Relacja z XIX Konferencji IPMA Polska

W dniach 17-18 listopada odbyła się w Warszawie XIX Konferencja IPMA Polska. Wydarzenie to od lat gromadzi wyjątkowych ludzi, którzy poprzez swoje działania propagują ideę zarządzania projektami w Polsce i na całym świecie. W tegorocznej edycji wzięło udział niemal 300 uczestników.

Organizatorem konferencji jest International Project Management Association Polska, stowarzyszenie certyfikujące kierowników projektów. IPMA Polska wspiera rozwój zarządzania projektami i zrzesza profesjonalistów z tej dziedziny.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji były kompetencje integrujące wiedzę i doświadczenie profesjonalistów w dziedzinie zarządzania projektami. Wypowiadali się prelegenci z Polski oraz z Niemiec, Holandii i Szwecji.

Konferencję otworzył Prezes Stowarzyszenia IPMA Polska p. Stanisław Sroka oraz Prezes IPMA p. Reinhard Wagner. Po krótkim wstępie, p. Wagner w swojej prezentacji zwrócił uwagę na kluczową rolę, jaką powinien odgrywać zarząd firmy w obszarze Project Management. Niezwykłą i wzbudzającą wiele wzruszeń prezentację poprowadzili Państwo Łopacińscy wraz z dziećmi, reprezentujący Fundację Łopacińskich Świat. Przedstawili swój projekt życia, jakim było zorganizowanie i zrealizowanie rodzinnej, rocznej podróży dookoła świata. Po przerwie na scenę zostały zaproszone panie: Marta Górka-Kopeć i Zofia Siódmak z PZL Mielec a SIKORSKY Company, które podzieliły się ciekawymi doświadczeniami w tworzeniu i funkcjonowaniu PM Office. Następnie p. Tobias Andersson opowiedział o swoich doświadczeniach z zakresu poprawy efektywności zespołów projektowych szczególnie w branży PR i Marketingu. Kolejna prezentacja była poświęcona zarządzaniu czasem w projekcie. P. Grzegorz Dzwonnik zwrócił uwagę na najistotniejsze aspekty i problemy z tym związane, pojawiające się na każdym etapie realizacji projektu i na każdym poziomie organizacji.

Przed lunchem odbył się panel dyskusyjny „Transformacja organizacji po certyfikacji” w którym wzięły udział osoby zarządzające złożonymi projektami, programami i portfelami, posiadające certyfikaty IPMA B / A /C.

W popołudniowej części dnia odbyły się równolegle 4 sesje tematyczne: PM Office, HR, PR/Event/Marketing oraz sesja prowadzona w j. angielskim, związana z motywem przewodnim Konferencji. W poszczególnych grupach uczestniczy wysłuchali po 3 prelekcje tematyczne, przygotowane przez przedstawicieli takich firm jak m.in. mBank, Pfeifer&Langen, F5 Konsulting, Certes, pm2pm, Dream Events.

Drugi dzień Konferencji rozpoczął się wystąpieniem przedstawiciela Eltel Networks, p. Pawła Madaja, który opowiedział o projekcie budowy stacji elektroenergetycznej dla ABB na Litwie. Kolejny prelegent p. Rafał Szymański z firmy Lufthansa Systems Polska skupił się na roli i specyfice pracy Project Managera a p. Grzegorz Szałajko w swojej prezentacji poruszył problem gotowości organizacji do realizacji programów strategicznych.

Po przerwie kawowej odbył się po raz pierwszy w historii Konferencji IPMA Polska „Marketplace” czyli spotkanie wszystkich Finalistów konkursu Project Excellence Award z polski i ze świata, którzy przy zorganizowanych stanowiskach mogli podzielić się z uczestnikami Konferencji swoimi doświadczeniami z projektów oraz opowiedzieć o ich specyfice w kontekście zarządzania najlepszymi projektami z Polski i ze świata!

Bardzo przyjemnym akcentem tego dnia było wręczenie dyplomów asesorom oceniającym projekty w tegorocznej edycji konkursu Polish Project Excellence Award oraz uroczyste przekazanie Finalistom Konkursu raportów z oceny projektów, z rąk p. Grzegorza Dzwonnika, Członka Zarządu IPMA Polska odpowiedzialnego za konkurs PPEA.

Każda Konferencja IPMA Polska jest wspaniałą okazją, aby uhonorować na forum najbardziej aktywnych działaczy stowarzyszenia. W tym roku Honorowe Członkostwo Stowarzyszenia IPMA Polska otrzymał dr Bogumił Dałkowski za udział w powołaniu stowarzyszenia i wdrażaniu certyfikacji IPMA-4-L-C w Polsce, stworzenie systemu certyfikacji IPMA-Student oraz nieustające wsparcie w integrowaniu środowiska biznesu i nauki.

Swoją premierę podczas Konferencji miała polska edycja międzynarodowego standardu IPMA PEB – Project Excellence Baseline „Wytyczne Doskonałości w Zarządzaniu Projektami dla ciągłego doskonalenia w projektach i programach”. Stowarzyszenie IPMA Polska jako pierwsze na świecie przetłumaczyło i wydało  IPMA PEB.

Gala Polish Project Excellence Award

Wyjątkowym wydarzeniem była Gala rozdania nagród w konkursie na najlepiej zarządzany projekt. W tym roku na jednej scenie stanęli laureaci edycji polskiej i międzynarodowej konkursu PEA. 

Galę oficjalnie otworzyli: Prezes Stowarzyszenia IPMA Polska p. Stanisław Sroka oraz Prezes IPMA p. Reinhard Wagner. Na scenę został zaproszony p. prof. dr hab. Michał Trocki ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, który otrzymał nagrodę Atlasa Project Management’u za szczególny wkład w rozwój dziedziny zarządzania projektami w Polsce.

Pierwsze nagrody w konkursie międzynarodowym zostały wręczone laureatom IPMA Achievement Awards 2016, wśród których znaleźli się: reprezentujący węgierski Erste Bank p. Laszlo Balaton – Zwycięzca w konkursie Project Manager of the Year 2016; stowarzyszenie kobiet z Nepalu:  Federation of Women Entrepreneurs’ Associations of Nepal (FWEAN) w kategorii Community Service / Development Project 2016 za projekt: Formalizing and Strengthening Women Enterprises through “Business Clinic” oraz firma Aspen Medical z Australii za projekt Ebola Response in West Africa”.

Wśród Laureatów polskiej edycji konkursu znaleźli się:

Nagrodę specjalną im. Otto Ziegelmeier’a (pomysłodawcy konkursu IPMA Project Excellence Award) otrzymał Grzegorz Szałajko, uhonorowany za ogromny wkład i wieloletnią pracę na rzecz rozwoju IPMA Excellence Award oraz promowanie doskonałości w zarządzaniu projektami.

Po części oficjalnej oraz posiłku, wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na koncert zespołu 6L6, który z prawdziwym rockowym pazurem porwał gości do tańca.

International Project Management Association jest federacją zrzeszającą stowarzyszenia w ponad 60 krajach na całym świecie, propagujące wiedzę na temat zarządzania projektami i certyfikujące Project Managerów. Stowarzyszenie IPMA Polska jest instytucją non-profit, polskim oddziałem IPMA. Misją IPMA Polska jest umożliwienie wymiany doświadczeń wszystkim zainteresowanym zarządzaniem projektami, wspieranie ludzi w zdobywaniu wiedzy w tym zakresie oraz organizacji wdrażających zarządzanie projektowe. Organizacje należące do IPMA Polska realizują m.in.: szkolenia z tematyki zarządzania projektami, wydają publikacje branżowe oraz aranżują spotkania środowisk project managerów.