. Ale wszystko potoczyło się zgoła inaczej. Najpierw zakochał się w swojej aktualnej żonie, a potem zarobił swój pierwszy milion. Przepis na sukces? Wartości, wartości i raz jeszcze wartości. Szacunek, uczciwość, robienie rzeczy dobrze, a nie byle jak, doskonalenie i rozwój, ale też świętowanie i nie traktowanie siebie śmiertelnie poważnie. I na koniec najważniejsze: brak zgody na narzekanie. A potem już tylko owacje na stojąco z okrzykiem SUKCES!

Kolejną prezentację w tym bloku przedstawił Prezes firmy Atlas p. Henryk Siodmok. Merytoryczne, pełne konkretnych danych, opisów procesów i ścieżki rozwoju firmy w zarządzaniu projektami wystąpienie, uświadomiło nam, jaką niełatwą drogę przeszła niewielka kiedyś firma do stworzenia Grupy ATLAS.

Następnie na scenie powitaliśmy p. Alexa von Glasow z Infineon Technologies. Dowiedzieliśmy się, jak rozwijała się firma produkująca wszechobecne już w naszym życiu chipy. I okazuje się, że kluczem jest zarówno rozwój pracowników, project managerów, jak też rozwój samej organizacji, ponieważ ludzie potrzebują otoczenia, w którym mogą odnieść sukces. A sprzyja temu partnerstwo, cierpliwość i profesjonalizm.

Po lunchu, który sprzyjał rozmowom, komentarzom i zawieraniu nowych znajomości, blok III rozpoczął p. Piotr Voelkel. Dowiedzieliśmy się, że do osiągnięcia sukcesu potrzebna jest odwaga: do działania, do podejmowania trudnych decyzji, do zmian. Że ważni są ludzie, których spotykamy na swojej drodze, tacy jak Wojciech Eichelberger, z którymi potem wyruszamy w rejs po Mazurach. Że ważne jest humanistyczne podejście do tego co robimy w życiu prywatnym i zawodowym. Że ważny jest rozwój dzieci i inspirowanie ich do myślenia i samodzielnego działania. I że ważne jest działanie a czasu nie można cofnąć – kiedy przesypie się piasek w klepsydrze, można ją już tylko odwrócić.

Kolejna prezentacja prowadzona przez p. Bożenę Małczak-Koziarską i p. Przemysława Domańskiego, wprowadziła nas w świat migracji danych, systemów ERP ale też… zwykłych ludzkich emocji i relacji pomiędzy zespołem projektowym i interesariuszami. Jak się okazuje może być burzliwie, ale ostatecznie z sukcesem. I kobiety w projekcie IT mogą stanowić niemal połowę zespołu!

Ostatnim prelegentem tego dnia był p. Tomasz Rochowiak z firmy Thales. Prezentacja pokazała drogę rozwoju zawodowego młodego inżyniera, który zaczynając pracę jako typowy inżynier przechodzi do Project Managmentu. Rozwój predyspozycji młodego człowieka do zarządzania projektami, szerszego spojrzenia na cały projekt,  określenia celu, który musi być zrealizowany w projekcie. Pokazanie rozwoju cech interpersonalnych, wiedzy z innych dziedzin, jak finanse, prawo, contract managment, sztuka negocjacji, zarządzania zespołem, działem.

Po tak ekscytującym dniu, emocje tylko rosną, bo przed nami Gala rozdania nagród w konkursie na najlepiej zarządzany projekt Polish Project Excellence Award 2017.

Gala rozdania nagród PPEA 2017

Niezwykle podniosła atmosfera, panie i panowie w wieczorowych odsłonach, wszyscy eleganccy czekali na otwarcie uroczystości. Na scenie pojawił się p. Grzegorz Dzwonnik – Członek Zarządu IPMA Polska odpowiedzialny m.in. za Polish Project Excellence Award. W kilku słowach otwierając ten niezwykły wieczór, życzył wszystkim udanej zabawy. Następnie p. Joanna Rzempała, Członkini Zarządu IPMA, laureatka Atlasa Project Management zaprosiła na scenę tegorocznego Laureata Atlasa. Nagrodę otrzymała osoba, która przez kilkanaście lat przewodziła stowarzyszeniu, budowała jego rozwój i markę, zarówno w kraju, jak i za granicą. Laureatem został Prezes Stowarzyszenia IPMA Polska p. Stanisław Sroka. Panie Prezesie – serdeczne gratulacje i podziękowania za olbrzymi wkład pracy w rozwój Stowarzyszenia!

Coraz bliżej do ogłoszenia Zwycięzców PPEA 2017. Ale zanim to nastąpi na scenę zaproszono osoby, bez których konkurs nie istniałby. To Asesorzy PPEA, którzy poświęcając swój prywatny czas, intensywnie zaangażowali się w ocenę zgłoszonych do konkursu projektów. Wzruszenie towarzyszy wszystkim w chwili wręczania dyplomów, a olbrzymia radość przy wspólnym zdjęciu.

Nadszedł moment ogłoszenia wyników konkursu. Wymienione zostały trzy firmy – Finaliści w kategorii projektów organizacyjno-informatycznych i wyemitowane filmy na temat zgłoszonych projektów.  Koperty z wynikami otworzyli przedstawiciele Jury oraz Laureaci poprzednich edycji konkursu.

Brązowym Laureatem PPEA 2017 w kategorii Projekty Organizacyjno-Informatyczne został Bank Zachodni WBK, Srebrnym Laureatem – firma KRUK S.A. a wreszcie Zwycięzcą w tej kategorii – Urząd Miejski Wrocławia. Brawa i gratulacje nie milkły dłuższą chwilę. W kolejnej odsłonie wyłonieni zostali Laureaci w kategorii Projekty Inwestycyjne. Po obejrzeniu filmów z realizacji projektów, ogłoszono wyniki: Srebrnym Laureatem w tej kategorii została firma Elektrotim S.A. a Zwycięzcą firma KGHM Polska Miedź. Gratulujemy!!!

Wspólnemu zdjęciu wszystkich osób nagrodzonych tego wieczoru towarzyszyło ogromne wzruszenie i… wspaniałe konfetti!

Dzień drugi

Blok pierwszy tego dnia otwiera p. Andrzej Diakun – Prezes firmy Elektrotim S.A. Przeprowadza nas przez duży kawałek historii świata i naszego kraju rozpoczynając od roku 1998. Perspektywy były świetlane, ale świat skręcił w inną drogę. W tych okolicznościach, w pięknym mieście Wrocław, nawiedzonym jednak groźną powodzią, rodziła się niewielka firma, która za kilkadziesiąt lat miała stać się dużą grupą kapitałową. Za sukcesem stali ludzie, wyznający podobne wartości i rozumiejący potrzebę rozwoju.

O tym jak w firmie Tauron rozwijało się Biuro Zarządzania Projektami, opowiedziała następnie Dyrektor Wykonawczy ds. Projektów Inwestycyjnych p. Ewa Palarczyk – niewątpliwie Kobieta Sukcesu z ogromną pasją tworzenia, rozwijania, doskonalenia. Wrażenie robiły wielomilionowe inwestycje, setki projektów prowadzonych równolegle w trudnych gospodarczo i politycznie warunkach. Ale także trudne do podjęcia decyzje o konieczności odstąpienia od kontraktu lub wstrzymania realizacji projektu budowlanego na miliony złotych.

Chwila przerwy w prezentacjach, ponieważ nadszedł czas na wręczenie raportów z oceny asesorskiej Laureatom Polish Project Excellence Award 2017 oraz na spotkanie przy specjalnie zaaranżowanych stoiskach, z project managerami najlepiej zarządzanych projektów w Polsce. Pytania, dyskusje z zespołami projektowymi wydawały się nie mieć końca.

Blok II tego dnia rozpoczął wybitny naukowiec p. prof. Jarosław Horbańczuk. Recepta na sukces w realizacji trudnych projektów naukowo-badawczych? Wiarygodny zespół działający w ramach międzynarodowych konsorcjów. Odpowiedzialny, godny zaufania i zdyscyplinowany lider. Wsparcie instytucjonalne zespołów badawczych. System motywacyjny i premiowy. Komercjalizacja wyników badań.

A przed nami prezentacja z pogranicza świata naukowego i biznesu przedstawiona przez, niewątpliwie, Kobietę Sukcesu – p. Annę Terlecką Dyrektor Pionu Generycznego R&D w grupie Adamed. Ze slajdów patrzyły na nas setki milionów złotych: przychodów ze sprzedaży oraz wydatków na badania naukowe i rozwój. W tej branży projekty trwają od 3 do 15 lat! A po drodze w tym czasie wiele może się wydarzyć. Co w tych okolicznościach jest szczególnie istotne? Opracowanie i przestrzeganie mapy procesów i planów spotkań oraz ogromny nacisk na zarządzanie ryzykiem. A także decyzyjność, jasne kryteria sukcesu, zarządzanie zmianą – charakterystyczne dla projektów R&D oraz… właściwi ludzie na stanowiskach Project Managerów.

Na koniec drugiego dnia konferencji wystąpił Timothy Jacques z North Highland z prezentacją “Making Change In Tough Places”. W dzisiejszych czasach duże organizacje i rządy zmuszone są do działania w sposób innowacyjny, w jaki nigdy wcześniej nie działały. Transformacje na dużą skalę w silnie zbiurokratyzowanych lub uregulowanych środowiskach wymagają nowych umiejętności, które zapewnią firmie sukces. Tim opowiadał o strategiach organizacji, zarządzaniu transformacją i ludzkiej stronie tych zmian. Prelegent pokazał nam jaki zestaw umiejętności powinien posiadać i stosować project manager. Wysłuchaliśmy studiów przypadku z udanych i nieudanych transformacji.

Oficjalnie XX Konferencję IPMA Polska zamknął p. Tomasz Leśniowski – Członek Zarządu IPMA Polska, dziękując całemu zespołowi IPMA za przygotowanie tego niezwykłego wydarzenia. My również dziękujemy za Państwa obecność, za ciekawe i inspirujące rozmowy, za słowa uznania i za towarzyszący nam wszystkim przez te dwa dni uśmiech i wspaniałą atmosferę.

Szczególne podziękowania kierujemy w stronę sponsorów, partnerów oraz patronów medialnych konferencji. Dziękujemy za wsparcie i liczymy na dalszą dobrą współpracę!